Translate

dinsdag 4 februari 2014

Pendragon XIII - De slag bij Eburacum

Vanaf nu laten we de inhoud van de Great Pendragon Campaign voorgoed achter ons. Ik begon al meer en meer af te wijken, maar sinds de vorige aflevering was het ook echt niet meer houdbaar. Prins Madoc leeft nog, Koning Uther gaat een alliantie aan met de Koning van Malahaut en de slag van St. Albans vindt niet plaats in 495 bij St. Albans, maar in 494 bij Eburacum. Dit betekent ook dat ik de gehele anarchy-period van de GPC anders in zal moeten vullen. Dat zal nog best wat gepuzzle vragen.

Geschiedenis tot nu toe
Bavo de Stoute
Bellias van Winterbourne Gunnet (Afwezig)
Caulas van Tisbury
Eliot van Burcombe
Gerhardt van Berwick St James
Ignaeus Livius van Broughton

Mei 494, Eburacum

Prins Madoc huwt zoals afgesproken met de dochter van de Centurion Koning, Gwennith. Met dit huwelijk wordt de alliantie tussen Malahaut en Logres bezegeld. En Prins Madoc kan Koning worden van Malahaut, wanneer de Centurion Koning omkomt. Maar dit zal voorlopig nog niet gebeuren, aangezien de Centurion Koning nog in goede gezondheid verkeert.

Juni, Eburacum

De Saksen uit Nohaut en Deira zijn eindelijk aangekomen in Malahaut, onder leiding van hun oude Koning, Octa. Maar gelukkig is het leger van Koning Uther ook aanwezig, versterkt door het leger van de Centurion Koning. Bij Eburacum leveren zij slag tegen de Saksen. Sir Caulas, Sir Gerhard en Sir Eliot (en zijn gevolg) sluiten zich aan op de rechterflank, onder leiding van Prins Madoc. Sir Ignaeus en Sir Bavo vechten onder leiding van Sir Roderick in het centrum van het leger, met Koning Uther. Iedereen is geïspireerd door zijn verschillende passies, zoals Honor (Sir Caulas), Loyalty (Sir Ignaeus) en Hate Saxons (Bavo, Eliot en Gerhard).

Ronde 1
De ridders Eliot, Caulas en Gerhard maken geen gebruik van de mogelijkheid van de eerste aanval en wachten tot de Saksen naar hen toekomen.
De ridders Ignaeus en Bavo denderen wel naar voren en hakken in op een Heorthgeneot met hun zwaarden. Sir Ignaeus weet de zijne te verslaan en rijdt verder, maar Sir Bavo raakt verwikkeld in een langer gevecht met zijn tegenstander.

Ronde 2
De ridders Eliot, Caulas en Gerhard storten zich nu in de strijd en zij komen meteen tegenover Berserkers te staan. Uit de Slag bij Lindsey weten zij nog hoe dodelijk deze strijders kunnen zijn. Sir Eliot overleefde die slag, maar Sir Caulas en Sir Gerhard regeren nu over over Tisbury en Berwick St. James omdat hun oudere broers door Berserkers gedood werden.
Sir Caulas roept zelfs uit: "Er zijn twee dingen die ik niet doe in dit leven, Berserkers bevechten en mijn vrouw liefhebben!"
Maar de druk van de strijd brengt hen in conflict met de Berserkers en zij moeten wel vechten. Allen weten de Berserkers goed te raken, maar dat maakt deze monsterlijke krijgers alleen maar bozer en sterker. Sir Caulas weet zijn tegenstander bewusteloos te slaan en verder te rijden. Maar Sir Gerhardt sterft* met een Saksische Great-Axe in zijn brein en Sir Eliot wordt voor dood achtergelaten op het slagveld.
zo een dus. 

* En de GM heeft binnen tien minuten na binnenkomst van de speler, de ridder over de kling gejaagd. Weer een speler die nooit meer te laat zal komen!

Sir Ignaeus verandert een Ceorl in een vettige, rode massa op de grond van Malahaut. Sir Bavo vecht nog steeds dapper tegen zijn Heorthgeneot, maar de twee strijders zijn aan elkaar gewaagd.  

Ronde 3
Sir Caulas rijdt verder en doodt een Ceorl. 
Sir Ignaeus weet ook een Heorthgeneot omver te rijden en laat hem gevangen nemen door zijn schildknaap Julius, voor het losgeld. 
Sir Bavo is nog steeds in gevecht met zijn tegenstander, geen van beiden weet de ander eronder te krijgen en de strijd gaat door.  

Ronde 4
Sir Caulas slaat weer een ceorl neer, het is nauwelijks een uitdaging om de ene na de andere Saksische boerenpummel neer te slaan. Maar iedere dode Saks is een goede Saks!
Sir Ignaeus ziet dat Sir Roderick in problemen verkeert! Hij wordt aangevallen door een groep Heorthgeneats. Sir Ignaeus stort zich op deze nieuwe dreiging en weet een van de strijders bewusteloos te slaan en vraagt weer zijn schildknaap om de Saks gevangen te nemen. Als Ignaeus dit overleefd, wordt hij een rijk man!
Sir Bavo is nog steeds in gevecht met zijn tegenstander, geen van beiden weet de ander eronder te krijgen en de strijd gaat door.  

Ronde 5
Sir Caulas rijdt weer een ceorl neer. Het begint bijna saai te worden.
Sir Ignaeus slaat nog een heorthgeneat neer, deze gaat dood en er is geen kans op losgeld, helaas.
Sir Bavo is ook nog steeds in gevecht met de Heorthgeneat, die hij aan het begin van de strijd tegenkwam.

Ronde 6
Sir Caulas komt weer een van de gevreesde Berserkers tegen, maar dit keer heeft hij geluk en weet hij de woedende strijder meteen te doden. Hij slaakt een zucht van verlichting.
Sir Ignaeus doodt weer een ceorl. Sir Bavo weet eindelijk zijn tegenstander dood te slaan en verder te rijden naar de volgende tegenstander.

Ronde 7
De strijd loopt duidelijk ten einde. De Saksische troepen trekken zich terug en het leger van Uther trekt op. De overgebleven ridders doden links en rechts wat Ceorls.

Ronde 8
De Saksen zijn nu echt op de vlucht en de ridders jagen hen op en doden links en rechts meer ceorls. Dan staan zij als overwinnaars op het slagveld. Om hen heen horen zij het gejuich van de overwinnaars, vermengd met het gekerm van de gewonden.

Naweeën

Het lange gevecht heeft zijn prijs gehad. Niet alleen is Sir Gerhard gedood. Ook de Koning van Malahaut is gesneuveld in de strijd. Koning Uther, Sir Ulfius van Silchester, Sir Brastias en Sir Roderick zijn allemaal zwaar gewond geraakt. Zij worden net als Sir Eliot afgevoerd naar een tent om verzorgd te worden door monniken.

In Eburacum wordt een groot feest gegeven om te overwinning te vieren. Sir Caulas mag het feest meevieren in het kasteel, als de belangrijkste volgeling van Sir Madoc. Sir Eliot zou dat ook mogen, maar ligt in de ziekenboeg. De rest zal moeten feesten op het marktplein van Eburacum. 
Het valt Sir Caulas op dat een van de bedienden van Saksische ambassadeur vrij rondloopt in het kasteel en zich met het eten lijkt te bemoeien. Hij vraagt de man wat hij hier doet en neemt hem mee naar de hofmeier van het kasteel. Deze herkent de man niet als een van de reguliere bedienden en laat hem opsluiten in de kerker*.

* Hiermee is dan ook meteen een vreselijke massale vergiftiging verijdeld. Het is maar goed dat ik niet meer vasthoud aan de GPC. 

Buiten geeft Sir Bavo weer een aangedikt verslag van zijn eigen dapperheid tijdens de slag en iedereen heft zijn bierpul en juicht hem toe. 

Na eerder geleerde lessen houdt iedereen zich in wat betreft het drinken van bier en het versieren van dienstmaagden. Iedereen voelt zich overweldigd door gevoelens van kuisheid en is erg geïntimideerd door de Malahautse meisjes. 

De volgende dag blijkt dat Sir Roderick in de nacht is overleden aan zijn verwondingen. De ridders zullen naar huis moeten gaan met dit slechte nieuws!

Juli, Sarum

Sir Eliot vertelt Vrouwe Ellen het slechte nieuws van de dood van haar man. Zij is erg van haar stuk, maar is van plan om in naam van de negenjarige Robert als regent over Salisbury op te treden. 
Ook besluit zij om meteen de jonge Gilbert van Berwick St. James aan te wijzen als regent over dat landgoed, totdat de jonge Gwenda oud genoeg is om het landgoed te erven. Zij is het oudste overlevende kind van Sir Grigor de Geweldenaar. 
De ridders besluiten meteen om trouw te zweren aan de jonge Robert en aan zijn moeder, Vrouwe Ellen. Zij is geraakt door dit blijk van trouw. 

Winterphase 494/ 495

Sir Bavo krijgt een meisje, dat hij vernoemt naar zijn schoonmoeder, Greetje van Steeple Langford. Maar zijn familie wordt ook getroffen door slecht nieuws. Zijn neefje, Bertus, sterft aan de gevolgen van een kinderziekte.
Ook Sir Eliot heeft een verlies te verwerken. Zijn oudste dochter Edana sterft, ook aan een kinderziekte. Maar zijn broer Elias, die gehuwd is met de moeder van Grigor, Gerhard en Gilbert, krijgt weer een zoon, die zij alweer naar een overleden neef vernoemen, Gerhard.
Sir Caulas weet zijn zuster Imane weer uit te huwelijken, nadat zij kort gehuwd was met Sir Marcus Livius.
Sir Ignaeus krijgt te horen dat zijn tante Olivia Livius ervan beschuldigd wordt vals te spelen bij toernooien. Het is onduidelijk wat zij precies verkeerd doet. Licht zij mensen op met weddenschappen op de winnaars van de toernooien of speelt zij vals bij de onderdelen voor vrouwen? Het interesseert Ignaeus maar matig.

Green man

Sir Eliot en Sir Caulas willen een deel van hun geld verstandig investeren. Zij besluiten een oecumenische tempel te bouwen, waar zowel heidenen als christenen samen het goddelijke kunnen vereren (en hun reputatie erop vooruit gaat). Een belangrijk onderdeel van deze tempel is een zeer imposant praalgraf voor Sir Roderick. Ongetwijfeld zal deze tempel bedekt zijn in paganistische, symbolische beeltenissen, in later tijden nog voor problemen gaan zorgen.

Sheela na Gig

Sir Gilbert heeft enige tijd doorgebracht als schildknaap van Sir Gilmere (van 486 tot 488). Hij heeft gezien hoe de christelijke ridder Sir Gilmere werd gedood door de heidense Saksen en hoe zijn beide, oudere broers hun geloof stelden in de christelijke god. Hij besluit om in zee te gaan met het heidense geloof, om te bezien of dat beter werkt.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten