Translate

donderdag 12 oktober 2017

Pendragon LI - Who will survive...

and what will be left of them?

We zijn aangekomen bij het jaar 518, waarin in de Slag van Badon Hill plaats vindt! Hoge Koning Arthur zit eindelijk veilig op zijn troon, maar de Saksen rukten de laatste jaren weer op. Bradwen, de bloedbroeder van de Koning, viel zelfs onder een Saksische speer in de Slag bij Eburacum in 516. Sindsdien is de Hoge Koning Arthur uit op wraak.

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Caulas van Salisbury en Devon
Dafy van Berwick St. James
Eric van Burcombe
Ignaeus van Broughton
Morgaine le Fay

Vroege lente 518, Cameliard

Aan het begin van het jaar 517 bleek Sir Eric van Burcombe ineens een dochter te hebben. Aangezien hij al verloofd was met Guinevere, Prinses van  Cameliard, moest dit natuurlijk verklaard worden. Hij schreef haar een brief, waarin hij alles uitlegde. Maar zij trapte daar niet in, natuurlijk. Iedereen kan met mooie worden op de proppen komen.  
Toen schreef Sir Eric haar weer een brief, waarin hij nogmaals probeerde uit te leggen hoe het zat met zijn dochter. Zij bleek niet zijn dochter te zijn, maar een dochter van Elgin de Jongere, de bastaardzoon van Earl Roderick van Salisbury en Alis van Burcombe, grootmoeder van Eric. In 502 leidt dit tot de Rebellie van Salisbury, wanneer Sir Eliot, vader van Eric en halfbroer van Elgin. Na afloop van deze Rebellie vertrok Elgin met zijn vrouw naar Eburacum. Zij kwamen om bij de Slag van Eburacum, maar wisten nog net op tijd Alis naar Eric en de zijnen te smokkelen. 

Zal Guinevere harteloos bij haar standpunt blijven, of smelt zij voor de mooie woorden van Eric van Burcombe? En wat betekent dat voor hun verloving?

Lente 518, Sarum

De berichten over de horden Saksen die van het vasteland van Europa naar de Britse eilanden varen blijven maar komen. De Saksische Koningen in Brittannië verzamelen hun troepen om zich heen. Koning Aelle van Sussex heeft zichzelf uitgeroepen tot Bretwalda van Brittannië en de andere Saksische koningen scharen zich achter hem. 
Koning AElle van Sussex met Koning Aescwine van Essex en Koning Octa van Kent trekken op naar Logres en zij belegeren Silchester, een van de belangrijke steden aldaar.

Octa van Kent
AElle van Sussex
Aescwine van Essex


Ondertussen is Koning Bieda van Wessex ook druk om zijn manschappen te verzamelen in Portsmouth. Waarschijnlijk zal hij naar het noorden trekken om ergens midden in Logres de legers van AElle en de andere koningen te treffen en zo een vreselijke slag toe te brengen aan het hartland van Brittannië en Logres.

Bieda van Wessex

Hoge Koning Arthur verzamelt ook al zijn manschappen, bondgenoten en troepen om zich heen. En de Koningen komen! Zij hebben de afgelopen jaren vertrouwen gekregen in de mogelijkheden van deze jonge koning. Alain, Koning van Escavalon komt, net als Gawaine uit Lothian en Orkney, Cador uit Cornwall en vele anderen.

Gawaine, Prins van Lothian
Cador, Koning van Cornwall
Alain, Koning van Escavalon

Sir Caulas ontving eerder dit jaar een brief met de zorgen van zijn schoonvader Ban en aangetrouwde oom Bohort, koningen van Bretagne. Zij worden aangevallen door Koning Claudas van de heidense Franken. Sir Caulas twijfelt even, maar besluit dan om in Brittannië te blijven en zijn schoonzoon en kleinzoon trouw te blijven.

Zomer, Silchester

Hoge Koning Arthur heeft al zijn troepen verzameld en hij trekt op tegen de Saksische Koningen die Silchester belegeren. De ridders trekken met hem mee. Maar Morgaine heeft goed geluisterd naar de strategie van Arthur en de zijnen. Zij trekt zich terug bij het Witte Paard van Uffington, zij verwacht dat de strijd zich daarheen zal verplaatsen en dat zij vanaf daar meer goed zal kunnen doen, dan aan Arthurs zijde. 
Sir Caulas en en Sir Ignaeus regelen hun zaakjes. Caulas heeft natuurlijk enorm veel kinderen bij veel verschillende vrouwen en Sir Ignaeus heeft een bastaarddochter en wil niet dat die afhankelijk is van de grillen van Balinette, mocht hij sneuvelen op het veld van eer. 

Dag 1, De Slag bij Silchester

Hoge Koning Arthur trekt met zijn troepen op naar Silchester. Wanneer zij de Enborne over willen steken, worden zij verrast door Saksische troepen. Sir Caulas laat zich niet kennen en hij moedigt zijn mannen aan om strijd te leveren met de Saksen. 

1e ronde
De ridders strijden tegen een stel Juten. Deze boertjes kunnen zich nauwelijks verdedigen tegen de ridders. Ze schieten wat pijlen af, maar die deren niemand. 

2e ronde
De ridder strijden tegen een stel Angelen. Ook deze boertjes kunnen zich nauwelijks verdedigen tegen de ridders. Ze schieten pijlen af, maar die deren niemand.

3e ronde
Nu eindelijk wat meer tegenstand, Saksische krijgers! Maar ook deze kunnen nauwelijks weerstand bieden aan de ridders.

4e ronde
De Angelse krijgers zijn niet veel sterker dan hun Saksische neven. Ook zij worden uiteen geslagen door de ridders uit Salisbury.

5e ronde
In de vijfde ronde eindelijk een tegenstander van formaat. De ridders treffen een Saksische Koning en zijn lijfwachten. Een brute strijd ontbrandt. Eerst wordt de lijfwacht afgeslacht en dan weten Sir Caulas en Sir Eric samen Aelle te doden. Sir Eric zet hiermee de traditie van zijn vader Sir Eliot, voort. Deze nam in 490 Koning Octa gevangen in de Slag om Lindsey en negen jaar later deed hij dat weer in de Herovering van Kent.
Wanneer de andere Saksische krijgers dit zien, is de sjeu er wel een beetje af voor deze dag.

6e ronde
De ridders leveren strijd tegen een stel half-naakte Saksische Warrior Women. Hoe onnatuurlijk deze ook mogen zijn, zij zijn geen partij voor de dappere ridders.

Na de dood van Koning AElle, die zichzelf tot Bretwalda had uitgeroepen, is het vuur er wel uit bij de resterende Saksische krijgers. Zij trekken zich terug van Silchester en trekken verder naar Donnington.

Dag 2, de Slag bij Donnington

Morgaine bevindt zich nog steeds bij het Witte Paard in Uffington, maar zij houdt met haar magie de wereld om haar heen in de gaten. Zij ziet dat de Saksen hun magie gebruiken om het weer te beïnvloeden. De regen die gisteravond na de Slag bij Silchester is gevallen, valt nu nog steeds. Het slagveld verandert in een modderpoel. Zij verzamelt haar magie om haar medestanders te kunnen beschermen. 

1e ronde
De ridder strijden tegen een aantal Saksische chieftains. Dat levert een uitdaging op, maar niet veel. Sir Caulas raakt gewond en Sir Ignaeus maakt het van de zenuwen alleen maar erger. (First Aid Fumble). 

2e ronde
De ridders komen meteen de eenheid van Aescwine, die zich Koning van Essex noemt, tegen. Sir Caulas en Sir Ignaeus herrinneren zich Aescwine nog. In 496 had hij de brutaliteit om namens zijn vader, Offa van Essex te vragen om tribuut van Salisbury
Sir Caulas en Sir Eric herhalen hun tactiek van de vorige dag en doden ook Koning Aescwine. 

3e ronde
Dan worden de ridders geconfronteerd met een groep Berserkers. Deze woeste krijgers boezemen de ridders veel angst in. Maar Morgaine waakt. Een enorme blikseminslag doodt een aantal van de Berserkers. En de overlevenden worden zonder al te veel problemen afgemaakt door de ridders. 

4e ronde
De ridders komen een aantal Saksische krijgers tegen, maar na de Berserkers maken deze niet veel indruk meer.

Het plan van de Saksen om magie te gebruiken heeft niet gewerkt en zij trekken zich terug. Maar Arthur wil ook niet op deze modderig vlakte blijven vechten. Hij trekt zicht terug naar Badon. Daar is een oud fort, van waar uit hij de Saksen verder wil belagen.

Dag 3, De Slag bij Badon Hill


Sir Dafy van Berwick St. James heeft sinds zijn bekering bij de Monniken van Rimchurch een enorme haat voor alles wat Faerie is opgevat. Het idee dat Morgaine, een vrouw die zich ophoudt met Faerie, nu de Slag bij Donnington gewonnen heeft voor Arthur, is teveel voor hem. Het is hem duidelijk wat hem nu te doen staat. Morgaine moet sterven, anders zal de hele regering van Arthur onder de invloed van Faerie vallen en dat kan hij niet laten gebeuren. Sir Dafy verlaat het strijdperk en gaat op zoek naar Morgaine, om haar te doden zoals hij ook Brikus gedood heeft in 513.

De Saksische troepen zijn versterkt met het leger van Koning Bieda van Wessex die zich te Badon bij Koning Octa van Kent voegt. 

1e ronde  
De ridders strijden tegen een aantal Saksische aanvoerders en weten hen te verslaan. 

2e ronde
De ridder strijden tegen de elite Heorthgeneats van de Saksen. Hierbij sterft Sir Eric onder een Saksische bijl! Ook Sir Caulas en Sir Ignaeus raken gewond en kunnen niet verder strijden. 
Ondertussen komt Sir Dafy aan bij Morgaine. Hij durft haar toch niet aan te vallen en in wanhoop vlucht hij weg. Morgaine merkt niets en gaat door met het gebruik van magie om haar broeder bij te staan. 

3e ronde
Morgaine gebruikt haar magie om een muur van vuur af te sturen op de Saksische krijgers. Deze verbranden gruwelijk en zij vluchten weg van het slagveld. Dit brengt al vrij snel een einde aan de slag voor deze dag. 

Dag 4, De Slag bij Badon Hill

Alle troepen zijn uitgput, maar de Saksen weten niet van opgeven. Zij hebben gezworen door te vechten tot er een Saksische Koning over zou zijn die Bretwalda kon worden. 
Sir Eric is dood, maar zijn plek wordt ingenomen door Sir Edward, zijn jongere broer en tot voor kort schildknaap van Sir Eric. Sir Dafy is volledig uit beeld, maar Gerwina, dochter van Sir Gilbert, was in 515 een van de vrouwen die gebruik maakte van de academie voor vrouwelijke ridders die Gwenda van Berwick St James heeft ingericht met toestemming van Hoge Koning Arthur
Sir Antony, de verbannen broer van Sir Ignaeus werpt zich op in de strijd. 

1e ronde
De ridders worden geconfronteerd met nieuwe Warrior Women. Sir Edward weet hoeveel succes zijn vader later had bij een Saksische vrouw. Hij probeert ook met deze vrouwen te flirten. Zij zijn er echter niet voor in de stemming. 
Gerwina wordt bevangen door jaloezie wanneer zij deze vrouwen ziet. Zij ziet hoeveel moet zij en haar nicht Gwenda hebben moeten doen om als krijgsters erkend te worden en deze woeste Saksen hebben zonder enige problemen een heel batallion aan strijdende vrouwen op de been gebracht! Zij besluit om over te lopen naar de Saksen! 

2e ronde
Gerwine Uitgeputte Angelse horigen zijn geen uitdaging meer voor de ridders. 

3e ronde
De laatste Angelse krijgers die nog op hun benen staan, kunnen ook nauwelijks nog verzet bieden aan de ridders. 

Naweeën

De Slag van Badon Hill is gewonnen, maar tegen een gruwelijke prijs. Veel ridders en leiders van het land zijn gedood in de vier dagen durende strijd. De Saksen zijn grotendeels uitgemoord. In hun landen zijn nu alleen nog jonge knapen en weduwes over. Ze zijn rijp om te plukken. De ridders maken gebruik van de mogelijheid om te plunderen in de Saksische landen.
De ridders Gerben en Antonius maken hier gretig gebruik van. Maar hun karakter gaat er wel op achteruit.


Winterphase 518/ 519

In Salisbury besluit Caulas dat hij voor eens en voor altijd een einde wil maken aan de Saksische dreiging vanuit Wessex. Hij geeft zijn leenmannen de opdracht om zich in Wessex landgoederen te gaan toe-eigenen.
Sir Antonius, die heel goed begrijpt dat de verbanning van Ignaeus nog steeds telt, neemt een Saksische weduwe tot vrouw, haalt zijn zoon Adrianus uit Salisbury en vestigt zich in Wessex en zweert trouw aan Sir Caulas. Hij neemt het leen van Sparsholt in Wessex. De andere ridders nemen zich ook een landgoed in Wessex. Sir Ignaeus voegt Sutton Scotney toe aan zijn bezittingen, Sir Gerben neemt South Wonston als leen, Sir Edward neemt Kings Worthy als leen. Sir Caulas heeft momenteel 13 levende, ongetrouwde kinderen (en hij is op zoek naar een nieuwe bruid). Hij zorgt ervoor dat hij ieder kind tenminste  1 leen kan geven bij zijn dood. Hij zorgt dat zij terecht kunnen in Wessex.

Sir Edward herinnert zich zijn halfbroers, Octa en Mark, die zijn vader Sir Eliot kreeg, toen hij huwde met Inga, Prinses van Kent. Deze jongemannen zullen nu een jaar of 18 zijn en zijn waarschijnlijk de enige prinsen in Kent. Hij wil met zijn halfbroers in contact komen, om te zorgen dat Kent in de familie kan blijven. Als het nodig is dat hij daarvoor huwt met een vooraanstaande Saksische dame, dan doet hij dat. Ondertussen huwt zijn zuster Esther ook.

Sir Caulas is blij dat hij nog steeds leeft na deze brute slag. Hij weet zeker dat dit te danken is aan de bescherming van St Helen van de Bronnen. Hij besluit om een enorme Kathedraal voor haar te bouwen in Londen.

Morgaine wil weer trouwen. Zij hoopt door een medestander te krijgen, meer land te kunnen verzamelen en misschien meer magische plekken op strategische plaatsen in Brittannië te kunnen realiseren. Zij laat haar oog vallen op Accolon, zoon van Uriëns, Koning van Noord Wales. Een goede Pagan jongen, met de juiste connecties.

Gerben zet het op een feesten, nu hij niet alleen de Slag van Badon Hill heeft overleeft, maar ook nog eens leider van de steeds rijkere familie van Berwick St. James is geworden. Dit levert een dochter bij een melkmeisje op.

Een tante van Ignaeus krijgt een dochter en noemt haar Maria. Geen opmerkingen:

Een reactie posten