Translate

zondag 14 februari 2016

Pendragon XXXII - Het huwelijk van Morgaine van Cornwall

We zijn weer bijeengekomen voor een nieuwe Pendragon sessie, voor het eerst zonder Sir Eliot, die er vanaf het prilste begin bij was, maar die vorige keer sneuvelde tegen de troepen van Koning Nanteleod van Escavalon. Dat zal Koning Nanteleod deugd hebben gedaan, hij herinnert zich ongetwijfeld nog de keer dat Sir Eliot hem alle hoeken van het toernooiveld liet zien.
Maar de dood van Sir Eliot heeft geen einde gemaakt aan de burgeroorlog in Salisbury. Nog steeds staat ridder tegenover ridder met de vraag wie Earl van Salisbury moet worden, Sir Robert, wettige zoon van Sir Roderick, of Elgin, onwettige, jongere zoon van Sir Roderick. 

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Antonius van Broughton
Benno van Steeple Langford
Caulas van Tisbury
Edward van Burcombe
Garnish van Berwick St. James


Winterphase 503/ 504 Anno Domini

Sir Antonius krijgt een zoon bij zijn vrouw Balinette en noemt hem Adrianus. Maar zijn nichtje Cassandra sterft aan een kinderziekte. 
Sir Benno is na de dood van Sir Eliot interim-Earl van Salisbury geworden en erkent Elgin als de rechtmatige opvolger van Sir Roderick. Verder krijgt zijn 12-jarige neef Bradwen een kind bij de 11-jarige Antonia Livius, een achternicht van Sir Antonius Livius. Dit leidt toch enige woede bij Sir Antonius en hiervoor zal toch echt een oplossing gevonden moeten worden. 
Sir Caulas krijgt een tweeling, een jongetje en een meisje, bij zijn tweede vrouw Cygna. Hij noemt hen Eliot en Lore.
Sir Edward krijgt een tweeling bij zijn vrouw Cornelia Livius, het zijn twee meisjes en hij noemt hen Cornelia en Columba. 
Sir Garnish krijgt een dochter bij zijn Saksische vrouw Gladys, die hij Gemma noemt. Maar zijn halfbroers van zijn moeder met haar tweede man Sir Elias van Burcombe, Guy en Gerhardt sterven aan een kinderziekte. Een oom van Garnish, Cadfan, trouwt. 

Lente van 504 A. D. , Caerwent, Escavalon

Morgaine, dochter van Hertog Gorlois van Cornwall zal in het huwelijk treden met Nanteleod, Koning van Escavalon. Sir Benno heeft hiertoe vorig jaar een voorstel gedaan aan Koning Nanteleod. En deze koning is ambitieus, de laatste jaren heeft hij zijn koninkrijk in Wales behoorlijk uitgebreid. Met een huwelijk met Morgaine, de laatste erfgenaam van Hertog Gorlois, kan hij zonder veel moeite een claim leggen op het Hertogdom van Cornwall, dat de laatste jaren ook behoorlijk verwaarloosd is. 
Natanleod,
Koning van Escavalon

Onderweg naar Caerwent, komt het reisgezelschap van de ridders en Morgaine en hun gevolg ook langs het klooster in Amesbury, waar Ygrainne, de moeder van Morgaine woont. Ook Ygrainne gaat mee naar Caerwent om aanwezig te zijn bij het huwelijk van haar enige dochter. 
Het huwelijk in Caerwent verloopt vlekkeloos. Dan geeft Koning Nanteleod aan dat hij de rechten van zijn vrouw Morgaine op Cornwall zal claimen. Hij zal haar installeren in haar voorvaderlijke burcht Tintagel. Sir Caulas, die nu vanuit Exeter regeert over Devon, zweert trouw aan zijn nieuwe Hertog en Hertogin. 
Sir Caulas
Earl van Devon

Juni 504 A.D. Tintagel, Cornwall.

Koning Nanteleod neemt zijn jonge bruid Morgaine mee naar Cornwall en maakt een rondreis, waarbij hij links en rechts beloften van trouw ontvangt van de verschillende heren in het Hertogdom Cornwall. Hij installeert zijn vrouw in kasteel Tintagel. Sir Caulas was van plan naar huis terug te keren en reist met de Koning mee. Sir Antonius wil nog altijd weten wat er precies met zijn broer Ignaeus is gebeurd tijdens de Slag bij Ilchester, waarna hij spoorloos verdween.
Wanneer Sir Caulas en Sir Antonius rondtrekken in Cornwall horen zij verhalen over een vreemde heremiet, die sinds en paar jaar leeft aan de kust van Cornwall, nabij Huntspill. Deze vreemde man doet waarschijnlijk boete voor een gruwelijke misdaad, kleedt zich in zeewier en eet alleen rauwe vis. Optimistisch gestemd door het zonnige weer besluiten Sir Caulas en Sir Antonius een kijkje te nemen bij deze zonderling. Dan blijkt dat dit niemand anders is dan Sir Ignaeus! Hij kan zich niets meer herinneren van zijn tijd na de slag bij Ilchester, alleen dat het allemaal maar weinig zin lijkt te hebben. 
Nu hij door de gezichten van zijn familie en vrienden weer wordt herinnerd aan zijn verplichtingen, besluit hij om terug te keren naar Salisbury, waar hij tenslotte een taak had. Hij was na de dood van Sir Roderick en het plotse huwelijk van Vrouwe Ellen met Sir Arnold, aangewezen als Earl Pro Tem. Het wordt hoog tijd dat hij die taak weer gaat vervullen. 


Juli 504 A. D. Stonehenge, Salisbury

Ondertussen heeft Sir Robert met behulp van zijn moeder, zijn stiefvader Sir Arnold van Levcomagus en de Salisbury ridders die wel trouw zijn aan hem, een legermacht op de been gebracht. Sir Benno kon dat niet onbeantwoord laten en op de vlakte bij Stonehenge komen de twee legers tegenover elkaar te staan. Voor zover veldslagen gaan, is deze niet buitengewoon groot. In Salisbury zijn er ongeveer 120 landgoederen, die ieder  ongeveer 5 of 6 ridders met gevolg op de been kunnen brengen. En een flink aantal edellieden van Salisbury kiezen eieren voor hun geld en wachten af tot de kant van Sir Robert of die van Elgin definitief gewonnen heeft. Dan zullen zij trouw zweren aan de overwinnaar.

Robert, Earl van Salisbury, zegt hij.

Sir Benno maakt een paar flink inschattingsfouten bij het opstellen van zijn manschappen (Battle Fail) en Sir Robert heeft in de afgelopen twee jaar een hoop geleerd van Sir Arnold en stelt zijn manschappen zo op, dat zij maximaal voordeel hebben van het terrein (Battle Critical).
Sir Benno, Sir Edward en Sir Garnish geven leiding van voren en stormen met hun lansen op de tegenstanders af. Sir Benno en Sir Edward stoten door de eerste linie heen, maar Sir Garnish blijft achter en raakt geïsoleerd.
In een hevig gevecht tegen een ridder, delft Sir Garnish het onderspit. Even later sterft ook Sir Edward, wanneer hij het tegen een andere ridder opneemt.
Sir Benno voelt zich ineens heel alleen en blaast de aftocht (Battle Succes). Hij en de restanten van zijn leger trekken zich terug in Sarum (waar de muren de laatste jaren enorm zijn versterkt, dankzij de inzet van Sir Eliot en Sir Caulas). In Sarum bereidt hij zich voor op een lange belegering.

Het ziet er somber uit voor Sir Benno en de zaak van Elgin. Sir Eliot is dood, Sir Edward en Sir Garnish ook. Sir Caulas en Sir Antonius zijn niet aanwezig. van wie kan hij nu nog op steun rekenen? Wanneer Sir Robert en zijn mannen Sarum innemen zal het er niet best uitzien voor Sir Benno, als zijn familieleden en voor de gehele familie Burcombe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten