Translate

vrijdag 8 november 2013

Pendragon X - De Heks van Bath

Voor de 10e keer komen we weer bijeen om Pendragon te spelen. De vorige keer zijn we al flink afgeweken van de inhoud van de Great Pendragon Campaign voor het jaar 491. Prins Madoc, bastaardzoon van Koning Uther stierf niet in de slag bij Terrabil, maar werd gered door ridders van Salisbury. En dit jaar zullen we verder afwijken van wat er in de GPC beschreven staat. Wie weet hoe dit zich zal ontwikkelen!

Omdat Bledri van Winterbourne Gunnet een aantal jaar niet aanwezig was, volgen er eerst een aantal inhaal-Winterphases voor hem.

Geschiedenis tot nu toe
Bavo de Stoute
Bledri van Winterbourne Gunnet
Caulas van Tisbury
Eliot van Burcombe
Gerhardt van Berwick St James
Ignaeus Livius van Broughton

Winterphase 489 - 490

Sir Bledri kent een slechte oogst en hij en zijn familie moeten door het leven als een arme ridder. Gelukkig legt zijn gouden gans (buitgemaakt op de Ogre Arboghast in 488) een gouden ei ter waarde van L1,-. Ook verdwijnt zijn moeder, vrouwe Calire.

Winterphase 490 - 491

Terwijl zijn vrienden worden afgeslacht in de slag bij Lindsey, blijft Sir Bledri thuis en zorgt voor zijn landerijen. De landen van Winterbourne Gunnet kennen dit jaar een rijke oogst en hij kan door het leven als een rijk ridder. Ook legt zijn gans weer een gouden ei, ter waarde van L1,-. Dordat zijn vrouw Tiffany nu eindelijk goed behandeld wordt en beter eten krijgt, dan bij de ogre Arboghast, is zij nu gezond genoeg om een zoon op de wereld te zetten. Sir Bledri noemt de jonge knaap Bevyn. In dit jaar verdwijnt ook zijn neef Driant met onbekende bestemming.

 Winterphase 491 - 492

Terwijl zijn vrienden slag leveren in Cornwall, bij Terrabil, blijft Sir Bledri thuis en zorgt voor zijn landerijen. De Landen van Winterbourne Gunnet kennen dit jaar een normale oogst en hij kan door het leven als een normaal ridder. De gans legt dit jaar weer een ei ter waarde van L1,-. Het is inmiddels ook duidelijk waarom Driant van Winterbourne Gunnet verdwenen is, een lokaal melkmeisje krijgt een kind van hem, een zoon genaamd Donall.

Januari 492, Salisbury

Sir Bledri en Sir Ignaeus zijn de enige ridders die vorig jaar niet hebben deelgenomen aan de slag bij Terrabil en zij zijn dus ook de enige ridders van de groep die de winter hebben doorgebracht in Salisbury. Zij krijgen bericht van hun heer, Sir Roderick, dat zij zich in het vroege voorjaar bij hem moeten voegen en dat hij de reis naar Tintagel zal maken. Zeer binnenkort zal Koningin Ygrainne daar een kind ter wereld brengen, waarschijnlijk van Koning Uther. Bovendien zal later in het jaar de jongere zuster van de Koningin, Vrouwe Morgause, huwen met Koning Lot van Orkney. Bij deze belangrijke gebeurtenissen zullen de vazallen van Koning Uther aanwezig moeten zijn. 

Inmiddels draait in Cornwall de geruchtenmachine op volle toeren. Koningin Ygrainne claimt dat haar man, Hertog Gorlois haar heeft bezocht in haar huwelijksbed, op de nacht dat Sir Caulas, Sir Gerhardt, Sir Bavo en Sir Eliot toch heel zeker weten dat zij Hertog Gorlois over de kling hebben gejaagd. Van wie is zij zwanger? Van Koning Uther of van Hertog Gorlois. 
En hoe zit het dan met Prins Madoc. Hij is volwassen, heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een goed generaal voor zijn vader. Zal hij straks aan de kant geschoven worden voor een legitiem kind? Wat vindt hij daarvan? En zijn vader heeft zich nou ook niet echt netjes gedragen in de hele aanloop naar het huwelijk met Ygrainne. Sir Bavo en Sir Gerhardt lijken vrij stevig in het kamp van Prins Madoc te zitten. Sir Eliot de wispelturige (Arbitrary 16) waait met alle winden mee. Sir Caulas heeft veel sympathie voor de situatie van Sir Madoc, aangezien hij ook een bastaard is. Maar hij houdt zijn sympathieën voor zich.

Februari, Terrabil, Cornwall

Wanneer Sir Bledri en Sir Eliot elkaar weer ontmoeten, hernieuwen zij hun vriendschap en wisselen nieuwtjes uit over hun vrouwen Tiffany (door Sir Beldri meegenomen naar Cornwall) en Adwen en hun kinderen Bevyn, Edana en Edwin. Het valt Sir Eliot op dat Tiffany werkelijk beeldschoon is. Sir Bledri zegt dat dat komt, omdat zij nu als zijn vrouw regelmatig te eten krijgt. Hij houdt eigenlijk heel veel (Love wife 16) van zijn vrouw en vindt dat zij elk jaar mooier wordt (ieder jaar ontwikkelt de speler van Bledri Tiffany ook verder met punten in App, ze heeft nu App 20), zeker nu zij hem een zoon geschonken heeft.

Sir Bledri leert ook de nieuwe ridders kennen die al een tijd in Cornwall verblijven. Hij weet nog verhalen op te halen over hun dappere broers.

Veel tijd in Cornwall wordt verdaan met het rijden van patrouilles en het stoppen van onrust onder de boeren en ridders in Cornwall.

April, Tintagel, Cornwall

Koningin Ygrainne heeft een kind gekregen in februari. Inmiddels is het kind twee maanden oud en waarschijnlijk zal het wel blijven leven. Koning Uther claimt dat het kind het zijne is. Maar iedereen kan tellen en als het kind in februari geboren is en negen maanden eerder geplant in de schoot van Ygrainne, dan moet dat in mei zijn gebeurd. Toen was Ygrainne nog Hertogin in de vrouw van Hertog Gorlois. Het huwelijk tussen Uther en Ygrainne vond pas plaats in juli, na de val van Tintagel en de dood van Hertog Gorlois. 
Het kan zijn dat dit kind van Uther is en te vroeg geboren is, maar die kinderen sterven vaak. Het is waarschijnlijker dat het kind van Gorlois is, maar waarom claimt Uther hem dan als het zijne. Het zou logischer zijn om zijn zoon Madoc tot kroonprins te maken. Of te wachten tot Ygrainne hem nog een zoon schenkt. 
En Ygrainne blijft maar vasthouden aan het verhaal dat Gorlois haar bezocht op de nacht van zijn dood. Is dat dan de nacht waarop het kind verwekt werd? 
De ridders vinden de gang van zaken maar vreemd, maar besluiten niets te zeggen, aangezien zij niet tegen de wens van de Koning in willen gaan. 

In de ridderzaal van kasteel Tintagel zijn alle vazallen van Koning Uther en zijn gevolg verzameld. Ook veel ridders uit Cornwall zijn aanwezig. Koning Uther staat naast zijn vrouw Ygrainne en vertelt de zaal dat nu de verrader Gorlois dood is en er een huwelijk is tussen hem en Ygrainne, er vrede kan heersen tussen Logres en Cornwall. Onder zijn zoon, onlangs geboren, gezond en Arthur genaamd, zullen de twee koninkrijken werkelijk een worden. Koning Uther neemt de baby over van een bediende en laat hem aan de zaal zien. Het is een baby van een maand of 2 en de zaal is redelijk enthousiast in zijn respons. 
Het valt de ridders Bavo, Ignaeus, Gerhardt, Bledri en Caulas op dat Prins Madoc niet echt blij is met deze ontwikkelingen, maar in elk geval weet te doen alsof (Awareness succes). Sir Eliot de Wispelturige klapt vrolijk mee met de rest van het gezelschap. Ook valt het deze ridders op, dat wanneer Uther de baby weer aan zijn moeder Ygrainne wil geven, zij de baby nauwelijks kan verdragen. Zij geeft het kind snel aan haar jonge dochter Morgaine, die de baby op schoot neemt en hem knuffelt.

(Een belangrijke scene, die al flink wat schaduwen vooruit werpt. Ygrainne heeft moeite om zich te binden aan dit kind, verwekt in zo een traumatische periode. Morgaine neemt een rol op zich, die nog niet past bij haar leeftijd. Waar zal dit allemaal toe leiden, uiteindelijk?)

Na de presenatie van de nieuwe kroonprins is het tijd voor feest. Tafels worden te voorschijn gehaald en Koning Uther laat een waar feestmaal aanrukken. De ridders tasten enthousiast toe. 
Naast Ygrainne is Tiffany van Winterbourne Gunnet een van de weinige aanwezig vrouwen. En met haar mooie uiterlijk en haar verlegen gedrag (Ze is nog altijd diep getraumatiseerd door haar periode bij Arboghast de Ogre, en ze beziet Sir Bledri als haar redder) trekt zij veel aandacht. Ook van Cynrain, een vooraanstaande ridder in Cornwall. Cynrain is behoorlijk bitter over de manier waarop zijn heer gedood is en heeft nu teveel gedronken. Hij flirt op een zeer opdringerige manier met Tiffany, die daar niets van moet hebben. Sir Bledri wil onmiddellijk de eer van zijn vrouw verdedigen. Een woordenwisseling leidt als snel tot ruzie en bijna tot een vechtpartij in de eetzaal (Bledri heeft een courtesy en recognize fail, maar wel een indulgent succes (hij is dronken) en een reckless succes). 
Wachters van Koning Uther grijpen in en het komt niet tot een vechtpartij in de zaal. Maar de ridders blijven wel beledigingen uitwisselen. Sir Cynrain roept nog hard waarom hij andermans vrouw niet lastig mag vallen, anderen doen dat ook, willen zelfs een hertog ombrengen, alleen om zijn vrouw te kunnen bezitten. Dit leidt tot een pijnlijke stilte en het feestmaal is deze avond wel voorbij. 

De volgende morgen

In all vroegte treffen Sir Bledri en Sir Cynrain elkaar op het oefenterrein van de ridders van kasteel Tintagel.

(Historisch gezien ook de plek waar de eerste toernooien ontwikkeld werden, als een soort complexe vorm van training voor ridders. En dit weet ik dankzij een cadeau van deze rollenspeelgroep voor mijn meest recente verjaardag, een boek over toernooien)

Na het uitwisselen van wat beledigingen, trekken de ridders hun zwaarden. Beiden zien zij een rood waas voor de ogen van woede (Sir Cynrain is geïnspireerd door zijn eergevoel en Sir Bledri door de liefde voor zijn vrouw). Er worden enorme klappen uitgedeeld en over en weer worden verwondingen toegebracht. Alle toeschouwers kijken gefascineerd toe, Tiffany bijt op haar nagels.
En dan brengt Sir Cynrain een dodelijke klap toe aan Sir Bledri en Sir Bledri sterft op een oefenveld in Cornwall, terwijl hij de eer van zijn jonge vrouw probeerde te verdedigen!

(And another one bites the dust, alleen Sir Eliot is nog over van de oorspronkelijke ridders. Gelukkig heeft Sir Bledri een broer, Sir Bellias, die zich snel over Winterbourne Gunnet kan ontfermen.)

Maar de gebeurtenissen van de morgen zijn nog niet voorbij. Tiffany barst in huilen uit, bang dat zij als buit geclaimd zal worden door Sir Cynrain. Sir Bavo is ook overweldigd door woede en verdriet en hij beledigt Sir Cynrain. Sir Cynrain keert hem echter de rug toe, waarop Sir Bavo hem in de rug steekt met een mes! Dit is een buitengewoon onderridderlijke daad! (Sir Bavo verliest meteen 1 honor)
Sir Cynrain had zijn maliënkolder nog aan en raakt nauwelijks gewond door deze laffe daad. Hij pakt meteen zijn zwaard om deze jonge ridder een lesje te leren! Maar ook Sir Bavo is vol van woede en passie (Loyalty Lord) en slaat hard terug met zijn zwaard. Na een paar klappen over een weer ligt Sir Cynrain bewusteloos op de grond. Sir Bavo wil met een laatste klap de dood van zijn vriend wreken, maar besluit dan toch om dat niet te doen (Vengeful fail).

Sir Bavo houdt dan een toespraak over wat er vandaag en gisteren gebeurde. Een keten van zondige uitspattingen leidde tot de dood van twee goede ridders. Alle tragiek die deze zonden hebben veroorzaakt eindigen nu hier op dit oefenterrein.

(Ze hadden ook tien minuten eerder kunnen eindigen wanneer Sir Bavo geen mensen in de rug was gaan steken, maar goed.)     

Iedereen verlaat één voor één het terrein. Koning Uther vertrekt samen met Sir Brastias en de ridders horen hem nog zeggen: "We moeten hier toch een soort regels voor verzinnen, dit soort vechtpartijen kosten ons teveel goede mannen".

Juni, Tintagel, Cornwall

Het huwelijk tussen Morgause en Koning Lot van Orkney en Lothian zal plaatsvinden in Tintagel. De vazallen van Koning Uther zijn al aanwezig, maar er komen ook bevriende Koningen uit naburige koninkrijken naar dit huwelijk. Het is ongelofelijk druk in het vrij kleine Tintagel. Alle ridders, behalve Sir Eliot, worden wat meer naar de randen van de sociale interactie geduwd.

Lot, Koning van Lothian en Orkney

Het huwelijk vindt buiten plaats, onder de open lucht. Het is Koning Uther zelf die Morgause weggeeft aan Koning Lot. Koningin Ygrainne en Morgaine kijken toe. Na afloop is er een groot feest. de gewone ridders moeten buiten zitten en binnen in de eetzaal zit Sir Eliot naast Sir Roderick aan een tafel nabij de hoge tafel van de koningen en het bruidspaar. Koningin Morgause van Orkney en Lothian kijkt een beetje nerveus. Ze is vast bang voor wat haar vanavond te wachten staat met de enorme beer van een vent uit het verre, noordelijke koninkrijk.
Alles wat Morgause nog niet wist over de huwelijkse staat wordt haar tijdens dit feestmaal wel zeer expliciet uitgelegd. Met schunnige liederen van de minsterelen, suggestieve broodvormen en ook groente wordt op een vreemde manier gepresenteerd.  
Het valt Sir Eliot op dat de baby Arthur alweer verzorgd wordt door zijn grote zus Morgaine, die toch niet veel meer dan een jaar of 4 kan zijn. Ook kan Ygrainne de aanraking van Koning Uther nauwelijks velen. Sir Eliot denkt dat verhoudingen binnen dit nieuwe gezin buitengewoon slecht zijn en dat kan alleen maar problemen voor de toekomst opleveren.

Buiten vieren de andere ridders van Sir Roderick feest. Sir Ignaeus probeert de rouwende weduwe Tiffany te troosten en haar zover te krijgen dat zij ook welgevallig naar hem zal kijken. Maar Tiffany is nog te veel bezig met de dood van haar man en redder (Flirt fail). Dan gooit Sir Ignaeus het over een andere boeg. Heeft Tiffany er wel aan gedacht wat het zou betekenen voor Winterbourne Gunnet wanneer zij lang weduwe zou blijven. Tiffany heeft daar heel veel en heel lang over nagedacht en zij barst weer en huilen uit (Orate fail). 

Juli, Salisbury

Na het huwelijk van Morgause en Koning Lot keert Sir Roderick met zijn ridders terug naar Salisbury. Sir Bledri moet begraven worden. Zijn jongere broer, Sir Bellias zal als regent optreden voor de jonge Bevyn, die nu nog maar 1 jaar oud is. Bellias heeft zelf ook een zoon, Bowden, die alweer 4 is. 

Dan is het nu tijd om een zoektocht te starten naar alle vermiste familieleden in Salisbury. Na enige gevraag her en der, blijkt dat Sir Benno van Steeple Langford, Sir Garnish van Berwick St. James en Sir Driant van Winterbourne Gunnet samen met vrouwe Calire van Winterbourne Gunnet naar Bath zijn gegaan, om daar te baden in de geneeskrachtige wateren en offers te brengen aan de godin die daar nog vereerd wordt.

(De verschillende familieleden zijn niet allemaal op hetzelfde tijdstip verdwenen, maar 4 verschillende zoekmissies zouden ook minder interessant worden, vandaar dat ik ze heb samengevoegd)

De ridders Eliot, Bellias, Gerhardt, Ignaeus, Caulas en Bavo gaan ook naar Bath. Zij stellen her en der vragen en komen erachter dat Vrouwe Calire en haar gevolg inderdaad enige dagen in Bath hebben doorgebracht, maar inmiddels weer vertrokken zijn. Waar zijn zij gebleven?

Echt heel lelijk. 

De enige weg van Bath terug naar Salisbury gaat door het Morgaine woud, dat bekend staat vanwege de feeën die daar wonen. Het is goed mogelijk dat de groep van Vrouwe Calire iets in het woud is overkomen. De groep rijdt langzaam terug langs de weg door het woud naar Vagon en Sarum. Sir Bavo ziet dan dat er een wildspoor van de weg afgaat, naar het noorden. Daar ziet hij ook oude sporen van een aantal paarden en een haarlint (Hunting succes). Het wildspoor met de sporen van de paarden gaan dieper en dieper het woud in. Het is na al die tijd onduidelijk waarom Vrouwe Calire en de oudere ridders dat gedaan hebben. Werden zij bedreigd of achtervolgd? Joegen zijzelf een prooi na?
Na het spoor enige tijd gevolgd te hebben, treffen de ridders een paardenskelet aan. Aan het tuig kunnen de ridders nog zien dat dit het paard van Vrouwe Calire was. Het is onduidelijk waarom het paard gestorven is. Het lijkt niet aangevallen te zijn, maar na al deze tijd en het geknaag van allerlei aaseters is dat moeilijk te zeggen. 
Even later komen de ridders uit bij een open plek in het woud met een klein hutje. De paarden van ridders Benno, Garnish en Driant staan in een kleine weide bij het hutje. Sir Bellias en Sir Eliot herkennen dit hutje als zijnde van een heidense priesteres, vanwege de vele soorten kruidenbossen die aan de deur en de kozijnen hangen (Religion succes). Zij kloppen dapper aan en een zeer oud en krom vrouwtje doet open. Wanneer Sir Eliot en Sir Bellias beleefd vragen naar de vermiste familieleden, zegt het vrouwtje van niets te weten en probeert de deur weer dicht te doen. 
Sir Eliot en Sir Bellias steken hun voet tussen de deur en forceren zich een weg naar binnen. Dan blijkt de oude vrouw een lelijke hag te zijn!
Al gauw ontstaat een fel gevecht. De hag heeft handen met enorme klauwen die zonder problemen door maliënkolder heen weten te scheuren. Maar de ridders zijn voor geen kleintje vervaard en weten de hag te doden.
Dan zien zij ook hun verdwenen familieleden. Deze zijn allemaal klein gemaakt en in rieten vogelkooitjes gestopt. Hoe kunnen zij weer groot worden?Er ontstaat enige discussie, maar uiteindelijk besluiten de ridders om een geel drankje in de kelen van hun familie te gieten. Al snel heeft iedereen weer zijn normale postuur en kan iedereen op huis aan. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten