Translate

woensdag 8 maart 2017

Pendragon XLV - De Slag bij Bassus

Weer een nieuwe Pendragon aflevering. Na alle wonderbaarlijke gebeurtenissen van de vorige keer, wordt er ditmaal gewoon veel gestreden en worden er huwelijken gesloten. Wie trouwt met wie en waar zal dat toe leiden?

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Bradwen Eenoog
Caulas van Salisbury
Eric van Burcombe
Gwenda van Berwick St. James
Ignaeus van Broughton

Zomer 512, Kingsbury Castle. 

Na de dramatische gebeurtenissen van deze zomer is het jaar 512 nog niet voorbij.
Balin ontvluchtte als een veroordeelde man zonder vrienden het Kasteel van Kingsbury. Hij werd daarbij achtervolgd door Sir Lanceor van Estregales, het Ierse Koninkrijk in Wales en zijn vriendin, Colombe. Bradwen en Gwenda zetten iets langzamer de achtervolging in, enigszins beducht voor de pure kracht van Balin.
Bradwen smoest ondertussen met Gwenda. Hij vermoedt dat zij nooit sterk genoeg zullen zijn om Balin te verslaan. En zeker niet nu er een vervloeking ligt op Balin, uitgesproken door de vrouwe met het zwaard. Hij kan alleen gedood worden door de ridder die hem het meeste liefheeft. Volgens Bradwen kan dat alleen maar Balan zijn, zijn pleegbroeder. Het is misschien beter om Balan te vinden en die twee dan tegen elkaar te laten vechten, zonder dat zij van elkaar weten wie zij zijn.
Plotseling komen Bradwen en Gwenda de lichamen van Sir Lanceor en Colombe tegen. In de buurt zit een ridder, die hen alles wil vertellen over wat er hier gaande was.

Cador van Cornwall

Het blijkt Cador van Cornwall te zijn. In 500 kwam Cador sir Caulas en Sir Ignaeus tegen bij Ilminster. Daar liet Sir Caulas hem zien wat er zou gebeuren met ridders die hem weerstreefden. Hij had toen het hoofd van Prins Mark van Cornwall bij zich. Cador is een wijs man die weet wanneer hij op moet geven. Hij vertrok uit Ilminster en trok zich terug in Cornwall.
Sir Cador kent Bradwen Eenoog en Gwenda natuurlijk niet. Maar hij vertelt hen dat hier op deze plek Balin le Sauvage vocht met Lanceor van Estregales. Balin versloeg de Ierse ridder. Zijn vrouwe stortte zich uit wanhoop op het zwaard van haar minaar. Beiden liggen hier nu. Toen kwam Merlijn langs, die allerlei voorspellingen deed. Cador heeft toen opdracht gegeven dat deze voorspellingen op de nog op te richten tombe voor Lanceor en Colombe geschreven moet worden. 

"Hier ligt Lanceor, de Koningszoon van de Ieren, 
die op eigen verzoek is gedood door Sir Balin le Sauvage."
"Zijn vrouwe Colombe, en minnares, doodde zichzelf 
met het zwaard van haar geliefde uit wanhoop en verdriet."
"Hier zullen de twee beste ridders van de wereld vechten."

(Het had natuurlijk Koning Mark moeten zijn, die dit allemaal vertelde aan de ridders. Maar aangezien die in 500 al wreed door Caulas over de kling is gejaagd, heb ik iemand anders moeten verzinnen.)

Terwijl iedereen zich verbaast over deze vreemde ontwikkelingen, krijgen Caulas en Eric via hun minstrelen troupes te horen dat er een nieuwe Koning in Malahaut is, en dat hij met steun van de Koning van Garloth op wil trekken tegen Koning Arthur. In Malahaut heerste na de dood van Heraut de Apres lange tijd Madoc ap Uther (vanaf 494), die was getrouwd met Gwinneth, een dochter van Heraut de Apres. Aangezien Madoc ap Uther een half broer is van Arthur, kan Arthur ook aanspraak maken op de troon van Malahaut.

De Centurion Koning
Nentres
Koning van GarlothZomer, Castleford

Maar nu heeft een nieuwe man zichzelf uitgeroepen tot de Koning der Legioenen, Koning van Malahaut. Ook Koning Nentres van Garloth steunt hem daarbij. Koning Arthur wil Malahaut voor zichzelf, hij kan er een directe claim op leggen. Samen met zijn meest trouwe ridder, Caulas van Salisbury en Ulric van Silchester (nadat zijn vader eerder dit jaar naar een klooster gebracht is, leidt hij nu Silchester).

Caulas, Earl van Salisbury
Ulric, Earl van Silchester
Arthur, Hoge Koning van Brittannie

Het leger van Arthur trekt op naar Castleford, in het zuidwesten van Malahaut om daar slag te leveren met het leger van de Koningen van Malahaut en Garloth.

1e ronde
Bradwen Eenoog en Gwenda storten zich in het strijdgewoel. En zij rijden hun tegenstanders, gewone ridders, zonder al te veel problemen neer.

2e ronde
De Koning van Malahaut wordt gedood door Ulric, die met een machtige charge tot diep in het leger van de tegenstanders weet door te dringen. Caulas is een ervaren legerleider en hij maakt van de verwarring gebruik om zijn manschappen om de manschappen van Malahaut heen te leiden.

3e ronde
Galegantis, zoon van Nentres en Kroonprins van Garloth doet een enorme uitval en Arthur en de zijnen worden direct bedreigd. De ridders van Salisbury zien dit, maar kunnen weinig doen, zij worden tegengehouden door zeer zwakke tegenstanders. Sir Bradwen kijkt eens goed en zien dat deze strijders niet meer dan kinderen zijn. Hij jaagt zijn tegenstander naar huis.

4e ronde
De tactiek van Caules werpt vruchten af en brengt hem in de buurt van Galegantis. Na een korte, maar hevige strijd tussen deze twee ridders weet Caulas zijn tegenstander knock-out te slaan en gevangen te nemen.

5e ronde
Na de val van de Koning van Malahaut en de gevangenneming van Galegantis, zakt de moed de Malahautse strijders een beetje in de schoenen. Zij geven het op en vluchten weg. Sir Caulas zet de achtervolging in op de achterblijvers.

Eburacum

Athur neemt Eburacum in en neemt daar een paar beslissingen. Hij voegt Garloth toe aan zijn domein. Koning Nentres is ook gevallen in de slag en Galegantis krijgt het koninkrijk niet. Sir Caulas geeft hem de opdracht om een pelgrimage naar Jeruzalem te maken.
Arthur deelt Malahaut in twee delen op. Een deel neemt hij voor zichzelf. En het andere deel schenkt hij aan Barant de Apres, een van de laatste overlevenden van de familie van Heraut de Apres, de oorspronkelijke Koning van de Legioenen.

Dan komen er geruchten dat Koning Ryonce weer onrust stook in Cambria en dit keer weer Koning Leodegrance bedreigd in zijn fort in Stafford. Koning Arthur herinnert zich maar al te goed dat na Caulas Koning Leodegrance een van de eerste koningen was die hem uitriep tot Hoge Koning. Hij gaat er meteen op af. Sir Caulas gaat mee. Hij kent Koning Ryonce nog van de zomer van 510, toen hij hem ook zonder problemen naar huis stuurde.

Stewartleondegranceexcalibur180
Uit de film Excalibur
Koning Ryonce
Late zomer, Stafford

Het leger van Koning Ryonce is maar klein. En wanneer de gecombineerde troepen van Arthur en Sir Caulas aankomen, en Koning Leodegrance vanuit Stafford een uitval doet, heeft Ryonce geen schijn van kans. Sir Caulas had hem al eens een kans gegeven en ditmaal jaagt hij Ryonce over de kling.

Koning Leodegrance is uiterst dankbaar en hij nodigt alle ridders uit in zijn land. In Stafford maakt hij ruimte voor Koning Arthur, Earl Caulas en hun gevolg. Hij stelt hen ook voor aan zijn dochters, Guinevere en Guinefach, een tweeling.

Guinevere
Guinefach


Vooral Guinevere maakt op de mannen een enorme indruk. Sir Eric en Sir Bradwen zijn ervan overtuigd dat er geen mooiere vrouw bestaat dan Guinevere. Zij vatten een diepe, pure liefde op voor Guinevere. (Beiden lustful critical, Amor Guinevere 12 (Eric) en 18 (Bradwen))
Op Sir Caulas maakt zij minder indruk. Het is een mooie vrouw, maar hij heeft al heel wat mooie vrouwen gehad en zo bijzonder is dat allemaal niet. (Lustful succes, Amor Guinevere 11)
Sir Gwenda is ook onder de indruk van Guinevere en zou haar graag als vriendin hebben. (Trusting succes, Trust guinevere '+6).
Koning Arthur ziet Guinevere ook en hij heeft meteen een afkeer van haar. Hij vindt haar schoonheid te overweldigend en zoveel schoonheid moet wel leiden tot verdriet en treurnis. Ze doet hem met haar schoonheid denken aan zijn moeder, Ygrainne. En eerder dit jaar nog heeft hij van haar gehoord waar die schoonheid toe leidde. Een gelukkig huwelijk met haar man en de vrede in een koninkrijk werden verwoest door een man die haar kostte wat kost moest hebben. En in de nacht kwam hij tot haar met het gezicht van een ander. Nee, dit soort schoonheid leidt alleen maar tot problemen.
(Lustful fumble! Een natuurlijke 20! Hij vindt haar creepy. Daar gaat verdorie de grootste romance in de westerse wereld zomaar het raam uit! Suspicious Guinevere '+4)

Die avond organiseert Koning Leodegrance natuurlijk een groots diner. De ridders hebben plaatsen van eer aan de hoge tafel. En de jonge, onbesuisde ridders maken daar meteen gebruik van door te flirten met de zusjes Guinevere en Guinefach. Sir Eric brengt zelfs een gedicht ten gehore waarmee hij de schoonheid van Guinevere bezingt. (Romance succes!)
En Sir Bradwen maakt indruk op Guinefach door vreselijk met haar te flirten.
Later die avond maakt Sir Eric een wandeling met Guinevere over de kantelen van het kasteel van haar vader. De jonge, heidense ridder, die bekend staat om zijn passie voor het vrouwelijk geslacht, verwacht dat hij een affaire kan beginnen met Guinevere. Maar wanneer hij haar jonge gezicht beziet in het maanlicht, realiseert hij zich dat hij deze prinses toch met wat meer egards moet behandelen. (Lustful fail) 
Sir Bradwen weet Guinefach zover te krijgen een potje stripschaak te spelen en belandt uiteindelijk met haar in bed. (Lustful succes)

De volgende morgen vervoegt Sir Eric zich bij Koning Leodegrance en hij vraagt daar formeel om de hand van de jonge Guinevere. Koning Leodegrance is erg onder de indruk van deze welbespraakte jongeman. (Courtesy success) en hij is onder de indruk van de vooruitzichten van deze jongeman en zijn strijdlust. Maar hij weigert toch. Prinses Guinevere is een prinses, een dochter uit een lange lijn van koningen, en zij zal later koningin worden. Wanneer Sir Eric haar dat vooruitzicht kan bieden, mag hij met haar trouwen, maar nu nog niet.
Nu stapt Guinefach naar voren en wijst Bradwen Eenoog aan als de man die haar de vorige nacht onteert heeft, onder het dak van haar vader. Wel drie keer! Koning Leodegrance is woest! En hij staat erop dat Sir Bradwen onmiddellijk huwt met Guinefach, om deze schandvlek uit te wissen. Wanneer dan blijkt dat Sir Bradwen al gehuwd is, met een heidense faerie nog wel, is Koning Leodegrance zo mogelijk nog bozer. Uit respect voor de aanwezigheid van de Hoge Koning geeft hij Bradwen nog twee uitwijk mogelijkheden. Of hij strijd tot de dood erop volgt met de kampioen van de Koning, of hij betaalt een bedrag, waarvan Guinefach kan leven.
Sir Bradwen kiest eieren voor zijn geld. Hij leent L150,- van zijn goede vriend Eric en zal dit in de loop der jaren terug betalen. Koning Leodegrance is niet echt heel gelukkig hiermee, maar er zal geen bloed vloeien.

Herfst, Carlion on Usk

Koning Arthur neemt na al deze spannende tijden de beslissing om daadwerkelijk te huwen, met Clare, de oudste dochter van zijn trouwste ridder, Sir Caulas. Sir Caulas is hiermee enorm in zijn nopjes natuurlijk. Met dit huwelijk wordt hij meteen de schoonvader van de Hoge Koning, niet slecht voor de bastaard van een gewone ridder uit Salisbury. 
Het huwelijk is een enorme affaire, iedereen komt natuurlijk. Sinds het huwelijk van Uther en Ygrainne is er niet meer zo uitgepakt. En Arthur is een genereus koning en wil iedereen laten delen in zijn geluk, vandaar dat hij cadeaus uitdeelt aan iedereen die daarom vraagt. 
Bisschop Dubricius vraagt om asiel in de kerken, zodat mensen die zich in een kerk bevinden, gevrijwaard zijn van vervolging. Dan mag Sir Caulas om een gunst vragen. Hij vraagt of er een speciale orde van ridders opgericht kan worden, de Ridders van de Koningin. Dan heeft zijn dochter Clare altijd een paar stoere krijgers die haar zullen beschermen. Sir Eric vraagt ook om een gunst. Hij zou willen dat de Koning zijn bloedbroeder Bradwen Eenoog vergeeft voor zijn woeste daden eerder in het jaar. Hij ziet namelijk hoezeer de Koning zijn Bloedbroeder mist, en ook Bradwen mist zijn broeder Arthur. De Koning schiet even vol (En wij aan tafel ook een beetje) en Arthur besluit inderdaad om Bradwen te vergeven. Sir Gwenda vraagt om meer vrouwelijke ridders, zij is nu de enige en de eerste, maar zij weet dat er meer strijdlustige vrouwen zijn die het zwaard willen opnemen. En wanneer ook Sir Bradwen als allerlaatste ridder om een gunst mag vragen, vraagt hij of Guinefach aan het hof van Guinevere opgenomen kan worden, het is tenslotte zijn schuld dat zij uit de gratie is bij haar vader Leodegrance. 
Koning Arthur is diep onder de indruk van de nederigheid en goedheid van zijn ridders en hij staat al hun verzoeken toe. 

Winterphase 512/ 513

Gwend huwt met Sir Griflet. Zij wilde graag een man, die haar eigenaardigheden als strijdende vrouw zou accepteren. 
Sir Bradwen krijgt een tweeling bij zijn vrouw Buxus, een jongetje Leaf en een meisje Blossom. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten