Translate

vrijdag 13 februari 2015

Pendragon XX - Huwelijk!

Na de verkiezing van de Hoge Koning van de vorige keer, volgt nu de nasleep. Sir Caulas heeft de vorige keer beloften gedaan aan deze en gene om voldoende stemmen te krijgen voor Uther als Hoge Koning. Dat heeft natuurlijk gevolgen, hoe zal het uitpakken? Tijd voor intrige en romantiek.

Pendragon Pagina
Geschiedenis tot nu toe
Benno van Steeple Langford
Caulas van Tisbury
Eliot de Wispelturige van Burcombe
Gilbert van Berwick St James
Ignaeus Livius van Broughton

29 Maart 498, Sarum, Salisbury

Het is Pasen en Vrouwe Ellen roept haar ridders bijeen. Zij heeft via haar kanselier Sir Caulas te horen gekregen dat er van haar verwacht wordt dat zij dit jaar in het huwelijk moet treden met Bademagu, Koning van Somerset. Hoge Koning Uther komt naar Salisbury om getuige te zijn van dit huwelijk.
Vrouwe Ellen is hier erg boos over. Zij heeft twee bezwaren tegen dit huwelijk. Ten eerste wil zij helemaal niet trouwen. Haar huwelijk met Sir Roderick was niet heel gelukkig en zij wil niet nogmaals uitgehuwelijkt worden aan een man die zij niet kent. Daarnaast heeft zij nu de taak om te zorgen voor haar zoon, Robert, die nu 13 is. Over een jaar of vijf moet hij regeren over Salisbury. Een nieuw huwelijk met een nieuwe man en eventueel nieuwe zonen zou een bedreiging kunnen zijn voor zijn erfenis.
Sir Caulas wil echter dat het huwelijk doorgaat. Wanneer de Koning van Somerset niet met zijn beloofde bruid kan trouwen, kan dit leiden tot een oorlog tussen Somerset en Salisbury en misschien zelfs tussen Somerset en Logres. Niet iets wat Koning Uther, als verse Hoge Koning kan gebruiken!

Bademagu
Koning van Somerset

Vrouwe Ellen heeft nog een dochter, Jenna. Zij is nu 21, ongehuwd en van goede komaf. Misschien is zij een geschikte vrouwe voor de Koning van Somerset? Beter misschien zelfs, aangezien zij jonger is dan Ellen en meer kinderen kan schenken aan Koning Bademagu.
Sir Caulas wil graag een oplossing voordat Hoge Koning Uther rond Pinksteren langskomt in Salisbury om aanwezig te zijn bij het huwelijk van twee van zijn belangrijkste vazallen.
Sir Ignaeus ziet een oplossing. Misschien kan er een stevig, sluitend huwelijkscontract opgesteld worden, waarin allerlei eisen en garanties aan beide echtelieden worden geboden? Dan is Salisbury veilig voor Sir Robert en zijn nazaten en kan ook Maleagant, de zoon van Bademagu later regeren over Somerset.

Sir Arnold van Levcomagus

Sir Eliot is het langst in dienst van Vrouwe Ellen en hij herinnert zich vaag dat vrouwe Ellen uit Silchester komt en dat vroeger Sir Arnold van Levcomagus en Sir Roderick van Salisbury een felle strijd hebben gevoerd om haar hand. Sir Roderick won haar uiteindelijk. Maar er doen nog steeds verhalen de ronde dat Vrouwe Ellen altijd nog een warm hart heeft voor haar andere minnaar. En zelfs een kleine 10 jaar geleden heeft zij nog geprobeerd om er vandoor te gaan met haar vroegere minnaar. Geen wonder dat zij niet opnieuw wil huwen!
Sir Benno onderneemt iets meer directe actie. Hij neemt Vrouwe Ellen apart en vertelt haar dat het nu tijd is dat zij haar hart volgt! Zij heeft lang genoeg haar plicht vervuld. Als bruid voor Somerset regelen ze dan wel Jenna, die is tenslotte al 21 en het is hoog tijd dat zij in het huwelijksbootje stapt.
Vrouwe Ellen heeft hier wel oren naar. Samen met Sir Benno regelt zij dat zij kan gaan valkenieren. Tijdens het valkenieren komen zij geheel toevallig Sir Arnold van Levcomagus tegen, samen met een priester, die hen in de echt kan verbinden.

Sir Caulas heeft onmiddellijk door wat Sir Benno in gedachten heeft, wanneer hij vrouwe Ellen voorstelt om te gaan valkenieren (Intrigue critical). Hij weet ook hoe moeilijk het is om Sir Benno tegen te houden wanneer hij iets in zijn hoofd haalt. Hij besluit om een van zijn minstrelen naar Hoge Koning Uther te zenden. Momenteel is die in Londen, zoals de Lord Mayor van Londen had bedongen voor zijn steun tijdens de verkiezing van Uther tot Hoge Koning.
Dan trekt Caulas zijn handen van deze hele zaak af. Hij laat alles verder aan Vrouwe Ellen en Sir Benno over. Wanneer deze mesthoop de molen raakt, wil hij er niets mee te maken hebben.

Wanneer Sir Ignaeus hoort wat er gebeurd is, gaat hij onmiddellijk aan de slag met het opstellen van een nieuwe huwelijkscontract, maar ditmaal een tussen Vrouwe Jenna en Koning Bademagu. Dit contract heeft meer weg van een vredesverdrag dan van een huwelijkscontract. Sir Ignaeus denkt ook dat dit harder nodig zal zijn dan een huwelijkscontract.

10 Mei, Sarum

Hoge Koning Uther komt naar Sarum, samen met zijn familie. Koningin Ygrainne is mee, samen met haar dochter Morgaine (van 10) en zoon Arthur (van 6). Hoge Koning Uther en Koningin Ygrainne verblijven met hun directe gevolg in het kasteel van Sarum. Morgaine wordt met haar kamermeisje ondergebracht bij Sir Benno, in Steeple Langford. Prins Arthur verblijft bij Sir Ignaeus in Broughton. Het valt Sir Ignaeus en Sir Gilbert op dat er toch een aantal mensen uit Lothian werken als hofdames en bedienden aan het hof van Hoge Koning Uther. Er is duidelijk nog veel contact tussen de zussen Ygrainne en Morgause. 
Vrouwe Ellen is momenteel in Sarum, om haar hoge gasten te ontvangen. Koning Bademagu wordt ieder moment verwacht.

Uther ap Constantin
Koning van Logres

Sir Caulas heeft een interview met Hoge Koning Uther. Uther is erg teleurgesteld in Caulas. Waarom zijn de plannen met Vrouwe Ellen niet doorgegaan, zoals besproken vorig jaar? Wat kan aangeboden worden aan Bademagu, een Koning op eigen titel, zodat er geen oorlog uitbreekt over deze grove belediging?
Sir Caulas stelt voor om Koning Bademagu te laten huwen met Vrouwe Jenna, de dochter van Vrouwe Ellen en haar eerste heer, sir Roderick. Zij is van net zulke hoge afkomst als haar moeder, en is een stuk jonger en maagdelijker, wat hopelijk voor minder complicaties zal zorgen. 

In de dagen die volgen is Sir Benno erg onder de indruk van de intelligentie van Morgaine en haar inzicht in de relaties tussen mensen. Hij vraagt zich ook af in hoeverre zij tot haar recht komt aan het hof van Uther, waar zij tenslotte de dochter van een verrader is. Hij vraagt aan Ygrainne of het mogelijk is dat hij Morgaine aan kan nemen als pleegdochter (Courtesy critical). Ygrainne keurt dit voorstel goed en Morgaine verblijft vanaf nu bij Sir Benno. 
Sir Ignaeus is eveneens onder de indruk van Arthur, het is een erg beleefde jongen, die duidelijk het beste weet te halen uit de rijke opvoeding die hij krijgt aan het hof van Caerleon. Maar hij zit toch ook dat Arthur wel erg op zoek is naar affectie, kennelijk krijgt hij die nauwelijks van zijn ouders. 

15 mei

Wanneer de Koning van Somerset dan eindelijk arriveert, is hij zeer boos wanneer hij hoort dat het huwelijk met Vrouwe Ellen niet door kan gaan. Maar wanneer hij het betoog van Hoge Koning Uther en de ridders Caulas en Ignaeus hoort, is hij ge├»ntrigeerd. Hij kan ook met Vrouwe Jenna trouwen. Hij zou graag het vruchtgebruik van Salisbury willen hebben. En er moet een regent voor de jonge Robert worden aangewezen. Het is overduidelijk dat Vrouwe Ellen een incompetent regent is, die zich laat leiden door haar vrouwenhart. Het is tijd dat mannen met hun koele verstand beslissingen nemen Salisbury en de jongeman die later Earl van Salisbury zal worden. 
Die avond is er een groot feestmaal in de grote hal van het kasteel van Salisbury. Vrouwe Ellen is daarbij niet aanwezig. Zij is inmiddels vertrokken naar Levcomagus om daar voor de rest van haar leven met Sir Arnold te wonen. Vrouwe Jenna zit in het midden van de hoge tafel, met Koning Bademagu aan haar linkerhand en Hoge Koning Uther aan haar rechterhand. 

16 mei

Koning Bademagu geeft aan dat hij in plaats van met Vrouwe Ellen ook wel wil trouwen met Vrouwe Jenna. Maar dan stelt hij wel wat eisen aan het huwelijk. Hij wil een deel van de opbrengsten van het graafschap Salisbury, 10% lijkt hem wel voldoende. Daarnaast wil hij dat hij kan rekenen op de steun van 1/3 van de ridders van Salisbury, wanneer hij wordt aangevallen door een bedreiging die groot genoeg is om ook Salisbury en Logres te bedreigen (Bijvoorbeeld Koning Idres van Cornwall). Verder moet er een regent over Salisbury worden aangewezen. Koning Bademagu geeft aan geen vertrouwen meer te hebben in Vrouwe Ellen. Zelf wijst hij die post ook af, hij begrijpt dat de ridders van Salisbury al nerveus genoeg zijn dat hij de oudste dochter van hun overleden Earl Roderick huwt. Hij laat het aan Hoge Koning Uther om een ander aan te wijzen. 
Na enig nadenken komt Uther op een ridder die nog nooit enige ambitie heeft getoond en die nauwelijks een eigen machtsbasis heeft, Sir Ignaeus. 
Verder wil Koning Bademagu nog aangeven dat de kinderen van hem en Jenna pas aanspraak kunnen maken op Salisbury na Robert en eventuele kinderen van Robert. Verder zullen hun kinderen pas aanspraak maken op Somerset na zijn eigen zoon uit een eerder huwelijk Meleagant, die nu 4 jaar oud is.
Hoge Koning Uther, Koning Bademagu en Sir Ignaeus zijn net druk bezig om al deze afspraken toe te vertrouwen aan het perkament. Zij staan op het punt om hun zegels aan het perkament te verbinden, wanneer er een bediende de kamer binnen komt hollen en roept: "Heer, het is uw zoon Arthur, hij van een paard gevallen!"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten