Translate

woensdag 21 februari 2018

The Knights of the Round Table

Elke maand een film over de avonturen van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel! Eens kijken of ik dat vol kan houden. Voor februari heb ik gekeken naar Knights of the Round Table (1953). Deze film is geregisseerd door Richard Thorpe en Koning Arthur wordt gespeeld door Mel Ferrer, Lancelot door Robert Taylor en Guinevere door Ava Gardner. Verder is er nog een kleine rol voor Niall McGinnis als de Groene Ridder. Hem kennen we nog uit Jason and the Argonauts.
Deze film was onderdeel van een thematische trilogie met dezelfde regisseur en Robert Taylor als de knappe held van het verhaal. Het eerste deel was Ivanhoe en het derde deel was Quentin Durward. Dit is een film die flink uitpakt. Veel scenes zijn buiten opgenomen, er zijn massa-scenes met veel extra's in beeld. De ridders, hofdames en paarden zijn allemaal prachtig aangekleed in mooie kleuren.  Er wordt veel muziek en geluidseffecten gebruikt. Het was duidelijk de bedoeling dat dit een imposante film zou zijn.

Vrouwen, duels, gevechten!


Spoilers!

De film opent met een scene van een verwoest dorp. Een stem vertelt dat sinds het vertrek van de Romeinen, iedereen zich een koning noemt en men elkaar bestrijdt, waar de gewone man het slachtoffer van is. 

Het zwaard in de Steen
Koning Arthur rijdt met zijn gevolg door het verwoeste landschap. Zij betreuren alle bloedvergieten en geweld en zouden willen dat er meer vrede was. Arthur en zijn gevolg hebben in een geruïneerde kapel een ontmoeting met Morgan (Anne Crawford), zijn stiefzus en haar zoon Modred (Stanley Baker). Arthur claimt het koningschap, maar Morgan zegt dat hij een buitenechtelijke zoon van zijn vader is. Zij daarentegen is geen bastaard en haar zoon is daarmee de legitieme opvolger van de Koning. 
(Interessant, het hele plot van Arthur die een kind verwekt bij zijn halfzus is hiermee dus het raam uit.)
Gelukkig weet Merlijn, adviseur van de Koning uitkomst. Er is hier een aambeeld met een zwaard erin. Degene die dat zwaard los weet te trekken, is de rechtmatige koning. Uiteraard weet Arthur het zwaard te trekken, maar Modred accepteert dat niet. Er wordt besloten om binnenkort met alle koningen bijeen te komen bij de Cirkel van Stenen (Stonehenge) om deze kwestie voor eens en altijd op te lossen. 

Lancelot wordt geïntroduceerd
Lancelot rijdt door Brittannië en treft daar een jonge, wat naïeve vrouw. Zij is Elaine en meteen verliefd op hem. Hij is iets wereldwijzer, maar wel gecharmeerd van haar aandacht. Met haar rijdt hij door een woud waar soldaten van Modred ook in hinderlaag voor Arhtur liggen.
Lancelot moet Elaine verdedigen zich en het wordt een hevig gevecht. Gelukkig komt er een andere ridder aangereden die een handje toesteekt. Lancelot is niet gecharmeerd van zijn poging tot kill-stealing en zodra de overvallers dood zijn, gaat hij in gevecht met deze onbekende ridder. Zij zijn aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk is het de onbekende ridder die wint. Dit is natuurlijk koning Arthur. Lancelot geeft zich meteen over en zweert trouw. Vanaf die dag is er een diepe vriendschap tussen Arthur en Lancelot.

Bij de steencirkel
Alle vooraanstaande leiders en ridders hebben zich verzameld bij de steencirkel. Arthur en Modred gaan ten overstaan van de aanwezigen met elkaar in discussie over wie de meest geschikte koning zou zijn. Modred zet in op de voordelen en privileges van koningschap en adeldom. Maar Arthur wil juist koning worden om de verdrukten in zijn rijk te verheffen. Hij trekt een verband met de steencirkel, alleen door ondersteuning van alle stenen, kon zo een monument gebouwd worden.
De dicussie verloopt slecht en Arthur en de zijnen moeten vluchten. Hierbij duwt Lancelot een van de stenen om, om een barriere op te werpen voor de ridders van Modred, dat blijkt later nog erg symbolisch te zijn.
Die winter bivakkeren Arthur en zijn mannen in het veld. Zij maken zich op voor de strijd tegen Modred en zijn mannen in de lente. De manschappen van Arthur zijn in de minderheid en bestaan uit oude mannen en jongelingen. Maar gelukkig weet hij wel hoe hij ze moet leiden. Na een spectaculair gevecht weet Arthur dan toch te winnen van Modred.
Arthur vergeeft zijn tegenstanders en er heerst vrede over het Land. Lancelot kan het niet hebben dat Modred ook vergeven wordt, hij was de aanstichter van alle strijd en hij vertrouwt er nu niet op dat Modred zich zal gedragen. Maar Arthur wordt niet graag in het openbaar tegengesproken en de (voormalige?) vrienden gaan uiteen.

Guinevere wordt geïntroduceerd
Boos rijdt Lancelot door Brittannië. Daar komt hij enkele brutale schildknapen tegen die opscheppen dat hun heer allerlei ridders links en rechts verslaat. En nu heeft hij ook een mooie jonge maagd gevangen genomen! Lancelot kan dat niet laten zitten, verslaat de heer en bevrijdt de mooie jonge maagd. Hij realiseert zich niet dat dit Guinevere is en stuurt haar verder op haar reis.
Inmiddels heeft Lancelot spijt van zijn uitbarsting tijdens de vredesonderhandelingen en hij keert terug naar Arthur. Daar ziet hij ook Guinevere weer en hij realiseert zich nu wie zij is. Hij belooft niet alleen trouw aan Arthur maar ook aan Guinevere als zijn nieuwe Koningin.
Modred en Morgan blijven konkelen. Zij zien de groeiende liefde tussen Guinevere en Lancelot en moedigen dit aan om ruzie tussen Arthur en Lancelot te creëren. Maar Merlijn ziet wat er gaande is. Hij zorgt dat Lancelot huwt met Elaine en van het hof vertrekt.

De strijd in het Noorden
Lancelot gaat woest tekeer tegen de Picten, maar de strijd gaat maar langzaam. Ondertussen kwijnt zijn vrouw Elaine weg in een groot kasteel in het Noorden. Zij heeft gezelschap van haar broer Percival, die inmiddels een visioen van de Graal heeft gekregen.
Modred overtuigt de Picten dat zij beter nu vrede kunnen sluiten met Lancelot. Want dan keert hij terug naar Camelot en dan kan Modred daar zorgen dat de liefde tussen Lancelot en Guinevere weer opbloeit en het rijk van Arthur ondermijnd wordt. De picten vinden dit ook een briljant plan.

Weer in Camelot
Na de vrede in het Noorden keert Lancelot terug naar Camelot. Inmiddels is Elaine al gestorven in het kraambed. Guinevere vervoegt zich (heel dom) 's avonds laat, in de privévertrekken van Lancelot. Daar worden ze natuurlijk betrapt. Lancelot doodt een aantal mannen en vlucht met Guinevere. De ridders van de Ronde Tafel veroordelen Lancelot en Guinevere tot de dood.
Maar dan keert Lancelot terug. Hij geeft zich over aan Koning Arthur, die hem vergeeft en zijn straf omzet in alleen verbanning naar Frankrijk. De andere ridders zijn hier woest over en het conflict leidt tot een burgeroorlog.

De Burgeroorlog
De legers van Modred en Arthur treffen elkaar op het slagveld en gaan onderhandelingen aan. Dat lijkt goed te gaan. Arthur is bereid om de helft van zijn rijk op te geven voor vrede. Maar dan trekt een man toch zijn zwaard. Arthur en vele van zijn ridders sterven. Modred leeft nog en heeft zich teruggetrokken in zijn kasteel.
Lancelot verschijnt op het slagveld en wisselt de laatste woorden met een stervende Arthur. Hij krijgt het zwaard van Arthur en werpt dat in zee. Dan gaat hij nog even langs bij Guinevere, die nu in een klooster leeft. Dan neemt hij nog wraak op Modred en doodt deze ook. En dan keert hij terug naar het geruïneerde Camelot. Daar treft hij Percival en bekent Lancelot dat het zijn schuld is dat Arthur, rijk en zijn idealen ten onder zijn gegaan.
Maar dan verschijnt een groot licht, de graal en de stem van God. Lancelot is vergeven. Zijn zoon Galahad zal de Graal bewaken en alles is goed zoals het gegaan is.

Dit is een prachtige en imposante film. Ga vooral eens kijken.
Maar de film is ook wel een product van de jaren '50. Alle vrij expliciete seks is uit het verhaal gehaald. Morgan en Arthur zijn stiefzus en -broer. Dus kennelijk heeft de verleiding van Igraine door Uther, terwijl hij eruit zag als Gorlois nooit plaatsgevonden. Bovendien is Arthur niet de vader van Modred. En de affaire van Lancelot en Guinevere gaat ook nooit verder dan wat smachtende blikken, een paar cadeautjes en een enkele kus.
Daarnaast is Arthur ook expliciet Christelijk. Het zwaard en aambeeld is te vinden in een geruïneerde kapel. Tijdens zijn campagne tegen Modred wordt er kerst gevierd, waarbij Arthur ook een geschenk heeft voor Lancelot. Het huwelijk van Arthur en Guinevere is een zeer Christelijk huwelijk en uiteindelijk verschijnt de Graal om met de stem van God zegen te geven aan Lancelot en zijn acties.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten