Translate

zaterdag 14 januari 2017

Pendragon XLIII - Hergroeperen

Het eerste rollenspel van 2017! Dat betekent dat wij al sinds 2013 The Great Pendragon Campaign spelen! We gaan ons vijfde jaar in met de ridders uit Salisbury. En wat hebben we een hoop meegemaakt. Ridders hebben dappere heldendaden verricht, hebben getrouwd, kinderen gekregen en hebben zich in de kijker van de machtigen weten te spelen.
Inmiddels zijn er ook al flink wat ridders gestorven. We hebben nu twee ridders van de 2e generatie die meespelen in de campagne.

Hier past een momentje stilte.
...

In de vorige afleveringen hebben de ridders Koning Arthur op de troon geholpen en in zijn naam slag geleverd met andere koningen die ook een claim op de titel van Hoge Koning wilde leggen. Nu is de rust weer enigszins weergekeerd, lijkt het.

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Bradwen de Bloedige
Caulas van Salisbury (afwezig)
Ebel Geenneus van Burcombe (afwezig)
Gwenda van Berwick St. James
Ignaeus van Broughton

Winter van 510 op 511

Gwenda laat haar halfzus Gwena huwen met een kind van een van haar collega-ridders. Gwena huwt [X].

De ridders Bradwen, Gwenda en Ignaeus overwinteren met Hoge Koning Arthur in zijn kasteel te Carlion. Daar zijn veel koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders ook naar toe gekomen. Zo is Alain, Koning van Escavalon aanwezig, Ulfius de Hertog van Silchester en Brastias, die oude krijger. Maar ook de spirituele wereld is ruim vertegenwoordigd met Merlijn, en ook Dubricius, de Aartsbisschop van Brittannië.

Alain, Koning van Escavalon
Ulfius, Hertog van Silchester


De roddels vliegen heen en weer. Zo horen zij dat met de dood van Koning Lot, zijn vrouwe nu als Koningin Morgause regeert over Lothian en Orkney. Zij probeert zich teweer te stellen tegen de aanvallen van de Saksen in het Noorden van Brittannië (Bradwen denkt dat het allemaal komt vanwege in een Monster in een meer bij Inverness, Intrigue fumble). In het Noorden zijn ze wat woester natuurlijk, maar een vrouw als Koningin?

Verder horen zij ook dat Lyzianors, dochter van Sanam, Graaf van Bedegraine een zoon heeft gebaard, nadat Arthur vorige zomer zoveel interesse in haar toonde. Zij noemt hem Borre. Sir Bradwen waarschuwt Arthur dat hij niet zomaar met ieder meisje neer kan liggen. Zijn bastaardjes kunnen nu ook voor politieke problemen zorgen. Kan de kleinzoon van Sanam op de troon van Carlion komen?

Tussen alle roddels door overleggen de mannen over wat er in de zomer van 511 moet gebeuren. Zullen zij optrekken naar het Noorden, een alliantie sluiten met de Saksen aldaar en voor eens en altijd het gevaar van Lothian en Orkney bezweren? Vooral Koning Alain is hier groot voorstander van. Of zullen zij juist naar het zuiden trekken en de Saksen aldaar er flink van langs geven. Het moet niet moeilijk zijn om de Saksen in Sussex of Wessex eens een stevig lesje te leren nu. Gwenda en Ignaeus zijn hier groot voorstander van. Wijzere stemmen zeggen echter dat dit een jaar van rust moet zijn, waarin de ridders van Brittannië op adem kunnen komen en zich kunnen voorbereiden op de slagen die daadwerkelijk snel zullen komen. Merlijn en Bradwen willen juist graag rust.
Ignaeus en Gwenda overtuigen Bradwen dat strijd nu juist goed zou zijn (hij is meer een man van vrede). Zij stellen zelfs een plan op om vanuit Londen op te trekken naar Sussex en en weer terug en alles wat Saksisch is over de kling te jagen. Zij krijgen Bradwen zover dat hij dat plan aan Arthur moet gaan verkopen. Arthur vind het een goed plan, maar er is een probleem. Morgause, Koningin van Lothian zal deze lente ook naar Carlion komen, om daar te praten over vrede met Arthur en de zijnen. Hij zal niet meteen van start kunnen met een campagne tegen de Saksen in het Zuiden. Hij zal deze belangrijke Koningin moeten ontvangen met alle eer die haar toekomt.

Morgause,
Koningin van Lothian en Orkney 

Dit nieuws slaat in als een bom bij de ridders, hoe konden ze dit gemist hebben? (door een aantal gemiste intrigue rolls, daardoor)

April 511

Heel Carlion is in oproer, Koningin Morgause komt. Zij is de zuster van Ygrainne, de vorige Hoge Koningin van Brittannië. En zij regeert nu zelf over een van de grootste koninkrijken van Brittannië, naast Logres. Haar overleden man was een fel tegenstander van Koning Arthur en zijn claim op het Hoge Koningschap. Hoe staat zij daarin?
Daarnaast staat zij bekend als een zeer mooie vrouw, ondanks haar hoge leeftijd (zij is inmiddels 44). Ook heeft zij haar man al 4 zonen geschonken, Gawaine zal ongetwijfeld binnenkort Koning in het Noorden zijn.

Koningin Morgause van Lothian en Orkney
The Wind from Hastings - Luis Royo

Dan, eind april is het eindelijk zover. Boodschappers kondigen de komst van de koningin aan. De ridders begeven zich naar de hoogste torens van Carlion om uit te kunnen zien naar de komst van de Koningin en haar gevolg. Het gevolg is enorm. De Koningin reist met een escorte van haar vazallen, hun ridders en schildknapen, haar hofdames en hun hulpjes, koks, jagers, verkenners, kameniersters en vele anderen.
Wanneer de ridders naar de banieren kijken, zien zij er verschillende. Er is natuurlijk de zwarte zwaan met het rode vlak van Lot. Dat moet Morgause zelf zijn. Maar ook een witte Zwaan op een groen veld, dat is Morgaine, Hertogin van Cornwall. En ook een adelaar met twee hoofden op een paars veld. Dat moet Gawaine, de oudste zoon van Morgause en Lot zijn.


Morgaine
Hertogin van Cornwall
Gawaine,
Prins van Lothian en Orkney

Deze hele delegatie wordt natuurlijk met alle egards ontvangen. Morgause, Morgaine en Gawaine krijgen de beste kamers in Carlion. Zij worden voorgesteld aan hun neef en halfbroer Arthur. Hijzelf is behoorlijk onder de indruk van deze mensen. Hij lijkt maar nauwelijks te beseffen dat zij naaste familie van hem zijn. 

Bradwen heeft verhalen gehoord over de woeste, heidense bewoners van het Noorden van Brittannië. Zijn Oom en Naamgever, Bradwen de Moedige was tenslotte getrouwd met Kayleigh van Dalmeny, een dochter van een vazal van Koning Lot. Bradwen vertrouwt het niets. Hij besluit om, zolang deze mensen er zijn, in de slaapkamer van Arthur te slapen, voor de deur. Als extra bescherming van zijn bloed-broeder.

Die avond wordt er natuurlijk een groot feest georganiseerd. Koning Arthur zit aan de hoge tafel met Koningin Morgause aan de ene kant en Hertogin Morgaine aan de andere kant. De maaltijd lijkt goed te verlopen. Wanneer Bradwen na afloop van de maaltijd de tijd neemt om onder het genot een een kop wijn eens bij te praten met zijn adoptief-nicht Morgaine, maakt hij gebruik van de mogelijkheid om haar eens goed uit te horen. Hij is bang dat Morgause Arthur zal proberen te vergiftigen of te verleiden.
Morgaine stelt hem gerust. Morgause heeft teveel aan haar hoofd in Lothian, met de aanvallen van de Saksen. En bovendien, ze is zijn tante. Ze staat er wel van te kijken dat Arthur al zo snel zo groot is geworden. Ze hoopt maar dat hij een gelukkig huwelijk kan sluiten. Haar moeder had wat dat betreft behoorlijk pech. 

Ook Gwenda probeert te flirten. Zij vindt de jonge Gawaine met zijn rode haar wel een knappe kerel. Maar hij reageert nauwelijks op haar toenadering. Zij komt uit Salisbury en heeft deelgenomen aan de aanval op zijn vader. dankzij haar en de haren is hij nu een halve wees. 

Bradwen is nog niet klaar deze avond. Hij probeert te flirten met Morgause. En zij is wel in voor een spelletje met een knappe, jonge, ridder (hij is jong genoeg om haar zoon te zijn!). Hij begint over Dalmeny, waar Kayleigh vandaan kwam. Haar broers leven nog steeds als schildknapen en ridders in Steeple Langford. Bradwen vertelt haar ook over de heldendood die Koning Lot stierf op het veld van eer. Morgause wordt een beetje week in de knietjes van dit verhaal en hangt aan de lippen van Bradwen. Hij weet haar nog mee naar buiten te loodsen en tijdens een wandeling over de verdedigingswerken van het kasteel meer en meer te vertellen over die laatste noodlottige slag. Zo houdt hij haar ook mooi weg van Arthur. 

Ignaeus besluit om meteen naar de bron te gaan. Hij knoopt een babbeltje aan met de jonge Arthur. Deze is erg overweldigd door dit eerste grote feestmaal dat hij geeft. Dan blijkt ook dat hij zich maar matig realiseert wie al deze mensen zijn. Hij heeft grote moeite om in vooraanstaande personages als de Koningin van Lothian en Orkney en de Hertogin van Cornwall zijn tante en zijn half-zus te zien. Hij heeft zo lang in het huishouden van Berwick St. James verkeerd (en later een korte periode bij Hector van Winterbourne Stoke), dat hij veel eerder Gwenda als zijn zuster ziet. 
Onbenoembare voorgevoelens van onheil bekruip Sir Ignaeus bij deze woorden. Hebben zij er wel goed aan gedaan om Arthur zo geïsoleerd op te voeden? Begrijpt hij wel welke banden er hier op het spel staan?

Gwenda probeert nogmaals te flirten met Gawaine, maar hij geeft geen sjoege. 

Eind april

Ignaeus wil het ijzer smeden nu het heet is. Morgause is hier. Dit is het moment om iets van een alliantie te smeden met deze invloedrijke Koningin. Dat zou Arthur in de komende jaren heel veel heibel kunnen besparen. 
Samen met Gwenda en Bradwen stelt Ignaeus een verdrag op tussen Arthur als Hoge Koning van Brittannië en Morgause, als Koningin van Lothian en Orkney (Intrigue success). Wanneer Morgause de claim op het Hoge Koningschap opgeeft, is Arthur bereid om een aantal voordelige handelsafspraken met Lothian en Orkney te maken. Ook zal hij Gawaine, als zoon van zijn moeders zuster opnemen aan zijn hof in Carlion. 
Ignaeus vindt het belangrijk om Gawaine deel uit te laten maken van het hof van Koning Arthur, aangezien hij de een goede claim op de troon heeft, mocht Arthur komen te overlijden. De kinderen van Morgaine hebben dat ook. Zij heeft inmiddels Vol de Mort (in 509) gebaard aan haar heer Nanteleod en later nog Brynmor (in 510) van een onbekende vader. Maar deze kinderen zijn nog babies, het is nog maar afwachten of zij op zullen groeien tot mannen die een claim op de troon kunnen leggen. En ongetwijfeld zal Arthur zelf binnenkort legitieme zonen verwekken bij een echtgenote.

Ignaeus weet een verdrag op te stellen waarin:
1) Koningin Morgause namens Lothian en Orkney alle claim op de titel van Hoge Koning opgeeft.
In ruil daarvoor zal Hoge Koning Arthur:
2) Respect tonen voor de gevallenen van de Slag bij Bedegraine, met name natuurlijk Koning Lot.
3) Een voordelige handelsovereenkomst sluiten met Lothian en Okrney. Luxe graanmeel zal geruild worden voor het Water des Levens van de Noorderlingen.
4) Gawaine, Prins van Lothian en Orkney zal aan het Hof van de Hoge Koning geplaatst worden.

Bradwen weet dit verhaal aan Morgause te verkopen (Orate success). Morgause accepteert deze voorwaarden, maar wil daar nog aan toevoegen dat iedereen dan de herdenkingsceremonie voor haar gevallen heer bij moet wonen. Verder zal deze ceremonie geleid worden door Morgaine, een priesteres van de Oude Goden, geleid worden, en plaatsvinden op 1 mei. Aan al deze voorwaarden kan voldaan worden door Hoge Koning Arthur.

1 Mei, 511, Carlion on Usk

Morgaine heeft haar opdracht om een ceremonie van verzoening te leiden tijdens Beltane zeer serieus opgevat. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij aanwezig zijn. Er is dus een enorme groep mensen op de been. Er is een gedenksteen opgericht, met aan de ene kant de tekst in latijn en aan de andere kant de tekst uitgebeeld in Ogham en pictogrammen. Aan de latijnse kant staat Bisschop Dubricius, samen met Sir Ignaeus en het christelijke deel van de bevolking. Jonge misdienaartjes dragen tonnetjes met wierrook en jonge meisjes zingen in een koor.
Aan de heidense kant staat Koningin Morgause, Merlijn en Sir Bradwen. De meeste van Morgauses gevolg staat ook aan die kant, maar ook een aanzienlijk deel van de ridders van Koning Arthur, waaronder ook Koning Alain van Escavalon.
Er wordt gebeden voor de gevallenen, waaronder ook Koning Lot en zijn manschappen. En er wordt ook een wens tot vrede uitgesproken door Koning Arthur en Koningin Morgause.
Om een einde aan het conflict te bezegelen, worden er nog twee paarden geslacht. Een grote hengst uit de stallen van Arthur en een kleinere hengst uit de stallen van Morgause. Het bloed van de geslachte beesten stroomt over de gedenksteen.
Daarna schenkt Morgaine nog wat levenswater in twee kleine bekers. En Arthur en Morgause haken hun armen in elkaar en drinken ieder uit hun eigen beker, terwijl ze elkaar diep in de ogen kijken.
Een groot gejuich stijgt op uit de aanwezigen. Iedereen is blij dat er in ieder geval een einde aan het conflict tussen Arthur en Morgause is. Nu kunnen mensen zich concentreren op hun eigen leven en hoeven ze zich alleen nog maar zorgen te maken om de vele Saksen in het land.
Hiermee is het wat meer formele gedeelte van de viering ook voorbij. Er worden overal grote vuren aangestoken, de kudden die de winter hebben overleefd worden door de rook van de vuren gejaagd en naar de weiden gebrach. En al snel danst iedereen rond de vuren.

Sir Ignaeus weet waar dit allemaal toe leidt. Hij en Bisschop Dubricius nemen de jonge misdienaartjes en koorzangeresjes snel weer mee naar de muren van Carlion on Usk. Maar Bradwen en Gwenda blijven achter. Na enig over en weer geknipoog belanden Bradwen en Morgause samen in een hooiberg. Bradwen hoopt hiermee Morgause weg te houden van Arthur. En Gwenda eindigt na een avond wild dansen met een anonieme ridder.

2 mei, 511, Carlion on Usk

De volgende morgen wordt iedereen wakker en praat heel zachtjes. Koning Arthur ziet er ook erg opgewekt uit deze morgen. Hij besluit definitief om dit jaar niet ten strijde te trekken. Dit moet een jaar va rust zijn, waarin de zaadjes van vrede die geplant zijn de kans moeten krijgen om tot wasdom te komen. Om de een of andere reden baart deze opmerkingen iedereen heel veel zorgen.

Arthur besluit ook dat hij in dit jaar zijn hofhouding verder moet inrichten. Zo moet hij bijvoorbeeld een hofmeier hebben. Hiervoor wijst hij zijn adoptie-zus Gwenda aan. En verder heeft hij ook een Heraut nodig. Hij wijst daarvoor zijn bloedbroeder Bradwen aan. 

Winterphase 511/ 512

Sir Ignaeus krijgt weer een kind bij zijn Balinette, een jongen dit keer. 
Gwenda baart een kind van de onbekende ridder en noemt haar Gaia. Gwenda heeft nog meer voordeel, haar moeder, Berta was altijd al goed in het beheren van de landerijen, maar zij blijkt nu zo goed met cijfers te zijn, dat zij ook Proctor kan worden. 
Bradwen krijgt weer een kind bij zijn vrouw Buxus, ze noemen haar Zenobia. Aan de andere kant, over zijn moeder doen roddels de ronde, zij zou een affaire hebben met een getrouwde man in Salisbury. Dit kan alleen maar leiden tot heibel. 

Verder bereikt het hof van Koning Arthur ook de geruchten dat Morgaine met haar tante naar Lothian en Orkney is gereisd, in plaats van terug naar Cornwall. En het hof van Morgause is verrijkt met twee jongetjes, Gwydion en Griogair. Het is een beetje onduidelijk wie wiens moeder is, maar het is al helemaal onduidelijk wie de vader (vaders?) zijn van deze twee jongens. Aan de andere kant, hoeveel problemen kunnen twee bastaardjes aan een ver hof nou helemaal veroorzaken? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten