Translate

zondag 18 augustus 2013

Pendragon VIIb - Conflict aan huis

Bij de vorige Pendragon sessie konden door allerlei omstandigheden maar twee spelers aanwezig zijn, lekker rustig natuurlijk, maar de rest miste weer een kans op karakterontwikkeling en groei. Dus vandaar dat ik gisteren een inhaalsessie inplande. Bijkomend voordeel was ook dat dit keer Sir Marcus Livius van Broughton aanwezig kon zijn. Vandaar dat we starten met een aantal inhaal-winterphases, speciaal voor Sir Marcus

Geschiedenis tot nu toe
Bledri van Winterbourne Gunnet (Niet aanwezig)
Bradwen de Moedige (Niet aanwezig)
Eliot van Burcombe (Niet aanwezig)
Gilmere van Tisbury
Grigor de Geweldenaar
Marcus Livius van Broughton

Winterphase 485/ 486 A.D. 

Sir Marcus heeft buitengewoon veel pech met zijn oogst. Hij gaat door het leven als een arme ridder. Daar komt bij dat er een naar gerucht de ronde doet, dat zijn neef, Ignaeus Livius, vals zou spelen bij tweekampen en toernooien. 


Sir Marcus Livius
Van Broughton

Winterphase 486/ 487 A.D.

Sir Marcus heeft dit jaar meer geluk met zijn oogst hij hoeft niet langer als arme ridder door het leven. Maar zijn neef Ignaeus heeft deze winter ook een bastaarddochter gekregen, Imogene van Broughton.

Winterphase 487/ 488 A. D.  

Sir Marcus weet dit jaar weer een normale oogst binnen te halen. Hij hoopt ook op een huwelijk. Hiervoor benaderd hij zijn Ridder - Broeder Sir Gilmere van Tisbury. Maar Sir Gilmere heeft een groot wantrouwen jegens ridders die banden hebben met het hertogdom van Silchester. Hij weigert om zijn zuster Imane uit te huwelijken aan Sir Marcus. 
De veelbesproken neef Ignaeus verdwijnt in dit jaar. Niemand weet waar hij gebleven kan zijn. 

Winterphase 488/ 489 A. D

Sir Marcus heeft dit jaar wel buitengewoon veel pech. Het weer is werkelijk desastreus en er kan nauwelijks geoogst worden. Sir Marcus en zijn familie zijn nu zeer verarmd en lijden honger. Hij probeert nog een keer om de hand van Imane te krijgen. Maar Sir Gilmere wil begrijpelijkerwijs zijn zuster niet uithuwelijken aan een man die nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen. Zijn zuster verdient beter. Sir Marcus probeert Sir Gilmere nog op andere gedachten te brengen, maar vanwege de grote schaamte over zijn financiële toestand wordt hij rood en begint hij te stamelen en naar zijn voeten te kijken (orate fumble).
Vrouwe Augusta, de moeder van Livius wordt ziek vanwege de kou en armoede en zij sterft deze winter. Het wordt een zwaar jaar voor Sir Marcus.  

Zomer 489 A.D., Sarum

Sir Roderick is met zijn beste ridders, waaronder Sir Bradwen en Sir Eliot, vertrokken naar Cirencester, waar hij zich zal voegen bij het leger van Koning Uther, die dit jaar ten strijde zal trekken tegen Hertog Gorlois van Cornwall. Sir Grigor, Sir Gilmere en Sir Marcus blijven achter in Salisbury. Omdat de enige belangrijke personen in het rijk in Sarum verblijven, verblijven de ridders daar ook, om hen beter te kunnen beschermen. 
Sir Gilmere van Tisbury. 

Een zuster van Sir Gilmere, vrouwe Blancheflor, woont ook in Sarum. Zij is getrouwd met Dinaunt van Sarum, een van de vele soldaten van Sir Roderick. Op een avond bezoekt zij haar broer en vraagt hem of hij mee wil naar het kasteel van Sarum, waar Vrouwe Ellen graag een onderhoud met hem wil. Vrouwe Ellen zou er graag een paar daagjes tussenuit willen en een bezoek aan een rustiek landgoed lijkt haar precies goed. Sir Gilmere gaat met haar mee. Vrouwe Ellen ontvangt hem in de ridderzaal van het kasteel. Zij vraagt hem of het mogelijk is dat zij en een hofdame, vrouwe Gwiona een paar dagen kunnen verblijven in Tisbury. Sir Gilmere denk dat dat goed mogelijk kan zijn, zodra hij heeft gesproken met de Steward van Sarum, om te zorgen dat alles in Sarum op rolletjes zal blijven verlopen. Ook wil hij spreken met een aantal van zijn ridders, om de veiligheid van vrouwe Ellen en haar entourage te kunnen garanderen (Sir Gilmere heeft een vrij hoge Prudent, en hiervoor krijgt hij nog eens een extra check). Vrouwe Ellen kijkt bij deze uiteenzetting minder blij. Het valt Sir Gilmere nu ook op dat er verder niemand van de hofhouding van vrouwe Ellen aanwezig is. Wil zij dit geheimhouden voor haar hofhouding, voor haar man? Maar waarom dan?
Dan moet Sir Gilmere denken aan de geruchten die al lang de ronde doen in Salisbury. De reden voor de animositeit tussen de heer van Sarum en de heer van Levcomagus is dat een tiental jaar geleden beiden heren streden om de hand van vrouwe Ellen. Vrouwe Ellen trouwde uiteindelijk met Sir Roderick, maar geruchten doen de ronde dat zij liever met Sir Arnold van Levcomagus was getrouwd (Intrigue succes).
Vrouwe Ellen zegt dat zij binnenkort terug zal komen op dit onderwerp bij Sir Gilmere. Maar dat doet zij niet. Sir Gilmere laat het erbij.

Een paar dagen later benadert vrouwe Gwiona Sir Marcus Livius met de vraag over vrouwe Ellen en een hofdame een paar dagen op Broughton door kunnen brengen. Gwiona probeert te flirten met Sir Marcus, hij trapt er niet in, maar begrijpt waar zij mee bezig is. Hij vertelt haar dat hij heel graag vrouwe Ellen zou willen ontvangen, maar aangezien zijn moeder deze winter is overleden, zijn zijn zusters nog steeds in diepe rouw en kunnen zij de vrouwe niet ontvangen. Gwione verontschuldigt zich voor het vragen in zo een moeilijke tijd.


Weer een paar dagen later wordt Sir Grigor benadert door vrouwe Gwiona, vrouwe Ellen zou hem willen spreken in de ridderzaal. In de ridderzaal laat vrouwe Ellen een heel andere kant van haar persoonlijkheid zien. Ze vertelt dat zij alles weet van Sir Grigord onnatuurlijke obsessie met Prins Madoc, Sir Sean van Dalmeny, Sir Bledri van Winterbourne Gunnet en waarschijnlijk nog vele anderen. Tenzij hij wil dat zijn vrouw Berta, zijn vrienden en zijn heer Roderick dit te weten komen, zal hij ervoor zorgen dat vrouwe Ellen over twee dagen terecht kan in het landgoed Berwick St. James. Sir Grigor wordt bang, bang voor zijn goede naam, bang voor wat zijn vrouw Berta van hem zal denken. Hij geeft toe aan de wensen van Vrouwe Ellen.

Sir Grigor deelt deze gebeurtenissen met zijn collega's. De andere ridders maken bekend dat vrouwe Ellen hen ook met een gelijksoortig voorstel benaderd heeft. De ridders overdenken wat zij kunnen doen met dit probleem. Ze zouden vrouwe Ellen op kunnen sluiten en wachten tot Sir Roderick terugkomt van de campagne in Cornwall. Maar tot nu toe kunnen ze nog niet bewijzen dat ze iets verkeerd hebben gedaan.
Sir Gilmere hoort zijn zus Blancheflor uit. Zij vertelt hem wat er aan de hand is. Al jaren is vrouwe Ellen verliefd op Arnold van Levcomagus. En hij op haar, maar door de brute machinaties van Sir Roderick, moest Ellen met Sir Roderick trouwen. Het is zo romantisch! En al die tijd zijn Ellen en Arnold verliefd op elkaar en kwijnen zij weg zonder elkaars aanwezigheid. Het is zo romantisch! En Sir Roderick haar alweer alleen heeft gelaten, om in Cornwall in een of andere stomme oorlog te vechten, wil zij haar grote liefde weer ontmoeten. Het is zo romantisch!

Origineel
Wanneer de andere ridders dit horen, vragen zij zich meteen af of Jenna (geboren in 477) en Robert (geboren in 485) dan wel de kinderen zijn van Sir Roderick, of misschien toch van Sir Arnold van Levcomagus (Misschien maar goed dat Sir Eliot hier niet bij is, zijn halfbroertje Elgin maakt dan nog meer kans de erfgenaam van Sir Roderick te worden).

Terwijl de ridders wachten tot vrouwe Ellen alles in orde heeft gemaakt voor haar vertrek, merken zij op dat een jongeman vertrekt uit Sarum. Zij vermoeden dat hij een boodschapper is van vrouwe Ellen naar Sir Arnold, maar vinden dat zij momenteel te weinig bewijs hebben om hem fysiek tegen te houden. De ridders zijn van plan om vrouwe Ellen haar plan in werking te zetten. Wanneer zij dan werkelijk een ontmoeting heeft met Sir Arnold, kunnen zij de twee minnaars betrappen en straffen voor hun transgressies.

In Tisbury is vrouwe Berta gelukkig handig genoeg om op korte termijn een feestmaal klaar te maken voor de onverwachte hoge gasten (Stewardship succes). Sir Grigor realiseert zich ineens dat hij een hoop van zijn inkomsten kwijt zal zijn aan het onderhouden en bezighouden van vrouwe Ellen op een manier die zij gewend is. Sir Grigor krijgt steeds meer een hekel aan vrouwe Ellen.
De dag na aankomst in Tisbury stelt vrouwe Ellen voor om de omgeving te leren kennen door middel van een jacht-uitstapje met valken. Sir Grigor vindt dit een goed idee, maar staat erop dat hij en zijn vrienden Sir Marcus en Sir Gilmere meegaan. Sir Gilmere en Sir Grigor dragen hun volledige uitrusting in plaats van alleen jachtkledij. Wanneer vrouwe Ellen en Gwiona vragen waarom, antwoorden zij dat er altijd roofridders in de buurt zijn, die een gevaar kunnen vormen voor onschuldige dames.
Na het opjagen van verschillende prooidieren stelt vrouwe Ellen een eenvoudige pick-nick lunch voor. Zij probeert weg te rijden bij de ridders nadat zij geprobeerd heeft hen dronken te voeren en in het zonnetje in te laten slapen. Maar de wakkere Sir Gilmere houdt hen tegen.

Eenmaal terug in het landgoed van Berwick St. James is het Sir Grigor wel duidelijk dat vrouwe Ellen niet te vertrouwen is. Hij en zijn ridder-broeders spreken af dat er altijd iemand wakker is om vrouwe Ellen in de gaten te houden. Hij vraagt zelfs aan zijn halfbroer Dafi om vrouwe Gwiona in de gaten te houden. Vrouwe Gwiona is echter zeer charmant en krijgt Dafi zover dat hij haar de stallen laat zien en zij een paard klaar kan maken voor vertrek.
Sir Grigor: "Ik moet zoiets ook niet aan een bastaard overlaten!"

Maar voor vrouwe Ellen kan proberen te ontsnappen naar haar minnaar, komt er een haveloze jongeling het landgoed van Berwick St James inrennen. Het is duidelijk dat zijn haar in de fik heeft gestaan en hij hard heeft gelopen. Hij weet uit te brengen dat ridders uit Silchester een aanval uitvoeren op het nabijgelegen Amesbury, de Abdij en de omliggende huizen van boeren die voor de Abdij werken, worden belaagd en in brand gestoken door mannen van Levcomagus!
Sir Grigor weet dat dit een val is om hem en zijn mannen weg te lokken van vrouwe Ellen, maar hij moet wel gaan, als meest nabije ridder. Hij laat twee van zijn eigen ridders achter in Berwick St. James en rijdt met 5 van zijn ridders en Sir Gilmere naar Amesbury om te redden wat er te redden valt. Sir Arnold moet wel gek geworden zijn, het kan gewoon niet dat zijn eigen heer, Hertog Ulfius, dit zal goedkeuren.
Intussen gaat Sir Marcus met vrouwe Ellen en vrouwe Gwiona terug naar Sarum. De situatie is compleet veranderd en zijn vrouwe is het veiligst in Sarum.

In Amesbury aangekomen zien Sir Grigor en Sir Gilmere dat het leger uit Levcomagus bestat uit een paar ridders en verder rabouwen te voet. Sir Grigor wordt woedend als hij ziet hoe deze mannen proberen zijn heer Roderick te ondermijnen (Passion loyalty Lord succes). Hij werpt al snel een ridder van zijn paard, in een ongewone bui van wreedheid overrijdt hij daarna de bewusteloze ridder, deze sterft (Dat verdient wel een cruelty). Ook Sir Gilmere laat zich niet onbetuigd en doodt een ridder. De ridders van Sir Grigor verjagen al snel de andere bandieten.

Intussen rijdt Sir Marcus met vrouwe Ellen richting Sarum. Zoals hij al half en half verwachtte, komen zij halverwege Sir Arnold en twee andere ridders tegen. Vrouwe Ellen wil er al vandoor gaan met haar minnaar. Maar Sir Marcus houdt haar tegen en gaat de strijd aan met Sir Arnold. Sir Marcus wil niets liever doen dan de eer van zijn heer verdedigen (Passion loyalty lord succes), maar Sir Arnold voelt zich sterker door de aanwezigheid van zijn geliefde (Passion love Ellen succes). Het zal een hard strijd worden. Sir Marcus is verstandig en probeert Sir Arnold uit het zadel te gooien met zijn lans. Daarna gaat de strijd hard tegen hard met zwaarden. Na verschillende vreselijke zwaardhouwen stort Sir Arnold bewusteloos van zijn paard.
Sir Marcus is genadig en staat toe dat zijn ridders hem weer meenemen naar Levcomagus. Sir Marcus neemt alleen het schild mee van Sir Arnold, om aan Sir Roderick te kunnen laten zien als bewijs. Hij neemt ook een huilende vrouwe Ellen en Gwiona mee terug naar Sarum.

Winterphase 489/ 490 A.D.

Na zijn heroïsche daden van deze zomer mag Sir Marcus trouwen met vrouwe Imane van Tisbury, de zuster van Sir Gilmere. Sir Gilmere ziet in dat Sir Marcus nog hoog zal stijgen in het aanzien van Sir Roderick en het kan nooit kwaad om daar een nauwe familieband mee te hebben. Augusta, de oudste zuster van Sir Marcus krijgt ook een zoon, die zij Aloysius noemt. Zij is ongetrouwd en wil niet zeggen wie de vader is. 

Sir Grigor krijgt deze winter een zoon, hij noemt hem Godfried. En ook uit Berwick St. James verdwijnt er iemand, Idain, de ongehuwde tante van Sir Grigor. 

En Sir Gilmere blijft niets bespaard. Terwijl hij in Berwick St. James probeerde om de vrouwe en eer van Sir Roderick te beschermen, huwde zijn moeder alweer (Zij vindt echt dat het beter is te huwen dan te branden!). Ditmaal met een landloze, buitenlandse edelman, Preator Syagrius, voorheen van Soissons.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten