Translate

maandag 29 juni 2015

Meer mutanten

Vorig jaar schreef ik al twee keer over de mutanten die mijn tuin overnemen. Dit jaar lijkt het alleen maar erger te worden. De klaprozen zijn afgelopen zomer vreselijk aan het kruisbestuiven geweest en nu plukken wij daar de vruchten (of eigenlijk, de bloemen) van.

Sommigen zijn door de generaties heen braaf volledig wit gebleven, zoals het pakketje beloofde.
Maar sommigen hebben zich duidelijk vermengd, met de oranje, wilde klaprozen. 

Anderen hebben zelfs een zwart hart gekregen, wat ik dit jaar voor het eerst zie. 

En sommigen hebben voor een totaal andere kleur gekozen. 
In de rest van de buurt houden mensen ook klaprozen en ongetwijfeld komt da stuifmeel ook mijn tuin binnen. Dus ik kan de komende jaren nog veel meer vreemde kleuren klaprozen verwachten. 

zondag 28 juni 2015

zondag 21 juni 2015

De zomer is hier

Roos.
Vandaag is het 21 juni en daarmee start de zomer! Vanaf december, toen de zon het verst bij ons vandaan was is hij langzaam weer terug naar ons bewogen (of eigenlijk, de aarde draait zo dat we ons meer naar de zon toekeren) en nu staat de zon het dichtst bij ons. Vanaf vandaag beweegt hij ook weer bij ons weg. Dat betekent dat vandaag dan ook de langste dag is met het meeste daglicht.

Border van Vrouwenmantel met Vingerhoedskruid

En met het daglicht komt ook de warmte, waar de natuur weer op reageert. In mijn tuin is ook duidelijk te zien dat we de overstap maken van lente naar zomer. Alle planten zijn flink aan het groeien. De vroege lente bloemen als narcissen en Ribes zijn nu echt wel uitgebloeid en in hun plaats komen nu de Klaprozen, de Kamperfoelie, Rozen en Clematis. En andere planten die wat meer voor de late zomer zijn, zoals de Meisjesogen, Lelies en Distels staan al te dringen om hun rol te vervullen, met hun volle knoppen.
Lupine, inmiddels al weer aardig uitgebloeid.
In de moestuin merk ik het ook. Ik heb al aardig geoogst van vroege lente-dingen als sla, zuring, kervel, rabarber en verschillende kruiden. Maar de bessen aan de verschillende struiken zijn al gevormd en kleuren langzaam van groen naar rood of zwart. De tuinbonen kunnen binnenkort ook geoogst worden.

Prikneus, voor lekkere opzichtige kleuren. 
 Nou hopen dat met het echts licht ook lekker wat warmte deze kant op komt, want met uitzondering van wat tropische vrijdagen, vond ik het weer tot nu toe een beetje tegenvallen.

En mijn persoonlijke favoriet, vingerhoedskruid. 

zaterdag 13 juni 2015

Rabarberoogst

Al een aantal jaar kweek ik rabarber in mijn eigen tuin. Als kind vond ik er niets aan, maar inmiddels heb ik het leren waarderen. Sinds afgelopen winter huur ik mijn volkstuintje. Ik heb toen ook mijn rabarberplant opgegraven, in stukken gehakt en herplant in de volkstuin. Dat heeft hij wonderwel overleefd en de drie rabarberplanten sloegen lekker aan.

Rabarber is een zurige plant en die smaak wordt veroorzaakt door oxaalzuur. Niet heel giftig, maar het is toch niet goed om er teveel van binnen te krijgen. Vandaar dat geadviseerd wordt om Rabarber niet meer na 21 juni (de langste dag) te oogsten. Na die dag trekt het oxaalzuur weer van de bladeren naar de stelen, die we nou juist willen eten.

Vandaar dat ik dit weekeinde besloot om toch maar wat rabarber te oogsten. Het verplanten was zo goed gegaan, het was zonde om dat te laten staan. Dus toen stond ik aan het einde van de middag weer thuis met 1,5 KG aan Rabarber-stelen. Deze heb ik volgens mijn favoriete recept van Delia Smith veranderd in Rabarbercompote. Als ik een dezer dagen wat meer tijd heb, maar ik daar een Rabarber met meringue-taart van. De zure Rabarber samen met de zoete meringue is een top-combinatie.

donderdag 11 juni 2015

Lijken ze nog steeds?

Deze post is verplaatst naar Jennifers Gezinsblog, lees daar verder over alles wat mijn gezin en familie aangaat.


dinsdag 9 juni 2015

Pendragon XXIV - Onrust in Devon

Een nieuwe maand is weer begonnen dat betekent weer een aflevering van Pendragon. Nog steeds zonder Sir Eliot de Wispelturige, helaas. Maar hopelijk is hij de volgende keer weer van de partij. Verder hebben de ridders inmiddels een hoop bezittingen, vrouwen en kinderen en willen ze dat een beetje inzichtelijk hebben op een spreadsheet (spelers van tegenwoordig! In mijn tijd schreef je het op op je character sheet en als je het vergat of je eigen handschrift niet meer kon lezen, was je het gewoon kwijt!).
Vorige keer probeerde de groep medestanders te vinden voor de strijd tegen Idres, Koning van Cornwall. Die hebben ze gevonden en dit keer is het zaak om strijd te leveren.

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Benno van Steeple Langford
Caulas van Tisbury
Eliot de Wispelturige van Burcombe
Gilbert van Berwick St. James
Ignaeus Livius van Broughton

Juni 500 A.D. Salisbury, Sarum

De groep is teruggekeerd uit London met toestemming van Hoge Koning Uther om de ambities van Idres, Koning van Cornwall te stoppen. Jagent moet bevrijd worden en de bedreiging van Dorset ongedaan gemaakt. Zij overleggen met Sir Ignaeus, die nu Earl-Regent van Salisbury is en over dit soort militaire operaties mag beslissen. Hij ziet de bedreiging van Salisbury en Logres door de troepenbeweging van Koning Idres. Daarnaast heeft hij in 498 A. D. een verdrag getekend met Bademagu, Koning van Somerset, dat hij ongeveer één derde van zijn ridders beschikbaar zou stellen wanneer iemand Somerset zou bedreigen en dat vindt hij nu het geval. 
Na overleg met Sir Gilbert van Berwick St. James, die ook Marshall van Salisbury is, besluit Sir Ignaeus om met alle ridders die niet over een eigen landgoed beschikken in Salisbury op te trekken naar Dorchester, daar zijn aangetrouwde neef Preator Jonathel te treffen en dan samen vanuit Dorchester  scheep te gaan en de rivier de Frome af te varen. Dan de baai naar Exeter oversteken. En dan Exeter in Devon te verwoesten, om de aanvoerlijnen van Koning Idres te verstoren.
De ridders maken zich op om te vertrekken. Zij laten instructies achter voor hun familieleden om op hun landgoederen te passen. Zij verzamelen hun ridders om strijd te leveren in Cornwall. 

Idres
Koning van Cornwall

Wanneer zij in Dorchester aankomen, verwelkomt Preator Jonathel hen hartelijk. Hij zegt dat zij haast moeten maken met de aanval op Koning Idres. Er zijn al verschillende troepen uit Cornwall aanwezig in Dorset, die de hele tijd aanvallen uitvoeren op dorpjes in Dorset en daarmee zijn onderdanen van hun grond verdrijven. 

De ridders en hun manschappen en de manschappen van Preator Jonathel gaan scheep in wel 30 schepen. Sir Ignaeus voort als hoogst geplaatste ridder het bevel over alle troepen. Preator Jonathel blijft achter om met zijn achtergebleven manschappen Dorset te verdedigen.  
Zonder al te veel problemen steekt de vloot de baai over. Zij varen de rivier Exe op totdat zij aankomen bij Exeter. In Exeter weet men al lang van hun komst. Vanaf Exmouth had men de vloot al zien aankomen en de mensen in Exeter werden gewaarschuwd. 
Exeter was een belangrijke stad toen de Romeinen nog over Brittannië regeerden, maar sinds hun vertrek, is de stad aardig in verval. De muren zijn niet zo sterk als wel zou moeten. Aan de banieren op de muren kan Sir Gilbert de Marshall zien dat Koning Idres niet aanwezig is. Maar zijn zoon, Prins Mark, wel. Dit is logisch. Koning Idres geeft leiding aan de militaire operatie, zijn zoon geeft leiding aan de bevoorrading van de troepen. Koning Idres is waarschijnlijk in Ilchester of Ilminster.

Benno
van Steeple Langford
Caulas
van Tisbury


Sir Caulas en Sir Benno besluiten dat zij de bevolking van Exeter een kans geven om zich over te geven en dan kan dit opgelost worden zonder bloedvergieten. Zij zijn met ongeveer 900 manschappen, waarvan er een stuk of 50 ridders te paard zijn. Zoveel soldaten en ridders kunnen er nooit in Exeter zijn. 
Sir Benno geeft een toespraak waarin hij benadrukt dat zij met velen zijn en de mannen van Exeter met minder. Bovendien hebben zij Sir Gilbert bij zich en Sir Caulas. Beiden staan bekend als buitengewoon bloeddorstig. Maar vanaf de kantelen geeft Prins Mark zijn weerwoord. Zij zijn hier in naam van hun Koning, Idres van Cornwall en zij zullen zich niet overgeven. 
Sir Benno heeft ook voor verdedigingsmechanismen en hij ziet dat de muren van Exeter niet veel meer voorstellen. Vooral op de plekken waar moderne reparaties zijn gedaan, zijn de muren niet zo sterk als de Romeinen ze oorspronkelijk bedoeld hadden. Hij stelt voor aan Sir Ignaeus en Sir Gilbert dat ze twee blijden bouwen en daarmee stenen werpen tegen de zwakke plekken op de muren. Dit gaat waarschijnlijk sneller dan wanneer ze gangen graven om de muren te ondermijnen en snelheid is belangrijk. Ze willen niet buiten Exeter zitten wanneer Koning Idres op de hoogte gesteld wordt van hun aanwezigheid. 
Sir Ignaeus is het met hen eens. Hij geeft Sir Benno de opdracht om met hem de bouw van de blijden te overzien. Sir Caulas organiseert de manschappen om de omgeving van Exeter te verkennen en alle strijders die zij tegenkomen aan te vallen. Sir Gilbert zorgt voor een hoge moraal van de manschappen. 

Tegen de avond zijn de blijden gereed en Sir Ignaeus en Sir Benno geven opdracht tot een paar tests om de blijden goed af te kunnen stellen. Wanneer dat is gelukt geeft Sir Ignaeus de opdracht om bij nacht en fakkellicht te blijven schieten op de muren van Exeter. Dan kunnen zij morgenochtend wel bekijken of er voldoende schade is aangericht om een inval te wagen. Er is nog enige discussie of ze misschien gevangenen of zo met de blijden af zullen schieten, maar bij nader inzien, zien ze daar toch maar vanaf. 
De constante aanval met de zware stenen op de muren van Exeter heeft effect, maar misschien niet het effect waar de ridders op hoopten. Wetende dat zij gevangen zitten in Exeter en dat hulp van Koning Idres te lang op zich zal laten wachten, doen de mannen van Exeter een uitval naar de troepen voor hun stad, onder leiding van Prins Mark, die zich van zijn dapperste kant laat zien. Het is nu diep in de nacht, dus niet alle manschappen zijn wakker. Maar Sir Gilbert en Sir Caulas wel, en zij slaan onmiddellijk alarm. 

Sir Gilbert probeert zijn passie voor zijn heer, Sir Robert aan te spreken om deze bedreiging het hoofd te bieden. Maar om de een of andere reden raakt hij alleen maar van streek. Zijn heer is niet hier. Hij strijdt tegen mede-Britten in plaats van tegen Saksen en wat is zijn doel hier precies (Passion Loyalty Lord Fumble, -5 op alles) Sir Gilbert raakt verstrikt in een gevecht met een zeer taaie soldaat te paard. Door zijn depressie kan hij nauwelijks de kracht opbrengen om zijn zwaard te heffen. Zijn tegenstander vecht laag en gemeen en is duidelijk geen oprechte ridder. 
Sir Gilbert is niet in staat om de overhand te krijgen. Door de flakkerende vlammen is het moeilijk om te zien waar de vijandige soldaat zich bevindt en verschillende keren slaat Sir Gilbert mis. De vijandige strijder haalt uit en breekt daarmee het zwaard van Sir Gilbert (Sword fumble voor Sir Gilbert). Sir Gilbert is zich wanhopig aan het verdedigen met alleen zijn schild, totdat zijn schildknaap, Wylon, hem een tweede zwaard kan brengen. Maar uiteindelijk blijkt dat ridderschap toch altijd prevaleert en hij doodt deze Exeter soldaat. 

Sir Caulas is ook alert en hij valt meteen een van de eerste ridders aan en slaat deze bewusteloos voor het losgeld. Hij doorziet ook meteen dat het van groot belang is dat de Exeter ridders niet terug kunnen keren naar hun stad. Hij geeft zijn paard de sporen en maakt een omtrekkende beweging om hen van achteren aan te kunnen vallen en de pas af te kunnen snijden wanneer zij terug willen keren. 

Sir Ignaeus ziet de meute ridders op de blijden afkomen. Hij begrijpt dat er niets belangrijkers is dan de blijden verdedigen en hij valt een ridder aan. Zonder al te veel problemen slaat hij deze ridder bewusteloos om later losgeld voor te krijgen. Hij kijkt om zich heen om te zien of hij ergens nog kan helpen en ziet dan dat Sir Benno in de problemen zit.  
Sir Benno wordt aangevallen door een Exeter ridder. Sir Benno is al wat ouder en hij doet zijn best om zich te verdedigen, maar het lukt hem niet om rake klappen uit te delen met zijn verzwakte zwaardarm. Hij stort ter aarde met verschillende bloedende wonden. De Exeter ridder heeft niet lang de tijd om te genieten van zijn overwinning, want hij wordt gedood door een woedende Sir Ignaeus, die zich daarna meteen op zijn vriend werpt om met zijn vaardigheden de wonden van Sir Benno te stelpen. Sir Benno blijft gelukkig in leven (Whew, ik ben wel gehecht geraakt aan Sir Benno).

Sir Caulas heeft de smaak alleen maar te pakken gekregen na het makkelijke gevecht met de Exeter ridder en hij valt weer aan. Dit keer stort hij zich meteen op Prins Mark, herkenbaar aan het banier van zijn vader. Over en weer delen zij klappen uit, maar dan weet Sir Caulas met een enorme houw het leven van Prins Mark te beëindigen. 
Wanneer de Exeter ridders het banier van hun leider neer zien gaan, geven zij in wanhoop op. Exeter wordt ingenomen. Sir Caulas wil Exeter nu claimen als zijn eigen domein, aangezien hij Prins Mark heeft gedood. Misschien kan hij nog huwen met een of andere lokale edeldame, om zijn plan wat meer kracht bij te zetten. 

De ridders laten Sir Benno achter in Exeter met een klein contingent mannen om Exeter en de omgeving rustig te houden. Met de rest van hun troepen trekken ze naar Ilminster en Ilchester om daar strijd te leveren met Koning Idres. Koning Idres zit nu in de problemen. Zijn aanvoerroute van voorraden is hij kwijt. Hij moet nu snel Dorset innemen of zich overgeven. 
Sir Benno probeert Exeter te beheren, maar dat lukt nauwelijks (Stewardship fail) en hij probeert een lokale, adellijke deerne te vinden voor Sir Caulas om mee te huwen (Intrigue fumble) maar hij kan niemand vinden die geschikt is voor de ambities van Sir Caulas. 

Sir Caulas zal voortaan door het leven gaan als Princeslayer, in plaats van de Bastaard van Tisbury. 

(De dood van Prins Mark zal enorme gevolgen hebben voor het verdere verloop van de geschiedenis. Prins Mark zou later Koning Mark van Cornwall worden. Zijn driehoeksverhouding met zijn vrouw Isolde en zijn neef Tristam zou de politieke situatie in Cornwall en Brittannië ingrijpend beïnvloeden. Maar dat gaat nu allemaal niet gebeuren.)

woensdag 3 juni 2015

Only God Forgives

Ik heb weer een film van Nicolas Winding Refn gezien! En ik vond hem prachtig. Een tijd geleden zag ik al Valhalla Rising en daarna Drive. En nu dan Only God Forgives (2013) heeft weer veel overeenkomsten met de eerdere twee films. Ik denk dat ik over het geheel genomen Valhalla Rising nog de indrukwekkendste van de drie vond. Only God Forgives staat dichter bij Valhalla Rising dan bij Drive, terwijl Drive en Only God Forgives een hoofdrolspeler delen. 

Neonroze betekent niet dat het leuk wordt!

In Only God Forgives spelen Ryan Gosling (Drive, Lars and the Real Girl), Kristin Scott Thomas (Four Weddings and a Funeral en Gosford Park), Vithaya PansringarmYayaying Rhatha Phongam en Tom Burke de hoofdrollen


Spoilers ahoi!

De film begint met zeer naargeestige muziek, die mij ook meteen aan Valhalla Rising deed denken, waar de muziek ook zo een sfeerbepalend onderdeel van de film was. Al snel gaan we naar twee Amerikaanse mannen (Gosling en Burke) die een Muay Thai sporthal/ competitie exploiteren in een Aziatisch land (waarschijnlijk Bangkok, Thailand, hoewel het niet expliciet gezegd wordt). Jonge mannen vechten tegen elkaar, terwijl andere mannen toekijken en sinistere zaakjes van hand tot hand gaan. 
Een van de Amerikaanse mannen (Burke) gaat op zoek naar problemen, doodt daarbij een straatprostituee en dit zet een keten van wraak en weerwraak in gang, waarbij hijzelf ook omkomt. Hierbij raakt ook een politieman Pansringarm) betrokken, die er een geheel eigen idee op na lijkt te houden van wat een gepaste straf voor een misdaad is. 

De andere Amerikaanse man blijkt Julian (Gosling) te zijn, de jongere broer van de vermoorde Amerikaan. Zijn moeder Crystal (Scott Thomas) komt ook over naar Thailand om de wraakneming voor de dood van haar oudste zoon te overzien. Zij is duidelijk een racistisch kreng van de bovenste plank. Ook heeft ze een hele ongezonde relatie met haar zoons. De interactie met Julian is bepaald incestueus en door haar uitspraken impliceert ze dat ze ook een zeer ongezonde relatie met haar oudste, nu vermoordde. zoon had. 

Julian had een vrij goede kijk op het karakter van zijn broer en vindt verdere wraakneming op de vader van het vermoordde meisje niet zinvol. Crystal is dat niet met hem eens en zij wil dat er ook wraak genomen wordt op de politieman, die zich met de zaak is gaan bemoeien. Zij huurt hiervoor verschillende mensen uit de Thaise onderwereld in. 
De politieman blijkt echter van meerdere markten thuis, overleeft de aanslagen en draait de duimschroeven aan bij de criminelen. Zo komt hij Julian en Crystal op het spoor. Ook Julian en Crystal ontkomen niet aan hun straf. 

Intussen heeft Julian continu vreemde dromen. Hij droomt van de politieman, die zijn handen af komt hakken. Hij droomt over bloed dat uit de kraan komt, terwijl hij zijn handen wast. Wanneer hij droomt, of deze visioenen heeft, draagt hij wit. Wanneer hij wakker is draagt hij zwart. Ongetwijfeld symbolisch voor iets, maar ik kan niet goed zeggen voor wat. 
Verder wordt er ook veel aandacht besteedt aan handen. De politieman heeft er een handje van (haha) om ze af te hakken bij criminelen. Julian heeft graag dat zijn prostituee/ vriendin (Phongam) zijn handen vastbindt terwijl zij zichzelf bevredigt (ja, het is zo een soort film). Julian maakt zijn handen tot vuisten en ontspant ze dan weer. 

Er valt ook nog wat te zeggen voor de theorie dat niet Julian de hoofdpersoon is, maar de politieman. Julian is eigenlijk niet meer dan de speelbal van de acties van zijn broer en moeder. Maar de politieman is veel meer een actor in het verhaal. Vanuit zijn optiek is een of andere buitenlander Thaise meisjes aan het doodslaan. Wanneer hij daar paal en perk aan stelt, speelt het criminele element meer op, waardoor hij op een zoektocht moet naar wie hem dood wil hebben. Uiteindelijk komt hij dan uit bij de broer van de eerste slechterik en even later ook bij hun moeder. 

Overeenkomsten

Dit is weer een film waarin er bijna niet gesproken wordt. De hoofdpersoon zegt heel weinig, net als in Drive (Een-oog uit Valhalla Rising zei helemaal niets). Daarnaast valt het geluid vaak weg in scenes waar er heel veel emotie vrij komt, alsof Julian dan volledig onthecht raakt, om met de emoties om te gaan. 
Alle hoofdpersonen hebben een buitengewoon kort lontje (Een-oog had daar misschien nog de meeste reden toe). Wanneer ze worden gedwarsboomd of gefrustreerd raken, slaan ze er niet alleen op, er vallen dan ook daadwerkelijk doden. Julian is in deze misschien nog de uitzondering in dat hij erg agressief wordt, terwijl hem dat niet goed uitkomt. Een-oog en Driver konden ook om het minste of geringste ontploffen, maar waren slim genoeg om daarmee niet hun eigen glazen in te gooien. 
Verder speelt extreem (en af en toe hilarisch) geweld ook weer een grote rol in deze film. De twee broers en hun moeder verdienen hun geld met box-wedstrijden en criminaliteit. Mensen worden links en rechts bruut in elkaar geslagen en gemarteld. Ook de politieman kan er wat van, wanneer hij vindt dat hij te maken heeft met slechterikken.  

Vrouwen spelen in deze film wel een grotere rol dan in Drive of Valhalla Rising. Crystal is eigenlijk de kwade genius van het hele verhaal. Zij leidt het criminele imperium, heeft haar zoons volledig gecorrumpeerd en zet hen aan tot steeds meer misdaden. Ook zijn vrouwen nu heel direct het slachtoffer van geweld. Overal zijn prostituees die moeten meegaan in de (gewelddadige) lusten van mannen om te kunnen overleven. Vaak zijn zij ook slachtoffer van het geweld van mannen. De oudste broer slaat er een bruut dood, maar ook Julian behandelt zijn vriendin/ prostituee als een gebruiksvoorwerp dat zijn woede moet ondergaan wanneer zij een eigen wil blijkt te beschikken.  

In deze film, meer dan in Drive, wordt ook gebruik gemaakt van kleur. Wanneer Julian zich begeeft in de wereld van de criminaliteit is het licht en de decors voornamelijk rood. Wanneer de politieman in beeld komt of er andere zaken gebeuren die met de wet en rechtvaardigheid te maken hebben, is het licht blauw. 

Deze film past zeker wel bij Valhalla Rising en Drive, met de vele overeenkomsten in het verhaal. En ook de manier waarop licht en geluid worden gebruikt om een sfeer te creëren is hetzelfde. 

dinsdag 2 juni 2015

Tanith Lee

Het lijkt wel alsof het heel hard gaat de laatste tijd, links en rechts gaan er mensen dood die toch bepalend zijn geweest voor mijn jeugd. Een tijdje geleden Rick Mayall, daarna Leonard Nimoy en onlangs nog Terry Pratchett, en nu dan Tanith Lee, schrijfster van een hele hoop Fantasy en SF boeken.
Mijn introductie in de Fantasy
In mijn jonge jaren las ik veel van haar boeken. De Geboortegraf trilogie, de Stormgebieder trilogie en de verhalen van de platte aarde waren voor mij een introductie in de fantasy. Ze schreef al sinds het midden van de jaren '70 en haar hoogtijdagen waren in de jaren '80. Haar werk was altijd buitengewoon origineel en week behoorlijk af van de standaard fantasy verhalen. De focus lag bij haar niet op een goed uitgewerkte intrige, een complex verhaal en veel hints die gedropt worden aan de lezer, zoals bij latere schrijvers van het genre als Robert Jordan en George R. R. Martin gebruikelijk was.
Heroine of the World in het Engels. 
Tanith Lee ging voor een overzichtelijker verhaal, maar gebruikte daarbij ongebruikelijke vergelijkingen om een volledig onaardse wereld op te roepen, waar het overduidelijk was dat de bewoners ervan er een volstrekt andere moraal op nahielden.


In deze tijd gaf uitgeverij Meulenhoff nog veel fantasy boeken uit in de reeks oneindig moment, en de Bibliotheek van Baarn, waar ik in die tijd nog veel kwam, had een uitgebreide sectie met Nederlandstalige fantasy.
In de loop der tijden heb ik best veel van haar werk gelezen. Het Jang - Fenomeen maakte indruk, maar ook Ara heb ik vaak gelezen. In de jaren '90 werd de serie The Blood Opera gepubliceerd, maar die kon mij maar matig boeien.

Een van haar jeugdboeken, tijdreizen voor 18-ers.

Tanith Lee heeft een drukke carrière gehad en bracht iedere keer weer nieuwe boeken uit, maar in haar latere jaren werd er minder en minder van gepubliceerd. ook heeft ze veel boeken geschreven voor kinderen, die ook voor volwassenen zeer de moeite waard zijn. Mij staan Het Relikwie en de Beker van Avillis bij.

Wat ik van Tanith Lee gelezen heb, was in het Nederlands, maar ik ga nu toch maar eens op zoek naar het originele Engels.

maandag 1 juni 2015

Amoras I - Suske

Zoals ik laatst al aangaf, ik lees de Amoras strips en nu ik laatst album 5 cadeau heb gedaan aan +Sander, wil ik toch wat dieper in de materie duiken. Het verhaal wordt in de loop van de albums steeds complexer. Dus, vanaf deze pagina ga ik aan de slag en analyseer ik de strips pagina voor pagina. Dit keer deel 1 - Suske.

Kaart Amoras
Tijdlijn Album Suske

cover
Amoras I - Suske

Spoilers ahoy!

Voorblad: Dit ziet er al zorgwekkend uit, Suske houdt een (dode?) Wiske in zijn armen en schreeuwt zijn zielepijn uit naar de hemel, in de regen

P1.1 Tijdstip ? - Suske rent door een (tropisch?) woud, hij passeert een verlaten Jeep en ziet een electriciteitsmast. Het getal 2047 komt in beeld. 
P1.2 Tijdstip ? - Suske verlaat het woud, rent over een grasvlakte langs de electriciteitsmasten en ziet een verlaten tank, met een gevleugelde letter "A" als symbool.
Een tank is serieus oorlogstuig, wie heeft hier oorlog gevoerd? Tegen wie?
P1.3 Tijdstip ? - Suske valt en stuitert naar de tank, hij klimt in de tank. De bestuurder van de tank is vergaan tot een skelet.
In een warm klimaat kan dit met een paar weken gebeurd zijn. 
P1.4 Tijdstip ? - Suske klimt in de tank, schopt het skelet opzij, vindt een aansteker en sigaretten (met de gevleugelde A). Dan blijkt dat iemand hem gadesloeg, terwijl hij de tank inging. 

P1.5 2013 - Een flashback naar enkele dagen eerder. Professor Barabas zit in een vliegtuig op weg naar een congres over de (economisch? milieu? politiek?) crisis in Fort Lauderdale (Florida, USA). Een Stewardess vraagt hem of er nog iets te redden valt, Barabas is somber. Achter hem zit Slugger, hij lijkt voor Dr. Krimson te werken, die een opdracht aan Slugger bevestigd. Op de grond zwaaien Suse, Wiske, Jerom en Lambik de professor uit. Op de voorgrond bedelt een man om geld.
Het voelt gek aan om een belangrijk congres te organiseren een Fort Lauderdale, dat bekend staat als een toeristisch oord voor het type toeristen dat feest wil vieren op vakantie.
Slugger en Dr. Krimson werden beiden voor het eerst geïntroduceerd in het Suske & Wiske Album Het Rijmende Paard in 1962. 
P1.6 2013 - Lambik is erg negatief over het nut van het congres. De ene crisis volgt de andere op en volgens hem zorgen de rijken alleen voor zichzelf. Lambik en Jerom vertrekken naar een staking. 
P1.7 2013 - Suske en Wiske vertrekken ook, zij hebben een geheime opdracht, ze moeten iets bewaken tegen inbrekers. Het blijkt het kantoor/ laboratorium van Barabas te zijn. Suske wil TV kijken met wat eten, maar Wiske sleurt hem mee naar de Teletijdmachine, die er erg modern uitziet. De Gyronef en waarschijnlijk de Teletransfor staan ook opgesteld.
Professor Barabas laat zijn laboratorium met belangrijke en gevaarlijke spullen bewaken door twee tieners en niet door een stel professionele bewakers? Is Barabas volstrekt wereldvreemd?
P1.8 2013 - Suske en Wiske rommelen met de Teletijdmachine. Wiske wil Suske naar Amoras in 2047 sturen. Suske vond dat je daar altijd lekker kon eten. Maar dan horen ze iets, zijn dat de inbrekers waar Barabas bang voor was?
Hoe komt Wiske op het jaartal van 2047? Het is wel erg ver in de toekomst. 
P1.9 2013 - Het blijken Jerom en Lambik te zijn, maar zij zijn hier wel onuitgenodigd. Jerom voelt zich zelfs een inbreker, maar Lambik zegt dat zij zijn gekomen om de mensheid te redden. Suske en Wiske weten niet dat het Jerom en Lambik zijn in plaats van inbrekers en zij verstoppen zich in de gesloten verzend-cabine van de teletijdmachine. Het plan van Lambik is om het gehele internet aan te sluiten op de teletijdmachine en dan alles en iedereen terug te flitsen naar de tijd voor het misging met de wereld. Jerom hoort iemand in de cabine, maar voor hij iets kan zeggen, heeft Lambik al op de juiste (of de verkeerde) knoppen gedrukt. De machine doet zijn werk.
En dit is dus de reden dat je professionale bewakers in moet huren.  
P1.10 2013 - De boel raakt oververhit en ontploft. De teletijdmachine en het laboratorium van Barabas gaan in vlammen op. Dit wordt opgemerkt door passanten buiten. 
P1.11 2013 - Wanneer de vlammen enigszins gedoofd zijn, zien Jerom en Lambik dat Suske en Wiske ook aanwezig waren in de teletijdmachine. Hoe kunnen zij ooit teruggehaald worden? Niemand weet waar ze heen zijn en de machine is stuk. Jerom wil Sidonia en Barabas op de hoogte stellen, maar Lambik heeft daar minder haast mee.
Er is een foto te zien tussen het puin, van Wiske die een knipoog geeft, net als op de afsluitende plaatjes van de strips uit de rode reeks.

P1.12 2047 - Suske komt uit de tank, heeft ook een geweer bemachtigd (met een gevleugelde A) en schiet daarmee een konijn dood.
P1.13 2047 - De nacht valt, Suske eet zijn konijn. Hij hoort dat hij benaderd wordt, een jonge vrouw stapt tussen de bomen vandaan en vraagt om eten. Zij is degene die ook zag hoe hij de tank ontdekte (op P1.4).
P1.14 2047 - De vrouw eet de helft van zijn konijn, stelt zich voor als Jérusalem, en biedt aan om aardig voor hem te zijn, daarna kust ze hem met een hoop speeksel.
Zo herinner ik me de rode strips toch niet! 
P1.15 2047 - Suske is geschokt en duwt haar weg. Jérusalem trekt zich terug en gaat slapen. Suske voelt zich erg eenzaam

2013 - In het heden is Lambik zich eerst moed gaan indrinken in een kroeg voor hij een dronken boodschap bij Barabas probeert achter te laten. Jerom vindt hem een slappeling. Op de weg naar buiten botst Lambik tegen een man aan. 

P1.16 2047 Dag 2 - Wiske wordt onder schot gehouden door drie hele dikke mensen (twee mannen en een roodharige vrouw met één oog) in een geruïneerde stad, ze noemen Wiske een Skinny. Er ontstaat een gevecht en Wiske ontwijkt een paar klappen en slaat de vrouw met een staaf. Dan wordt iedereen afgeleid door het geluid van een hypermoderne helicopter. 
P1.17 2047 Dag 2 - Uit de helicopter dalen twee gemaskerde, gewapende mannen af. Zij dragen een symbool dat lijkt op een omgekeerde A met een cirkel eromheen. De dikke aanvallers van Wiske vluchten weg, maar een wordt in zijn been geschoten door een van de gemaskerde mannen. De ander grijpt Wiske en vertelt de eerste gewapende man om te stoppen met schieten. Wiske vraagt of Suske hen gestuurd heeft, maar de mannen weten niet wie Suske is. 
De omgekeerde A met een cirkel eromheen deed mij denken aan het symbool van Anarchisme dat in punk-kringen gebruikt wordt, maar dan ondersteboven. Zijn deze mensen dan een soort anti-anarchisten?

P1.18 2013 Barabas ontvangt in zijn luxueuze hotelkamer in Fort Lauderdale een telefoontje van Lambik, maar hij begrijpt niet wat er gezegd wordt. Dit is het telefoontje dat Lambik dronken in de kroeg pleegde (P1.15). Dan gaat Barabas van zijn hotelkamer met een auto naar de conventie. Hij passeert ook in Fort Lauderdale zeer vervallen hotels en veel zwervers op straat. Daklozen wonen op het strand en er is te weinig werk. Zijn chauffeur is Slugger (P1.5). Wanneer zijn chauffeur een afslag mist, wordt het Barabas duidelijk dat hij ontvoerd wordt.
Aan plaatje 7 te zien, wordt Barabas is zuidelijke richting ontvoerd, richting Miami, Florida.
P1.19 2013 Slugger komt met Barabas aan bij een rotsige inham. Daar is een een kade met een zeer luxueus jacht met helicopterplatform. Een paar gewapende bewakers en een bediende wachten Barabas op. Barabas wordt op het jacht opgesloten op een kamer en zijn laptop, telefoon en koffer worden overboord gegooid.
Waar in Florida is de rotsige inham met geheime kade? Florida is notoir moerassig, en de Zuid-Oost kant van Florida, waar Fort Lauderdale ligt is druk bevolkt. Als ze werkelijk naar het zuiden zijn gereden, Miami is alleen maar drukker bevolkt. Zijn Slugger en Barabas uiteindelijk doorgereden naar de Everglades? Dat is alleen maar moerassiger. 

P1.20 2047 Dag 2 - Suske en Jérusalem zijn samen verder getrokken. Zij komen bij een vervallen weg met autowrakken. In de verte kunnen zij een moderne stad of basis zien. Deze is niet aangesloten op het electriciteitsnet, waarvan zij de torens nog steeds volgen. Jérusalem waarschuwt Suske om daar niet heen te gaan. Maar Suske wil wel gaan, aangezien hij honger heeft en onderdak nodig heeft. Wanneer hij vertrekt werpt Jérusalem zich op hem en werkt hem tegen de grond. Wanneer hij zich boos tegen haar wil keren komen er drie van de hypermoderne helicopters overvliegen. De man die Wiske redde (P1.17) ziet hen en vertelt de bestuurder om te wachten. 
P1.21 2047 Dag 2 - Suske en Jérusalem renden door het lange gras naar de verlaten autowrakken en een bosje. De man in de helicopter vraagt de bestuurder het spoor te volgen dat is achtergebleven in het gras. Wiske kijkt vol afgrijzen toe hoe de man, die eerder nog zijn collega aanspoorde niet te schieten, nu vol overgave schiet op wat hij denkt dat vluchtende mensen zijn. 
P1.22 2047 Dag 2 - De kogels jagen een hert op dat ook in de bosjes schuilt bij Suske en Jérusalem. Wiske geeft de schutter een enorme duw en duwt het uit de helicopter, hoewel hij zich kan vasthouden aan het landingsgestel. Suske ziet Wiske in de helicopter. Terwijl de gemaskerde mannen proberen om hun collega weer binnenboord te halen, probeert Suske de aandacht te trekken van de helicopter (die 5 seconden geleden nog op hem schoot!). Maar zij verdwijnen aan de horizon. 
P1.23 2047 Dag 2 - Suske zegt dat hij Wiske aan boord van de helicopter zag. Hierop onthult Jérusalem dat zij doof is, als Suske niet naar haar kijkt wanneer hij praat, kan zij niet begrijpen wat hij zegt. Verder onthult ze ook dat haar ouders dood zijn. Suske vindt dat zielig, Jérusalem is wees, doof en verdwaald. Wanneer Suske vraagt waar de helicopters Wiske heenbrengen, de futuristische basis (P1.20), onthult Jérusalem dat dat de basis is van Dr. Krimson. Suske is verbijsterd dat hij aanwezig is in 2047.
De onthulling van Jérusalems doofheid is ronduit vreemd, op P1.20 begrijpt zij hem prima wanneer hij iets vraagt en niet naar haar kijkt. 
Suske projecteert zijn eigen gevoelens op Jérusalem wanneer hij denkt dat zij verdwaald is. Hij is verdwaald in tijd en ruimte, maar Jérusalem weet haar weg goed te vinden op dit eiland. 
P1.24 2047 Dag 2 - De scene verschuift naar de basis, die inderdaad van Dr. Krimson is. De basis is hypermodern en luxueus uitgevoerd. Het standbeeld van de Venus van Milo is te zien. Dr. Krimson is boos omdat hij een uur heeft moeten lopen. Achiel staat klaar met de pillen van de Dr. voor alle problemen van de Dr. Maar Dr. Krimson staat ook weer op het punt te vertrekken voor twee dagen. Dan hoort hij de stem van Wiske (die op P1.17 is meegenomen in een helicopter, die nu op de basis landt).
P1.25 2047 Dag 2 - Dr. Krimson herkent Wiske onmiddellijk en wil haar doden. Dan realiseert hij zich dat Wiske nooit alleen is. Hij moet weten hoe zij in de toekomst verzeild is geraakt en waar Suske is. Dr. Krimson krijgt weer een woedeaanval omdat hij nu met Wiske zal moeten praten. Op deze pagina zijn ook Chinese en Egyptische kunstschatten te zien.  
P1.26 2047 Dag 2 - Dr. Krimson vertelt Kapitein Hemlock, de kapitein van de eenheid die Wiske ophaalde (P1.17), dat Wiske nu te gast is. De dikke mensen die Wiske bedreigden (P1.16) zijn ook gevangen genomen. Dr. Krimson geeft de opdracht om de man die neergeschoten werd (P1.17) te doden en degene die hem neerschoot mag zijn plaats innemen in de mijn. Dr. Krimson heet Wiske welkom op Amoras, dit is voor het eerst dat Wiske hoort dat zij op Amoras is. De buste van Nefertiti is te zien.  
Welke grondstof wordt er gewonnen in de mijn van Dr. Krimson op Amoras?
P1.27 2047 Dag 2 - Wiske en Dr. Krimson hebben een gesprek. Wiske vraagt waarom Dr. Krimson op Amoras is. Hij onthult dat dit zijn schuilplaats is, die geheim zou moeten zijn. Hij wil haar doden omdat zij die nu ontdekt heeft. Maar op dat moment vindt een aardbeving plaats, een vaas valt op het hoofd van Dr. Krimson. Dan komt butler Achiel binnen, die zegt dat de aardschokken zijn toegenomen sinds Dr. Krimson weg is geweest en dat zijn ingenieur en vulkanoloog hem dringend willen spreken. 
P1.28 2047 Dag 2 - Dr. Krimson vertrekt, Wiske wordt door Achiel opgesloten in een zeer luxueuze kamer. Achiel waarschuwt haar dat Dr. Krimson ook een goede folterkamer heeft, dus dat ze maar beter snel kan gaan praten. De nacht valt, terwijl Wiske zich afvraagt waar Suske blijft. 

P1.29 2013 - Professor Barabas mag zijn kajuit weer verlaten. Jerom en Lambik zitten op straat in een achterafbuurt. Sidonia is in haar stoel in slaap gevallen en mist het nieuws over Barabas. 

In 2047 krijgt Dr. Krimson te horen dat door de activiteit van de vulkaan xenoliet naar de oppervlakte wordt geduwd, dat zeer rijk aan diamanten is. Suske heeft samen met Jérusalem ook de basis van Dr. Krimson bereikt.
Er worden dus diamanten gewonnen op Amoras. Maar waarvoor? De markt voor diamanten is een vreemde, de markt overspoelen met veel diamanten betekent dat de prijs per diamant flink zal dalen. Bovendien is de vraag naar diamanten niet zo heel groot, zeker niet in tijden van crisis. Diamanten hebben ook een industriele toepassing, maar die diamanten leveren niet heel veel geld op. Wil Dr. Krimson de diamanten voor iets anders gebruiken?
P1.30 2047 Dag 2 - Suske loopt de basis van Dr. Krimson in. Hij ziet twee sinistere mannen die met messen in de weer zijn, in bebloede schorten. Hij laat hen passeren en loopt dan een kamer in met vleeshaken en bebloede tafels.
P1.31 2047 Dag 2 - Suske treft in deze kamer een man en valt hem direct aan. Hij denkt dat deze man betrokken was bij het martelen van Wiske. Maar het blijkt dat hij de slachterij van de basis is binnengelopen. Deze man is de slager en de twee van de vorige pagina ook. Er hangen varkenskarkassen. Suske sluit de man op (in de koelcel?).
P1.32 2047 Dag 2 - Suske is nog niet opgemerkt en komt met een lift in het woongedeelte van de basis. Hij hoort Wiske schreeuwen, maar zij wijst slechts oesters af. Suske vindt haar en ze vallen elkaar in de armen. Suske wil meteen vertrekken met Wiske, maar in een minieme badjas wil Wiske niet vertrekken.
Voor wie had Dr. Krimson die minieme badjas bedoeld? Hij verwachtte geen Wiske, de rest van de bewoners van de basis is personeel, die zouden hun eigen badjas meenemen. Is het zijn eigen badjas? Waarom draagt hij minieme badjassen?
P1.33 2047 Dag 2 - Wiske draait zich om en ziet dat Dr. Krimson haar conversatie heeft gehoord. zwaar vloekend draait zij zich om en duwt Suske van het balkon, uit het zicht van Dr. Krimson. Met een smoes over Jehova's getuigen die aan de deur komen probeert zij Dr. Krimson af te leiden. Maar hij trapt er niet in en dwingt haar te zeggen waar Suske heen is.
P1.34 2047 Dag 2 - Een verdieping lager hangt Suske in de takken van een boom en daagt Dr. Krimson uit. Wiske geeft een afgeleidde Dr. Krimson een harde trap tussen zijn benen en springt Suske achterna. De boom is niet sterk genoeg voor hen beiden en splijt, Suske valt naar de grond.
P1.35 2047 Dag 2 - Achiel houdt Wiske onderschot en zij wordt weer gevangen genomen door Dr. Krimson. Op de grond probeert Suske Jérusalem weer te vinden (die hij daar had achtergelaten op P1.29), maar hij wordt gevonden door nog een bewaker die hem onder schot houdt.
P1.36 2047 Dag 2 - Jérusalem werpt een mes in het voorhoofd van de bewaker die Suske onder schot houdt. Jérusalem wil vertrekken, maar Suske wil terug om Wiske te halen. Weer begrijpt Jérusalem wat Suske zegt, zonder dat ze naar hem kijkt (ondanks dat ze doof is, P1.23). De beslissing wordt voor Suske gemaakt wanneer kapitein Hemlock (van P1.26) met een aantal bewakers uit de basis komt rennen en het vuur opent.
Jérusalem werpt een mes recht in het voorhoofd van de man die Suske onder schot houdt. Recht door zijn schedel heen. Hoe hard kan Jérusalem gooien?
P1.37 2047 Dag 2 - Suske en Jérusalem rennen naar het water en springen van de rotsen in de zee. De bewakers volgen hen te voet naar het strand, maar zij vinden alleen het wapen van Suske. Zij denken dat Suske en Jérusalem gedood zijn toen zij op de rotsen vielen of zijn meegesleurd door het sterk stromende water.
P1.38 2047 Dag 2 - Even verderop spoelen een uitgeputte Suske en Jérusalem aan op het strand. Suske bedankt Jérusalem voor zijn redding. Hij wil meteen terugkeren om Wiske te bevrijden, maar Jérusalem raadt hem aan om de nacht door te brengen in de duinen. De bewakers zullen nu op hun hoede zijn voor indringers. Wanneer Jérusalem haar shirt uittrekt om het uit te wringen, ziet Suske en de lezer dat zij een tatoeage van een bar-code op haar rug heeft, tussen haar schouders.

P1.39 2047 Dag 3 - Kapitein Hemlock brengt verslag uit aan Dr. Krimson. Hij zal de zoektocht voortzetten, maar hij vermoedt dat Suske en zijn compagnon dood zijn. Dr. Krimson schrikt, wie is er bij Suske? Malloot Lambik, gedrocht Jerom of toch hysterische Sidonia? Hij besluit om Wiske nu te martelen voor informatie.

P1.40 2013 Dag 2 - Barabas zit nog steeds gevangen op het jacht. Hij doet alsof hij zeeziek is en terwijl hij alleen gelaten wordt, zodat de bemanning een pil voor hem kan  halen, kan hij op onderzoek uit. Alle deuren zijn gesloten. De Kapitein betrapt hem en vertelt hem dat de dokter zometeen zal arriveren. Barabas laat nog weten dat hij nu ook weer niet zo ziek is.
Professor Barabas heeft nog steeds geen idee door wie hij gevangen wordt gehouden. 

P1.41 2047 Dag 3 - Wiske ligt op een pijnbank in een zeer middeleeuws aandoende kerker onder de basis van Dr. Krimson. Wiske legt uit dat zij per toeval verstrikt raakten in de teletijdmachine en daarmee hier op Amoras. Zij valt flauw. Dr. Krimson geeft het op en geeft Kapitein Hemlock de opdracht om Wiske ook naar de mijn te brengen. Dan kan zij stenen kappen terwijl Dr. Krimson afwacht tot Suske haar daar probeert te redden.
P1.42 2047 Dag 3 - Ook Suske en Jérusalem zijn wakker. Ze hebben een schuildakje gebouwd. Suske vraagt naar de aardschokken en de rook uit de zee. Jérusalem zegt dat het om een vulkaan gaat. Wanneer een storm losbarst heeft Suske er genoeg en probeert onder dekking van de storm en regen terug te keren naar de basis van Dr. Krimson. Maar hij wordt onderschept door twee bewakers van Dr. Krimson op quads, de zoektocht van Kapitein Hemlock naar Suske en zijn compagnon (P1.39).
P1.43 2047 Dag 3 - Dr. Krimson maakt zich in aanwezigheid van Achiel en Kapitein Hemlock op om te vertrekken (hij refereerde hier aan op P1.24). Terwijl hij hoopt dat het doek snel zal vallen voor Suske en Wiske, is er weer een aardschok, waardoor er onder andere een gordijn over Dr. Krimson heen valt.
P1.44 2047 Dag 3 - Op het strand verrassen Suske en Jérusalem de twee bewakers, die naar hen op zoek zijn. Suske slaat zijn tegenstander bewusteloos, maar Jérusalem steekt de hare neer. Wanneer Jérusalem ziet dat Suskes tegenstander nog leeft, doodt zij hem met een steen. Suske ziet nu voor het eerst hoe koelbloedig Jérusalem kan doden (de man die zij eerder doodde op P1.36 was om Suske te redden).

P1.45 2013 Dag 2 - Krimson arriveert dobberend in zee, voor het jacht.  Hij is woedend dat hij weer een nat pak heeft gekregen. Hij staat erop dat degene die hiervoor verantwoordelijk is, in zee geworpen wordt, gebonden aan handen en voeten en met ductape over de mond. Dr. Krimson leest de kranten via een tablet en ziet dat Suske en Wiske vermist zijn en het laboratorium van Barabas verwoest is.
Deze pagina impliceert dat er in 2013 iemand is met een teletijdmachine, die Dr. Krimson vooruit stuurt in de tijd, naar 2047, via de teletijdmachine in de gaten houdt, en op vooraf afgesproken tijdstippen weer terughaalt. Dit gaat kennelijk niet geheel perfect. Zijn de onderschikten van Dr. Krimson, zoals Achiel en Kapitein Hemlock op Amoras in 2047 dan ook via de teletijdmachine gestuurd? 
Wat is het doel van het heen en weer gereis in de tijd?
P1.46 2013 Dag 2 - Barabas ziet dat Dr. Krimson het brein achter zijn ontvoering is. Barabas laat weten dat hij niet wil samenwerken met Dr. Krimson. Dr. Krimson laat hem echter iets zien achter een gesloten deur.

P1.47 2047 Dag 3 - In de regen wacht Kapitein Hemlock bij een helicopter op de terugkeer van de twee bewakers die hij op quads had uitgestuurd om Suske en zijn compagnon te vinden. Zij keren inderdaad terug en rapporteren niets gevonden (dit alles zonder hun helmen te verwijderen) te hebben. Kapitein Hemlock geeft hen de opdracht om Wiske met een vrachtwagen te begeleiden naar de mijn. De storm is te hevig om de helicopter op te laten stijgen. Wiske doet een halfslachtige ontsnappingspoging. Een van de bewakers laat weten dat hij Suske is en dat Wiske zich kalm moet houden. Kapitein Hemlock laat weten dat hij Wiske nog wel op komt zoeken in de mijnen.

P1.48 2013 Dag 2 - Het blijkt dat Dr. Krimson een teletijdmachine aan boord van het jacht heeft. Hij heeft een 3D kopie laten maken van de teletijdmachine van Barabas zelf. Barabas merkte wel dat er iemand in zijn laboratorium was, daarvoor had hij Suske en Wiske gevraagd een oogje in het zeil te houden (op P1.7). Dr. Krimson legt uit dat wie enkel in het heden leeft, heel wat mist. Hij wil met de teletijdmachine de geschiedenis beïnvloeden en schatten stelen, iets was Barabas en de zijnen nooit gedaan hebben. De 3D kopie van de teletijdmachine is niet perfect en Dr. Krimson vraagt Barabas om de machine te verbeteren. Barabas weigert.

P1.49 2047 Dag 3 - Wiske wordt weggevoerd naar de mijnen, vastgebonden in een vrachtwagen. Suske en Jérusalem volgen op de gestolen quads.
P1.50 2047 Dag 3 - Jérusalem haalt de vrachtwagen in, klimt in de cabine en schakelt de bestuurder en de bewaker daar uit.Suske springt vanzijn quad in de laadbak van de vrachtwagen en bevrijdt Wiske.
P1.51 2047 Dag 3 - Ondanks dat de mannen van Dr. Krimson uitgeschakeld zijn, stopt de vrachtwagen niet maar versnelt juist. Suske probeert langs de buitenkant van de vrachtwagen naar de cambine te klimmen, om te bezien wat er mis is met Jérusalem en haar bij te staan. Na een paar botsingen komt de vrachtwagen tot stilstand over de rand van een afgrond.
P1.52 2047 Dag 3 - Suske helpt Jérusalem uit de cabine. Maar dan glijdt de wagen verder en stort de afgrond in, met Wiske erin.
P1.53 2047 Dag 3 - De vrachtwagen stort de afgrond in, met Wiske nog in de laadbak. Suske rent erachter aan. Hij vindt Wiske, maar zij reageert niet meer op zijn stem. Jérusalem kijkt onbewogen toe.

P1.54 2013 Dag 2 - Als Barabas in de kranten leest dat Suske en Wiske verdwenen zijn, besluit hij om de teletijdmachine voor Dr. Krimson aan de praat te krijgen, aangezien dat voor hem de enige kans is om hen terug te halen uit 2047 naar 2013. Tante Sidonia ziet op televisie dat Suske en Wiske verdwenen zijn, gedood in de ontploffing van het laboratorium van Professor Barabas. Barabas is ook verdwenen uit Fort Lauderdale.
2047 Dag 3 - Suske houdt een slappe Wiske in zijn armen en schreeuwt tegen een onverschillige hemel.