Translate

maandag 24 oktober 2016

Pendragon XL - Het Zwaard in de steen

Een beetje een late update dit keer. we moesten de bijeenkomst ook verplaatsen, omdat we op onze vaste tijdstip een feestje hadden van een oude vriend. We hebben weer Pendragon gespeeld en hebben een start gemaakt met het jaar 510, waarin de wanhoop over de wanorde in Logres en Brittannië iedereen naar de keel vliegt. De Britten zouden op dit moment wel iedereen accepteren als Koning en Hoge Koning. Welke rol zullen de ridders hierin spelen?

XKCD en het Zwaard in de Steen

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Brikus van Steeple Langford
Caulas van Salisbury
Dafy van Berwick St. James
Ebel van Burcombe
Igneaus van Broughton (Afwezig)

December 509, Sarum, Salisbury

Caulas, Earl van Salisbury (De Facto en Pro Tem), ontvangt bericht dat het Supreme Collegium besloten heeft om op nieuwjaarsdag in Londen een "Toernooi" te organiseren en de winnaar van dat "Toernooi" mag zich Koning van Logres noemen. Dit "Toernooi" is een soort nep-oorlog, waarbij gevochten word met stompe wapens en het niet de bedoeling is dat mensen echt doodgaan. Iedere Ridder die denkt dat hij de verantwoordelijkheid van het koningschap aankan, kan zich op nieuwjaarsdag begeven naar het veld van eer en daar deelnemen aan de strijd. 
Earl Caulas bedenkt zich geen moment en gaat natuurlijk naar Londen met een groot deel van zijn ridders. Vooral Sir Ebel is van plan om echt als allerlaatste het toernooiveld te verlaten. Ook Sir Hector van Winterbourne Stoke bevindt zich onder de deelnemende ridders. 
December is wel een rotmaand om helemaal van Salisbury naar Londen te moeten reizen met de kou, regen en modder, maar ja, je moet wat over hebben voor het koningschap. 

Londen

Londen en omgeving barst uit zijn voegen. Onder de aanwezigen zijn in ieder geval Alain, die inmiddels Koning is van Escavalon, maar ook Koning Lot van Lothian en Orkney, Koning Leodegrance van Cameliard, een nieuwe koning van Malahaut. Ook lagere edelen zijn gekomen. De hertogen van Gloucester en Lindsey zijn aanwezig net als de graven van Bedegraine en Hertford. 
Caulas heeft een pand gehuurd waar hij met zijn ridders verblijft. Ze overleggen of ze een team zullen vormen om tegen de andere ridders kunnen strijden, of dat ze liever ieder voor zich zullen vechten. Ze besluiten om ieder een hoek van het veld op te gaan en elkaar in het midden te treffen. Dan kunnen ze daarna altijd nog kijken wie tegen wie zal strijden om het Koningschap. 

Aan de vooravond van het "Toernooi" organiseert Caulas nog een feest en nodigt alle edelen uit om deel te nemen (Generous check). 

1 januari 510

Sir Brikus, Sir Dafy en Sir Ebel hebben besloten om mee te doen aan het toernooi. Sir Brikus en Sir Dafy willen daadwerkelijk een gooi te doen naar het koningschap. Sir Ebel hoeft niet per se koning te worden, maar wil wel echt als laatste lopend het veld verlaten. Bij nader inzien vindt Sir Caulas zich te oud om een nodeloos gevecht aan te gaan. Hij zal het waarschijnlijk toch niet winnen. Hij organiseert de schildknapen van zijn ridders om eten en drank uit te delen aan de hongerige ridders die daarom vragen. 

Sir Ebel en Sir Brikus laten zich inspireren door hun eergevoel (Honor Passion succes) en storten zich in het strijdgewoel. Sir Dafy laat zich juist inspireren door zijn haat voor alles wat elfs is (Hate Faerie succes) en stelt zich verdekt op, terwijl hij Sir Brikus in de gaten houdt. 

Sir Ebel vecht met een ridder en weet hem zonder veel moeite te verslaan. 

Sir Brikus heeft minder geluk. Hij strijd ook met een ridder, maar wordt van zijn paard geworpen. De onbekende ridder rijdt meteen verder naar een volgende tegenstander. Sir Brikus staat op en kijkt verdwaasd om zich heen. Hij besluit om een volgende vijand te vinden en verder te strijden. Maar door het gesuis in zijn oren hoort hij niet hoefgetrappel achter hem (awareness fail). Het is Sir Dafy die komt aanrijden met duistere gedachten in  zijn hart. Sir Dafy valt heel laf Sir Brikus van achteren aan. Wanneer Sir Brikus op de grond ligt, maakt Sir Dafy de klus af! (Met deze kwaadaardige en lafhartige daad verliest Dafy 3 punten honor)

Maar terwijl Sir Dafy bezig is met zijn duistere werk, hoort Caulas stemmen vanuit Londen roepen: "Het Zwaard, het zwaard, jongens, kom toch kijken, het zwaard!" Alle ridders verlaten een voor een het veld van eer om te bekijken wat het probleem toch is. 
In het hof van de Kathedraal van St. Paul is de bevolking bijeengekomen. Iedereen lijkt te vechten om het zwaard dat in een steen zit. Een jongeman die Sir Caulas en Sir Brikus nog herkennen als Arthur, zoon van Uther, die in 498 als pleegzoon aan het huishouden van Gilbert van Berwick St. James is toegevoegd, staan samen met Sir Hector van Winterbourne Stoke en zijn oudste zoon Cai een beetje opzij. Merlijn de tovenaar is ook voor het eerst in jaren weer te zien. Verder staat ook Dubricius, Aartsbisschop van Londen toe te kijken. 

Castell Coch stained glass panel 3.JPG
Dubricius, aartsbisschop van Londen.

Sir Caulas en Sir Brikus herkennen dit zwaard als Excalibur, het Zwaard der Koningen. De laatste keer dat zij dit zagen, werd het als symbool in de steenhoop die het graf van Uther Pendragon markeert, gestoken. Dat was in 501 bij de Dans der Giganten. Zij hebben geen idee hoe het Zwaard hier gekomen is. het zal ongetwijfeld de magie van Merlijn zijn geweest.

De menigte wordt onrustig nu edelmannen zo oneerbaar vechten om het zwaard te trekken en steeds falen. Zij roepen dat de jongen het nogmaals moet proberen. De ridders stappen achteruit en de jonge Arthur stapt naar voren. Zonder moeite trekt hij het zwaard weer uit de steen. Maar dit keer klinkt er ook hemelse muziek en valt er een zonnestraal op de jongen. Een duif en een adelaar vliegen naar de hemel. 
Sir Caulas heeft de jongen al lang herkend als zoon van Uther. Als hij ziet dat deze knul ook de steun van Merlijn heeft, valt hij als eerste op zijn knieën en roept de jongen uit tot Koning van Logres. Koning Lot heeft hier problemen mee en zegt dat deze baardeloze knaap van onduidelijke afkomst nooit zijn koning zal zijn!
Sir Ebel negeert de Koning van Lothian en knielt ook neer voor Koning Arthur en zweert hem trouw. andere edelen volgen zijn voorbeeld. Maar niet alle edelen, sommigen scharen zich achter Koning Lot en willen geen trouw zweren aan een jongeman van onduidelijke afkomst. De stemming wordt weer grimmig, maar voor er rellen kunnen uitbreken, kalmeren Merlijn en Bisschop Dubricius de menigte.
Over een maand, tijdens Maria Lichtmis (of Imbolc, net wat je gelooft), zal iedereen opnieuw de kans krijgen om het zwaard uit de steen te trekken, of trouw te zweren aan Arthur. Tot die tijd zal Arthur en het zwaard beschermd en bewaakt worden door de tien nobelste ridders van het land. Onder hen zijn natuurlijk Sir Caulas en Sir Ebel (Zij hebben meer dan 5000 Glory en een Honor van 15 of meer). Sir Caulas selecteert nog tien ridders om hem bij te staan, daar hoort Sir Dafy ook bij (sir Dafy heeft zoveel Honor verloren toen hij Sir Brikus doodde, dat hij niet meer tot de meest nobele ridders van het land hoort).

Na alle gedoe bij de Kathedraal van St. Paul wordt duidelijk dat Sir Brikus verdwenen is. Niemand heeft hem meer gezien sinds het toernooi. Sir Caulas organiseert een zoektocht naar zijn verdwenen butler. Al snel wordt zijn lichaam met ingeslagen schedel gevonden op het toernooi terrein. Sir Caulas vindt het tragisch dat Sir Brikus dood is, maar denkt dat dit een naar ongeluk is. Dit is te verwachten wanneer opgewonden jongemannen elkaar met stompe wapens te lijf gaan.


2 februari 510, Londen

Het is Maria Lichtmis en weer zijn alle ridders, edelmannen en hoogwaardigheidsbekleders naar Londen gekomen om te zien hoe Arthur het Zwaard Excalibur uit de steen trekt. Dit keer zijn er weer meer edelmannen die trouw zweren aan Arthur. Hierbij is ook Bradwen Van Steeple Langford, zoon van Bavo van Steeple Langford, aanwezig. Bradwen is vernoemd naar zijn oom, Bradwen de Moedige. Nadat Bradwen eerst korte tijd getrouwd was met Antonia van Broughton, verdween hij daarna met Taxus, de moeder van Sir Brikus naar het land van Faerie. 
Maar Taxus heeft op magische wijze gezien wat er met haar zoon gebeurde en zij zond haar jonge echtgenoot terug om haar zoon en zijn achterneef te wreken. Bradwen heeft de opdracht om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de dood van Sir Brikus en bloedig wraak te nemen op de dader en iedereen die hem bijstaat.


21 Maart 510, Londen

Het is Pasen en voor de derde keer trekt Arthur het zwaard uit de steen. Weer zijn er meer ridders die trouw zweren aan Arthur, maar er zijn ook meer ridders die duidelijk stelling nemen tegen Arthur. Koning Lot blijft maar boodschappers rondsturen naar de verschillende edelmannen om hen te mobiliseren tegen Arthur. Merlijn wil deze jongeman duidelijk als een soort marionet boven hen plaatsen. Het land moet geleid worden door een sterke, ervaren man.

Koning Lot van Lothian

In Lothian komen de twijfelende Koningen en edelmannen bijeen om een strategie te bepalen ten aanzien van Arthur.


1 mei 510, Londen

Voor de vierde keer trekt Arthur het zwaard uit de steen om te bewijzen dat hij recht heeft op het Koningschap en nog steeds zijn er edelmannen die het niet willen geloven. Dit keer wordt de menigte weer onrustig en eisen dat Arthur gekroond wordt. De twijfelende edelmannen zien welke kant de wind opwaait. en binden in. Arthur wordt uitgeroepen tot Koning van Logres. 

Arthur moet eerst nog tot ridder geslagen worden. Hij bereidt zich voor door eerst een avond te bidden en te vasten, samen met Bradwen, die ook nog niet eerder tot ridder is geslagen. Die avond sluiten Arthur en Bradwen een hechte vriendschap en vertelt Bradwen het verhaal achter het schild van de familie van Steeple Langford.

Het schild van de familie van Steeple Langford.
Een echte man en ridder drinkt een ton bier leeg,
knuffelt met een beer en
knuppelt een maagd neer.
Of zo. 

Wanneer Arthur tot ridder geslagen moet worden, neemt Sir Caulas hiervoor de honneurs waar. Hij is tenslotte een van de beste ridders en edelmannen van het rijk. Sir Arthur neemt als schild het wapen van Logres, twee groene draken op een gouden schild. 

Sir Arthur, Koning van Logres

Nu Arthur daadwerkelijk claimt Koning te zijn en zelfs een gooi doet naar het Hoge Koningschap van geheel Brittannië, moeten de andere koningen positie bepalen. Koning Lot van Lothian, en de Pictische Koningen van Benoic en Escoce komen in verzet.

10 mei 510, Carlion on Usk

Koning Arthur reist met zijn gevolg door Logres om kennis te maken met zijn onderdanen. In Carlion on Usk komt het Supreme Collegium bijeen om Arthur uit te roepen tot Hoge Koning van heel Brittannië. Lang niet alle leden van het Collegium zijn bijeen, maar degenen die er wel zijn, roepen Arthur unaniem uit tot Hoge Koning. Als Hoge Koning voert hij een blauw schild met 3 gouden kronen. 

Arthur Pendragon, Hoge Koning van Brittannië

Maar dan arriveert Koning Lot met zijn leger. Hij laat in niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij nooit de knie zal buigen voor Arthur, een baardeloze jongeman van onduidelijke afkomst! Arthur en zijn legers trekken zich terug in Carlion on Usk. Maar na een belegering van een paar dagen wordt duidelijk dat zij toch zullen moeten aanvallen. Arthur en de zijnen maken zich op voor de Slag bij Carlion. 
Sir Caulas en Sir Bradwen zijn volledig in de ban van Hoge Koning Arthur en staan te trappelen van ongeduld om deze valse koningen een lesje te leren (Loyalty Arthur critical succes). Sir Ebel is ook blij dat er een nieuwe koning is, maar laat zich wat minder meeslepen (Loyalty Arthur succes). En Sir Dafy stort mentaal volledig in (Loyalty Arthur fumble, madness!). Hij heeft zijn vrouw verloren, en een heer die elfen een hoge positie aan zijn hof geeft. Ondanks dat hij zijn best heeft gedaan de verderfelijke elfse invloed uit te roeien, lijkt die invloed alleen maar groter te worden. Sir Bradwen is getrouwd met een elf en verwekt meer elfen. En Arthur staat ook duidelijk teveel onder invloed van de heidense Merlijn. waar kan een goed Christelijk ridder nog zijn heil zoeken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten