Translate

zondag 6 oktober 2013

Pendragon IX - Terug naar Cornwall

Na de kaalslag van de vorige aflevering, komen er dit keer veel nieuwe ridders op het toneel. We zijn wat tijd kwijt geweest met het fine-tunen van de nieuwe karakters. De spelers hebben geleerd van hun vorige karakters en zij zijn nu actief op zoek naar een karakter dat in aanmerking komt voor bonussen vanwege geloof of ridderlijkheid. Ook zijn sommige ridders nu aantoonbaar invloedrijker dan de nieuwe ridders. Maar ongetwijfeld zal dit door alle strijd en onderlinge competitie weer gelijkgetrokken worden.

Geschiedenis tot nu toe
Bavo de Stoute
Bledri van Winterbourne Gunnet (Niet aanwezig)
Caulas van Tisbury
Eliot van Burcombe
Gerhardt van Berwick St James
Ignaeus Livius van Broughton (Niet aanwezig)

14 april 491 A. D., Sarum, Salisbury

Met Pasen roept Sir Roderick al zijn ridders, nieuw en oud naar Sarum
(Na enige discussie over wanneer pasen zou vallen in 491 A.D., heb ik het hier opgezocht).

In de mis van de Cathedraal van Sarum staat bisschop Roger stil bij de offers die de ridders Bradwen, Gilmere, Grigor, Marcus Livius en Morris hebben gebracht op het veld van Lindsey, zodat de Britten konden leven, vrij van Saksische overheersing en plunderingen. Hij legt het verband met het offer dat Jezus heeft gebracht, zodat zijn volgelingen konden leven zonder overheerst te worden door hun zonden. En zoals Jezus op deze dag weer tot leven kwam, zo zullen de gevallenen ook verder leven in de hemel, zittend aan het feestmaal met hun hemelse heer. 
Deze mis raakt de aanwezigen zeer en af en toe wordt er een traantje weggepinkt. Zelfs Sir Eliot die dit alles heeft overleefd en niet eens christelijk is moet even snuffen.

Na afloop van de mis is er een ingetogen maaltijd georganiseerd. Sir Eliot is nu een Banneret Knight, dankzij alle landgoederen die vrouwe Adwen meenam met haar huwelijk aan hem. daarom zit hij nu ook aan de grote tafel, samen met Sir Roderick an de andere belangrijke ridders van Sir Roderick, zoals Sir Elad van Vagon, Sir Hywel van van West Lavington en Sir Amig van Tilshead.

Sir Eliot staat op en houdt een korte toespraak over de vrienden die hij verloren heeft in de slag bij Lindsey, het was een eer om met hen gevochten te hebben en hij zal hen missen (Orate succes). Dan staat ook Sir Bavo op, hij houdt een korte toespraak waarin hij zijn oudere broer Sir Bradwen herdenkt, maar ook Sir Gilmere van Tisbury, voor wie hij schildknaap was en die als een vader voor hem was (Orate succes). Ook Sir Caulas houdt een korte toespraak waarin hij vertelt hoe ook in te midden van een donkere tragedie er altijd ruimte is om nieuwe lichtpuntjes voor de toekomst te zien (Orate succes).

15 april, Sarum

Deze dag is er een van nieuw begin. In de grote zaal van het kasteel van Sarum roept Sir Roderick zijn ridders bijeen. Hij heeft zijn vrouwe Ellen aan zijn zijde, Sir Eliot vindt dat zij er gelukkig uitzien, hij hoopt dat dit het einde betekent van Sir Rodericks flirts met andere vrouwen. Hij hoopt ook dat hij zo gelukkig wordt met zijn vrouwe Adwen.
(Awareness fumble, Sir Roderick en Vrouwe Ellen zijn helemaal niet gelukkig met elkaar. Maar Sir Eliot is zeer verliefd op zijn vrouwe Adwen (Passion 14) en projecteert dat op alle stellen die hij ziet. Zijn vrouw is helemaal niet verliefd op hem (Passion 5).) 
Een aantal jonge schildknapen wordt tot ridder geslagen. En dan worden een aantal ridders naar voren geroepen, zodat voor het oog van allen bevestigd kan worden dat zij uit handen van Sir Roderick hun leen ontvangen.

Sir Eliot wordt naar voren geroepen. Sir Roderick bevestigt dat hij niet alleen het leen van Burcombe in bezit heeft, maar dank zij zijn huwelijk met Vrouwe Adwen vorig jaar ook heerst over Codford, Stockton, Stapleford, Shrewton, Pitton en Cholderton. De landgoederen van Cholderton, Pitton, Shrewton en Stapleford worden al beheerd door Vassal Knights, die vanaf nu ook hun loyaliteit aan Sir Eliot moeten betonen. Sir Eliot zal hen ook aan moeten voeren in de strijd, wanneer het zover mocht komen.
Sir Roderick kondigt ook aan dat Sir Eliot vanaf nu ook verantwoordelijk is voor het plaatsen van pages bij de verschillende ridders, dus families die willen dat hun zoontjes op een goede plek terecht komen, waar zij alles kunnen leren over het leven als ridder, moeten vanaf nu bij Sir Eliot zijn.

Sir Caulas wordt naar voren geroepen. Sir Roderick bevestigt dat hij vanaf nu heerst over het leen van Tisbury, zoals zijn broer Sir Gilmere dat graag had gewild. Dan zegt Sir Roderick dat het in deze donkere tijden toch zaak is dat ridders snel trouwen, zodat zij een erfgenaam krijgen. Hij vraagt of Sir Caulas graag met iemand zou willen trouwen. Sir Caulas vraagt Sir Roderick om de hand van vrouwe Elaine, hij had altijd al een oogje op haar. Sir Roderick kondigt het de verloving tussen Sir Caulas en Vrouwe Elaine aan. Deze boodschap wordt begroet met luid gejuich van de andere aanwezigen en het geluid van het stukvallen van een aardewerken kan.
(Vrouwe Elaine is misschien wel beeldschoon en vrij rijk, maar zij heeft een geschiedenis. Haar eerste man is vermoord door haar laag-geboren minnaar, die daarna werd gedood door ophanging. Dus de bastaard Sir Caulas beantwoord misschien wel aan al haar wensen. Zij brengt wel 4 Demesne Manors mee.)
Sir Bavo wordt naar voren geroepen. Sir Roderick bevestigt dat hij vanaf nu als regent heerst over het leen van Steeple Langford, totdat zijn neefje Benno van Steeple Langford oud genoeg is om zelf over Steeple Langford te heersen.

Sir Gerhardt wordt naar voren geroepen. Sir Roderick bevestigt dat hij vanaf nu als regent heerst over het leen van Berwick St. James, totdat zijn neefje Godfried van Berwick St. James oud genoeg is om zelf over Berwick St. James te heersen.

Dan wordt er feest gevierd. Er is een weiland ingericht even buiten Sarum, waar er een wedstrijd Ringsteken wordt georganiseerd. Alle ridders doen mee. Sir Caulas valt al meteen af, hij is niet zo handig met een speer als hij zelf misschien dacht. Sir Gerhardt is niet veel beter en valt na 1 ronde af. Sir Bavo en Sir Eliot zijn veel vaardiger en steken zonder moeite een speer door een ring. Na twee rondes wordt besloten dat de ring kleiner moet zijn, om er een spannender wedstrijd van te maken (een penalty van +1 op de dobbelsteen). En nog weten beide ridders iedere keer de ring te raken. Na nog twee rondes moeten de ridders nu met een blinddoek rijden en dan proberen de ring te raken. (Niet alleen een +1 op de dobbelsteen, ook een horsemanship succes) Beide ridders kunnen dit ook! Sir Eliot staat zelfs op het zadel van zijn paard, om indruk te maken op de toeschouwers (Horsemanship critical).
Dan besluit Sir Eliot om de overwinning te gunnen aan nieuwkomer Sir Bavo (Dit levert hem een generous check op). Onder donderend applaus gaat men door naar het feestmaal.

Tijdens het feestmaal wordt er flink gegeten en gedronken. Aan de hoofdtafel blijkt dat Sir Eliot eigenlijk niet om kan gaan met de zware wijn die daar geschonken wordt. Hij wordt heel dronken (Indulgent succes) en begint te zingen. Een zeer ongepast lied (Singing fail), over een egeltje, dat maar weinig problemen kent in het leven. Sir Eliot is niet de enige die flink gedronken heeft en verschillende oudere weduwen in de zaal zingen vrolijk mee.

You can bugger the bear, if you do it with care,
in the winter, when he is asleep in his lair,
Though I would not advise it in spring or in fall-- 
but the hedgehog can never be buggered at all. 

Ondertussen probeert Sir Bavo de jonge pages bang te maken met de boodschap die zijn familie heeft over het ridderschap. Je moet een vrouw doodknuppelen, knuffelen met een beer en daarna een vat bier leegdrinken. Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Maar de pages zijn nog erg jong en begrijpen niet waarom iemand hun moeder of baby-zusje zou willen neerknuppelen en daarna zou willen knuffelen met een beer.
Sir Caulas besteedt aandacht aan zijn verloofde, vrouwe Elaine en heeft daar succes mee. Hij hoopt dat ze in elk geval een werkbaar huwelijk zullen hebben.

Dan is het tijd om te dansen. Alle ridders en hun vrouwen en verloofden gaan de dansvloer op en houden de voetjes van de vloer. Sir Eliot en Vrouwe Adwen kunnen niet dansen (Dance fail), maar hebben wel plezier (Flirt succes). Sir Caulas en vrouwe Elaine komen op de dansvloer ook nader tot elkaar, vrouwe Elaine wil Sir Caulas wel beter leren dansen. Sir Bavo en zijn vrouwe Antje trekken de aandacht. Antje heeft als melkmeisje nooit leren dansen en faalt vreselijk (dance fumble). Zij glijdt uit en sleurt in haar val Bavo mee.
Na het dansen gaat iedereen vermoeid weer zitten om te luisteren naar een minstreel. Hij heeft net een nieuwe ballade geschreven. Het gaat over een ridder die in het woud een kasteel tegenkomt, waar een verliefde reus een prachtige prinses gevangen houdt. Hij doodt de reus, redt de mooie prinses en trouwt met haar. De jonge meisjes en ongetrouwde vrouwen in de zaal zijn erg onder de indruk van dit lied en willen meer horen over deze ideale ridder.
Sir Eliot en Sir Bavo herkenen het verhaal. Een paar jaar geleden hielpen Sir Eliot en de helden die vielen op het veld van Lindsey hun Ridder - Broeder Sir Gilmere bij het vinden van zijn moeder, Lore, in het Modron woud. daarna is Sir Bledri inderdaad getrouwd met een meisje dat daar gevonden is. Maar zij was geen prinses en Sir Bledri was zeker niet alleen.
(Hier wordt de basis gelegd voor de Romantische periode, die in volledige, complexe vorm nog even op zich zal laten wachten)

16 april, Sarum

In de cathedraal van Sarum huwt Sir Caulas met vrouwe Elaine. Het is haar tweede huwelijk en zijn eerste. Met dit huwelijk kan Sir Claudas ook de landgoederen van Tidcombe, Wilsford, Southcott en Chitterne aan zijn bezit toevoegen. Deze landgoederen zijn niet in leen bij een andere ridder, maar misschien kan hij dat in de toekomst meegeven aan de zonen die hij zal krijgen bij zijn vrouw. 
(Vrouwe Elain neemt ook flink wat Glory mee. In een klap is Sir Caulas een ridder van flink wat aanzien geworden.)

Mei, Sarum

Tintagel

Koning Uther komt naar Sarum. Hij is van plan een strafexpeditie te leiden tegen Gorlois, Hertog van Cornwall. Sir Roderick gaat in conclaaf met zijn adviseurs, Sir Elad, Sir Hywel, Sir Amig en Sir Eliot. Hij vertelt hen van de plannen van Uther, maar ook van de berichten van de naderende Saksen in het zuiden van het land. Hij vindt dat Koning Uther zijn prioriteiten niet goed heeft, maar hij (Sir Roderick) wel. Hij is van plan om gehoor te geven aan de oproep van Koning Uther, maar niet meer dan strikt noodzakelijk. Hij laat het grootste deel van zijn leger thuis, om Salisbury te verdedigen tegen een mogelijke aanval van Saksen.
Sir Eliot gaat mee in de gedachten van Sir Roderick. Het is duidelijk dat Koning Uther een of ander persoonlijk grief heeft tegen Duke Gorlois en dat dit niet in het belang van het land is. 

Wanneer Koning Uther daadwerkelijk gearriveerd is in Sarum, wordt duidelijk dat hij volledig in beslag genomen wordt door het verraad van Hertog Gorlois. Hij blijft er maar over spreken met iedereen die hem aan wil horen. Maar het valt Sir Caulas op dat het erop lijkt dat Koning Uther zichzelf probeert te overtuigen van het feit dat een oorlog tegen een van zijn hertogen gerechtvaardigd is. Hij overschreeuwt zichzelf om de schuld van Gorlois te bevestigen, maar overtuigd niemand (Intrigue critical).
Ook Prins Madoc probeert zijn vader ervan te overtuigen dat hij zijn vete tegen Gorlois op moet geven. Het leidt tot niets, het is notoir moeilijk vechten in Cornwall en de dreiging van de Saksen is weer helemaal terug. Koning AElle heeft zijn zoon Cissa laten overkomen uit Europa. Straks zijn de offers van de Slag bij Lindsey voor niets geweest. Prins Madoc wijst zijn vader erop dat Gorlois en Ygrainne getrouwd zijn. Hoe je het ook bekijkt, Gorlois heeft Ygrainne als vrouw verkozen en Ygrainne heeft Gorlois als man verkozen. Het gaat niet aan voor een Koning om daartussen te komen. Koning Uther wil niet naar zijn zoon luisteren. Sir Caulas hoort en rapporteert dit aan Sir Roderick, die al zoiets had verwacht. 

Dan trekt het leger van Koning Uther op naar Cornwall. Koning Uther is zo haastig dat hij niet wil wachten op al zijn vazallen. Het kan hem ook niets schelen dat Sir Roderick maar met een zeer mager aantal ridders aan deze expeditie mee wil doen.

Terrabil

Koning Uther trekt met zijn leger op naar Tintagel, waar Vrouwe Ygrainne zich bevindt. Hij laat Prins Madoc het kasteel bij Terrabil belegeren, van waaruit Hertog Gorlois zich verdedigt tegen deze invasie. Sir Roderick blijft bij Prins Madoc in Terrabil. 

In de nacht zijn ridders Caulas, Bavo en Gerhardt wakker. Zij dragen hun maliënkolders en kunnen van zenuwen niet slapen. Sir Eliot die vindt dat dit lang zo erg niet is als de Slag bij Lindsey, ligt tevreden op één oor. Dan doen de troepen van Sir Gorlois een uitval op het slapende kamp! In de paniek en chaos die volgen raken veel mensen gewond. 

Ronde 1
De troepen van Gorlois doen een aanval op het kamp en de troepen van Prins Madoc zijn totaal verrast. Sir Caulas, Sir Bavo en Sir Gerhardt zijn geïnspireerd door hun trouw aan hun heer en roepen om hun paarden en stijgen op. Sir Eliot wordt wakker en hijst zich in zijn wapenrusting.

Ronde 2
Sir Caulas, Sir Bavo en Sir Gerhardt leveren strijd tegen een aantal ridders van Hertog Gorlois. Het zijn zeer stoere en pragmatische ridders en het is een zware strijd. Over en weer worden stevige klappen uitgedeeld. Sir Eliot is nu ook eindelijk te paard en haast zich naar de strijd. 

Ronde 3
Sir Caulas, Sir Bavo, Sir Gerhardt en Sir Eliot leveren nu een hevige strijd tegen de ridders van Cornwall. Een voor een gaan de Cornish strijders neer. Dan zien de ridders dat hun Prins strijd levert tegen de Hertog zelf! Zij willen onmiddellijk naar de Prins toegaan om hem te beschermen. 

Ronde 4
Terwijl de ridders zich groeperen om door een groep voetsoldaten heen te stoten, zien zij hoe de Hertog zijn zwaard diep door de schouder en borstkas van Prins Madoc klieft! Zij verliezen geen seconde, kegelen voetsoldaten links en rechts omver en vallen Hertog Gorlois aan. Met twee welgemikte houwen van Sir Bavo en Sir Caulas sterft de Hertog van Cornwall. Inmiddels dook Sir Gerhardt van zijn paard en gebruikte zijn hele voorraad genezende zalf om Prins Madoc te redden.
(Bij het maken van het karakter van Sir Grigor, werd gerold voor een healing potion als familie-erfstuk. Dit soort dingen zijn zeer zeldzaam in de Pendragon wereld, vandaar dat Grigor het nooit gebruikte. Na zijn dood erfde Sir Gerhardt zijn  bezittingen, waaronder het miraculeuze drankje. En nu komt het enorm goed van pas.)  

Ronde 5
De lijfwachten van Hertog Gorlois willen wraak nemen op de ridders en storten zich op hen. De ridders doen hun best om de lijfwachten van Madoc van zich af te slaan, maar het is zwaar werk. Sir Eliot en Sir Gerhardt raken zwaar gewond en liggen bewusteloos op de grond. Sir Caulas en Sir Bavo proberen hen en de nog steeds bewusteloze Prins Madoc wanhopig te verdedigen. 

Ronde 6
De lijfwachten en de rest van het leger van Hertog Gorlois geeft de strijd op, nu duidelijk is dat de Hertog gevallen is. Ook komt eindelijk Hertog Ulfius aangestormd met een groep ridders om Sir Caulas en Sir Bavo te ontzetten. 

Ulfius, Hertog van Silchester

De strijd is geleverd, de Hertog verslagen, maar tegen welke prijs. Bijna was de enige erfgenaam van de Koning gestorven. En dat alles om de lust van de Koning naar een vrouw te bevredigen.

Tintagel

Later die dag trekken Sir Caulas en Sir Bavo naar Tintagel, naar het legerkamp van Koning Uther. Zij worden voor de Koning geleid, die zich laat adviseren door een zeer vermoeid uitziende Merlijn. Zij vertellen van de dood van de Hertog en het noodlot dat Prins Madoc bijna trof. Bij dat nieuws kijkt Koning Uther geschrokken en ook wat schuldbewust naar Merlijn. Merlijn is te vermoeid om te reageren. 

Sir Brastias

De volgende dag wordt het lichaam van Gorlois overgedragen aan de bewoners van Tintagel. Sir Brastias gaat het fort binnen. Even later komt hij weer naar buiten en deelt aan Koning Uther mee dat Ygrainne, weduwe van de hertog van Cornwall zich overgeeft aan de Koning. 

Voor Koning Uther is er nu ineens veel te regelen. Hij wijst Sir Thebert van Marlborough aan als beheerder van het kasteel van Terrabil. Hij vraagt Sir Roderick om een paar ridders om het kasteel te bemannen voor de afzienbare toekomst. Uther zal zelf in Tintagel verblijven met vrouwe Ygrainne. 
Intussen komt ook het nieuws dat de Saksen onder leiding van AElle en Cissa ten strijde zijn getrokken in zuidelijk Engeland. Pevensey is belegerd en in de as gelegd. Alle inwoners zijn vermoord door de wrede Saksen. Het ziet ernaar uit dat zij een nieuw koninkrijk willen stichten in die streek.

Zomer, Tintagel

Koning Uther huwt met Ygrainne. Ondanks dat dit een begrijpelijke strategie is, vinden Sir Eliot en Sir Caulas dit toch wat smakeloos. Koning Uther heeft oorlog voeren tegen een van zijn eigen Hertogen om een getrouwde vrouw verkozen boven zijn rijk verdedigen tegen aanvallen van de Saksen. Terwijl hij daarmee bezig was is een van zijn steden met de grond gelijk gemaakt. En in plaats van daartegen in het geweer te komen, besluit hij om te trouwen!
Maar wat de Koning wil, gebeurt. Ygrainne lijkt niet blij te zijn met deze gang van zaken, maar heeft weinig keuze. Zij heeft nog een jongere zuster, Morgause, die nu al een enorme flirt blijkt te zijn. En van Gorlois heeft zij een dochtertje, Morgaine. Die is nog te jong om iets te zeggen.  

Winterphase 491/ 492

Deze winter zullen de ridders niet thuis doorbrengen, maar in het verre kasteel Terrabil. Onder leiding van Sir Thebert zullen zij het kasteel bemannen, terwijl het wordt opgeknapt. 

Sir Eliot heeft een werkelijk dramatische oogst. Gelukkig had hij in het vorig jaar veel geld gekregen voor zijn dapperheid op het Slagveld van Lindsey. Hij geeft L9,- uit om toch nog als rijke ridder door het leven te kunnen gaan.
Vrouwe Adwen baart hem dit jaar ook een zoon, die hij Edwin noemt.
Elias de broer van Sir Eliot krijgt weer een zoon bij zijn veel oudere vrouwe Bene, die ook de moeder is van Sir Gerhardt. Ze noemen hem Guy.   

Sir Caulas heeft een normale oogst, maar ook hij geeft geld uit om als extreem rijke ridder door het leven te kunnen gaan, dit kost hem L6,-. 
Ook vrouwe Elaine baart haar man dit jaar een zoon, die hij Pellogres noemt. 
De familie van Sir Caulas wordt getroffen door het gerucht van een schandaal, de zuster van Caulas, Imane, zou een overspelige vrouw zijn. Aangezien Imane sinds een jaar de weduwe van Sir marcus Livius is en er geen kinderen uit dat huwelijk zijn, besteedt Caulas er weinig aandacht aan. 

Sir Bavo is dankzij zijn oogst een rijk ridder, maar wil ook als extreem rijk door het leven kunnen gaan. Daarvoor geeft hij L9,- uit.
Vrouwe Antje baart dit jaar ook een zoon, Bavo noemt hem Bradwen, naar zijn overleden broer.
Een familielid van Sir Bavo verdwijnt, de veelbesproken oom Benno.  

Sir Gerhardt neemt genoegen met een rijke oogst.
Een familielid van Sir Gerhardt verdwijnt, Garnish is nergens te vinden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten