Translate

dinsdag 9 juni 2015

Pendragon XXIV - Onrust in Devon

Een nieuwe maand is weer begonnen dat betekent weer een aflevering van Pendragon. Nog steeds zonder Sir Eliot de Wispelturige, helaas. Maar hopelijk is hij de volgende keer weer van de partij. Verder hebben de ridders inmiddels een hoop bezittingen, vrouwen en kinderen en willen ze dat een beetje inzichtelijk hebben op een spreadsheet (spelers van tegenwoordig! In mijn tijd schreef je het op op je character sheet en als je het vergat of je eigen handschrift niet meer kon lezen, was je het gewoon kwijt!).
Vorige keer probeerde de groep medestanders te vinden voor de strijd tegen Idres, Koning van Cornwall. Die hebben ze gevonden en dit keer is het zaak om strijd te leveren.

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Benno van Steeple Langford
Caulas van Tisbury
Eliot de Wispelturige van Burcombe
Gilbert van Berwick St. James
Ignaeus Livius van Broughton

Juni 500 A.D. Salisbury, Sarum

De groep is teruggekeerd uit London met toestemming van Hoge Koning Uther om de ambities van Idres, Koning van Cornwall te stoppen. Jagent moet bevrijd worden en de bedreiging van Dorset ongedaan gemaakt. Zij overleggen met Sir Ignaeus, die nu Earl-Regent van Salisbury is en over dit soort militaire operaties mag beslissen. Hij ziet de bedreiging van Salisbury en Logres door de troepenbeweging van Koning Idres. Daarnaast heeft hij in 498 A. D. een verdrag getekend met Bademagu, Koning van Somerset, dat hij ongeveer één derde van zijn ridders beschikbaar zou stellen wanneer iemand Somerset zou bedreigen en dat vindt hij nu het geval. 
Na overleg met Sir Gilbert van Berwick St. James, die ook Marshall van Salisbury is, besluit Sir Ignaeus om met alle ridders die niet over een eigen landgoed beschikken in Salisbury op te trekken naar Dorchester, daar zijn aangetrouwde neef Preator Jonathel te treffen en dan samen vanuit Dorchester  scheep te gaan en de rivier de Frome af te varen. Dan de baai naar Exeter oversteken. En dan Exeter in Devon te verwoesten, om de aanvoerlijnen van Koning Idres te verstoren.
De ridders maken zich op om te vertrekken. Zij laten instructies achter voor hun familieleden om op hun landgoederen te passen. Zij verzamelen hun ridders om strijd te leveren in Cornwall. 

Idres
Koning van Cornwall

Wanneer zij in Dorchester aankomen, verwelkomt Preator Jonathel hen hartelijk. Hij zegt dat zij haast moeten maken met de aanval op Koning Idres. Er zijn al verschillende troepen uit Cornwall aanwezig in Dorset, die de hele tijd aanvallen uitvoeren op dorpjes in Dorset en daarmee zijn onderdanen van hun grond verdrijven. 

De ridders en hun manschappen en de manschappen van Preator Jonathel gaan scheep in wel 30 schepen. Sir Ignaeus voort als hoogst geplaatste ridder het bevel over alle troepen. Preator Jonathel blijft achter om met zijn achtergebleven manschappen Dorset te verdedigen.  
Zonder al te veel problemen steekt de vloot de baai over. Zij varen de rivier Exe op totdat zij aankomen bij Exeter. In Exeter weet men al lang van hun komst. Vanaf Exmouth had men de vloot al zien aankomen en de mensen in Exeter werden gewaarschuwd. 
Exeter was een belangrijke stad toen de Romeinen nog over Brittannië regeerden, maar sinds hun vertrek, is de stad aardig in verval. De muren zijn niet zo sterk als wel zou moeten. Aan de banieren op de muren kan Sir Gilbert de Marshall zien dat Koning Idres niet aanwezig is. Maar zijn zoon, Prins Mark, wel. Dit is logisch. Koning Idres geeft leiding aan de militaire operatie, zijn zoon geeft leiding aan de bevoorrading van de troepen. Koning Idres is waarschijnlijk in Ilchester of Ilminster.

Benno
van Steeple Langford
Caulas
van Tisbury


Sir Caulas en Sir Benno besluiten dat zij de bevolking van Exeter een kans geven om zich over te geven en dan kan dit opgelost worden zonder bloedvergieten. Zij zijn met ongeveer 900 manschappen, waarvan er een stuk of 50 ridders te paard zijn. Zoveel soldaten en ridders kunnen er nooit in Exeter zijn. 
Sir Benno geeft een toespraak waarin hij benadrukt dat zij met velen zijn en de mannen van Exeter met minder. Bovendien hebben zij Sir Gilbert bij zich en Sir Caulas. Beiden staan bekend als buitengewoon bloeddorstig. Maar vanaf de kantelen geeft Prins Mark zijn weerwoord. Zij zijn hier in naam van hun Koning, Idres van Cornwall en zij zullen zich niet overgeven. 
Sir Benno heeft ook voor verdedigingsmechanismen en hij ziet dat de muren van Exeter niet veel meer voorstellen. Vooral op de plekken waar moderne reparaties zijn gedaan, zijn de muren niet zo sterk als de Romeinen ze oorspronkelijk bedoeld hadden. Hij stelt voor aan Sir Ignaeus en Sir Gilbert dat ze twee blijden bouwen en daarmee stenen werpen tegen de zwakke plekken op de muren. Dit gaat waarschijnlijk sneller dan wanneer ze gangen graven om de muren te ondermijnen en snelheid is belangrijk. Ze willen niet buiten Exeter zitten wanneer Koning Idres op de hoogte gesteld wordt van hun aanwezigheid. 
Sir Ignaeus is het met hen eens. Hij geeft Sir Benno de opdracht om met hem de bouw van de blijden te overzien. Sir Caulas organiseert de manschappen om de omgeving van Exeter te verkennen en alle strijders die zij tegenkomen aan te vallen. Sir Gilbert zorgt voor een hoge moraal van de manschappen. 

Tegen de avond zijn de blijden gereed en Sir Ignaeus en Sir Benno geven opdracht tot een paar tests om de blijden goed af te kunnen stellen. Wanneer dat is gelukt geeft Sir Ignaeus de opdracht om bij nacht en fakkellicht te blijven schieten op de muren van Exeter. Dan kunnen zij morgenochtend wel bekijken of er voldoende schade is aangericht om een inval te wagen. Er is nog enige discussie of ze misschien gevangenen of zo met de blijden af zullen schieten, maar bij nader inzien, zien ze daar toch maar vanaf. 
De constante aanval met de zware stenen op de muren van Exeter heeft effect, maar misschien niet het effect waar de ridders op hoopten. Wetende dat zij gevangen zitten in Exeter en dat hulp van Koning Idres te lang op zich zal laten wachten, doen de mannen van Exeter een uitval naar de troepen voor hun stad, onder leiding van Prins Mark, die zich van zijn dapperste kant laat zien. Het is nu diep in de nacht, dus niet alle manschappen zijn wakker. Maar Sir Gilbert en Sir Caulas wel, en zij slaan onmiddellijk alarm. 

Sir Gilbert probeert zijn passie voor zijn heer, Sir Robert aan te spreken om deze bedreiging het hoofd te bieden. Maar om de een of andere reden raakt hij alleen maar van streek. Zijn heer is niet hier. Hij strijdt tegen mede-Britten in plaats van tegen Saksen en wat is zijn doel hier precies (Passion Loyalty Lord Fumble, -5 op alles) Sir Gilbert raakt verstrikt in een gevecht met een zeer taaie soldaat te paard. Door zijn depressie kan hij nauwelijks de kracht opbrengen om zijn zwaard te heffen. Zijn tegenstander vecht laag en gemeen en is duidelijk geen oprechte ridder. 
Sir Gilbert is niet in staat om de overhand te krijgen. Door de flakkerende vlammen is het moeilijk om te zien waar de vijandige soldaat zich bevindt en verschillende keren slaat Sir Gilbert mis. De vijandige strijder haalt uit en breekt daarmee het zwaard van Sir Gilbert (Sword fumble voor Sir Gilbert). Sir Gilbert is zich wanhopig aan het verdedigen met alleen zijn schild, totdat zijn schildknaap, Wylon, hem een tweede zwaard kan brengen. Maar uiteindelijk blijkt dat ridderschap toch altijd prevaleert en hij doodt deze Exeter soldaat. 

Sir Caulas is ook alert en hij valt meteen een van de eerste ridders aan en slaat deze bewusteloos voor het losgeld. Hij doorziet ook meteen dat het van groot belang is dat de Exeter ridders niet terug kunnen keren naar hun stad. Hij geeft zijn paard de sporen en maakt een omtrekkende beweging om hen van achteren aan te kunnen vallen en de pas af te kunnen snijden wanneer zij terug willen keren. 

Sir Ignaeus ziet de meute ridders op de blijden afkomen. Hij begrijpt dat er niets belangrijkers is dan de blijden verdedigen en hij valt een ridder aan. Zonder al te veel problemen slaat hij deze ridder bewusteloos om later losgeld voor te krijgen. Hij kijkt om zich heen om te zien of hij ergens nog kan helpen en ziet dan dat Sir Benno in de problemen zit.  
Sir Benno wordt aangevallen door een Exeter ridder. Sir Benno is al wat ouder en hij doet zijn best om zich te verdedigen, maar het lukt hem niet om rake klappen uit te delen met zijn verzwakte zwaardarm. Hij stort ter aarde met verschillende bloedende wonden. De Exeter ridder heeft niet lang de tijd om te genieten van zijn overwinning, want hij wordt gedood door een woedende Sir Ignaeus, die zich daarna meteen op zijn vriend werpt om met zijn vaardigheden de wonden van Sir Benno te stelpen. Sir Benno blijft gelukkig in leven (Whew, ik ben wel gehecht geraakt aan Sir Benno).

Sir Caulas heeft de smaak alleen maar te pakken gekregen na het makkelijke gevecht met de Exeter ridder en hij valt weer aan. Dit keer stort hij zich meteen op Prins Mark, herkenbaar aan het banier van zijn vader. Over en weer delen zij klappen uit, maar dan weet Sir Caulas met een enorme houw het leven van Prins Mark te beëindigen. 
Wanneer de Exeter ridders het banier van hun leider neer zien gaan, geven zij in wanhoop op. Exeter wordt ingenomen. Sir Caulas wil Exeter nu claimen als zijn eigen domein, aangezien hij Prins Mark heeft gedood. Misschien kan hij nog huwen met een of andere lokale edeldame, om zijn plan wat meer kracht bij te zetten. 

De ridders laten Sir Benno achter in Exeter met een klein contingent mannen om Exeter en de omgeving rustig te houden. Met de rest van hun troepen trekken ze naar Ilminster en Ilchester om daar strijd te leveren met Koning Idres. Koning Idres zit nu in de problemen. Zijn aanvoerroute van voorraden is hij kwijt. Hij moet nu snel Dorset innemen of zich overgeven. 
Sir Benno probeert Exeter te beheren, maar dat lukt nauwelijks (Stewardship fail) en hij probeert een lokale, adellijke deerne te vinden voor Sir Caulas om mee te huwen (Intrigue fumble) maar hij kan niemand vinden die geschikt is voor de ambities van Sir Caulas. 

Sir Caulas zal voortaan door het leven gaan als Princeslayer, in plaats van de Bastaard van Tisbury. 

(De dood van Prins Mark zal enorme gevolgen hebben voor het verdere verloop van de geschiedenis. Prins Mark zou later Koning Mark van Cornwall worden. Zijn driehoeksverhouding met zijn vrouw Isolde en zijn neef Tristam zou de politieke situatie in Cornwall en Brittannië ingrijpend beïnvloeden. Maar dat gaat nu allemaal niet gebeuren.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten