Translate

maandag 17 maart 2008

Serenissima en Danny Kaye

Met vrienden aan tafel. 
Een tijdje terug leende +Sander het bordspel Serenissima van zijn goede vriend +M en organiseerde meteen een avondje om het met een groepje vrienden te kunnen spelen. Dat beviel enorm goed, maar het kwam er lange tijd niet van om het nog eens te spelen. Onlangs speelden we het met de eigenaar van het spel en weer bleek het een ontzettend leuk spel te zijn. Zo leuk zelfs dat ik besloot het voor Sander te kopen, hoewel het al jaren niet meer gedrukt wordt. Maar toch nog gevonden bij een duitse spellenhandelaar in Essen. Sander heeft het spel vorige week zaterdag gekocht en heel assertief heb ik toen meteen twee andere spelers uitgenodigd om het die avond nog te kunnen spelen.

Serenissima

Serenissima is een Duits spel dat gaat over de handelssteden Genua en Venetiƫ die probeerden invloed te vergaren in een zo groot mogelijk deel van de Middellandse Zee. De spelers varen met kleine bootjes over een kaart van de Middellandse Zee en vervoeren zo soldaten en handelswaar. Degene die de meeste pakhuizen in zoveel mogelijk havens vol weet te krijgen met handelswaar is de winnaar. De charme van het spel is dat het makkelijk is uit te leggen, en door de bootjes die daadwerkelijk worden volgeladen met soldaatjes of met handelswaar is het ook heel zichtbaar wat er precies gebeurd.
Dit is een spel dat ik met plezier speel en iedereen aanraadt. Het is leuk, makkelijk, geluk speelt een kleine rol en de duur is te overzien met 2,5 uur voor onervaren spelers.


Punchen

De oplettende lezer vraagt zich natuurlijk af hoe Danny Kaye een rol speelt in dit verhaal. Vriend +D, die met Sander meeging om het spel te halen, realiseerde zich dat er niet gespeeld zou worden zolang onze zoon nog wakker zou zijn. Om de volwassenen toch nog enigszins te amuseren had hij een DVD van Danny Kaye meegenomen. 'The Court Jester' om precies te zijn.

Spoilers

The Court Jester is een film uit 1955 van Melvin Frank en Norman Panama en een werkelijk grappige klucht. Danny Kaye is een laaggeplaatst lid van een rebellenbende die de ware erfgenaam voor de troon, een baby nog, moet beschermen. Door allerlei verwikkelingen raakt hij als hofnar verzeild aan het hof, waar hij gehypnotiseerd wordt. Door de hypnose denkt hij een briljante huurmoordenaar en zwaardvechter te zijn. Hilariteit alom.
Toen de film uitkwam, was het geen succes, wat een beetje vreemd is. De film is werkelijk grappig. Maar de actiescenes zijn ook spannend en zit zelfs romantiek in met een zeer jonge Angela Lansbury, die ik alleen ken uit 'Murder, She Wrote'. Ook deze film raadt ik van harte aan.


In english

Some time ago Sander borrowed the game Serenissima from a good friend of his. And he organised an evening with other friends to play the game. It turned out to be a great game. For a long time we were not able to play it again. But some weeks ago we were able to play agian with the owner of the game and we were again convinced that this was a great game. It was so great in fact that I decided to buy this for Sander, even though it has been out of print for some time. I was able to find it with a gamesdealer in Essen, Germany. So last week Sander went to buy the game and assertively I invited two people over to play it the same evening.
Serenissima is a German game about the two trading cities of Genua and Venice, who both vie for control of the Mediterrenean Sea. The players move boats over a map of the Mediterrenean Sea and transport soldies and cargo. The one who manages to fill most warehouses in multiple harbors, wins.
This is a game I really enjoyed playing and recommend to anyone. It is fun, easy, luck plays a small part and takes about 2,5 hours for inexperienced gamers.

The attentive reader wonders how Danny Kaye will play a part in this story. The friend who accompanied Sander to buy the game, realised that the game would not be played until our son would be fast asleep. To keep the adults amused until then, he brought the DVD of 'The Court Jester' with Danny Kaye.
The Court Jester is a movie from 1955 and a truly funny farce. Danny Kaye is a lowly member of a rebelgroup who want to restore the rightful king to the throne, who is a baby at the moment. Because of all sorts of developments and complications, Danny Kaye ends up at court as a jester. Through some hypnosis he thinks he is an assassin and briljant swordsman. Hilarity ensues.
When the film debuted, it was a failure, which is strange. It is a very funny movie, but the action is exciting as well and there is some romance as well, with a very young Angela Lansbury, whom I only know from 'Murder, She Wrote'. I reccommend this movie as well.


Serenissima
Achtergronden / Background
Fantasy Encounter
Court Jester

1 opmerking: