Translate

zondag 13 maart 2016

Pendragon XXXIII - It is a far, far better thing...

De groep is weer bij elkaar geweest voor een Pendragonsessie. De Onrust in Salisbury is nog steeds niet uitgewoed. De grote aanstichter, Sir Eliot, is inmiddels dood. Maar de overlevenden hebben zich gehergroepeerd onder leiding van Sir Benno. Tijdens de Slag bij de Dans der Giganten stierven twee belangrijke pijlers van de Rebellie, Sir Edwin van Burcombe en Sir Garnish van Berwick St. James.
De Rebellen hebben zich verschanst in Sarum en worden daar nu belegerd door Sir Robert en de ridders van Salisbury die hem nog trouw zijn, aangevuld met manschappen uit Silchester. In Sarum wordt de situatie wanhopig, nog even en zij zullen de honden moeten eten.
Wie kan nog uitkomst bieden? Sir Caulas en Sir Antonius en Sir Iganaeus misschien?

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Antonius van Broughton (Niet aanwezig)
Benno van Steeple Langford
Caulas van Tisbury
Dafi de Grote van Berwick St. James
Ebel van Burcombe

Juli 504 A.D., Sarum, Salisbury

Sir Benno heeft zich met zijn overlevende troepen teruggetrokken in Sarum, waar zij samen met de burgers van Sarum belegerd worden door Sir Robert en de ridders van Salisbury die hem trouw zijn, en troepen uit Silchester. Het ziet er somber uit voor Sir Benno. 

Augustus 504 A. D., Exeter, Devon

Sir Caulas, Earl van Devon, heeft gehoord dat de problemen in Salisbury aanhouden. Terwijl de ridders uit het rijkste deel van Logres elkaar bevechten, worden de Saksen aan alle kanten onrustig. In Kent  voelt Octa zich niet langer gebonden aan de vrede die hij met Hoge Koning Uther sloot. In Wessex is het sinds de dood van Hoge Koning Cerdic ook onrustig, een nieuwe Saksische Koning is van het vasteland gekomen, Koning Port en hij heeft een van de steden naar zichzelf genoemd, Portsmouth
Sir Caulas besluit om in elk geval een boodschapper met het nieuws naar Koning Nanteleod van Escavalon te sturen. Dan gaat hijzelf, samen met de broers Ignaeus en Antonius naar Sarum. Misschien kan hij nog eenmaal proberen om Sir Benno en Sir Robert tot vrede te bewegen. Het is belangrijker om de Saksen het hoofd te bieden, dan te ruziën over wie Earl mag zijn.

Sir Robert van Salisbury
Sir Caulas
Earl van Devon
Sir Robert herinnert zich Sir Caulas nog en staat hem te woord. Hij zegt dat Sir Benno, die nu volhardt in zijn verraad, ondanks zijn verlies bij de Slag bij de Dans der Giganten, in ieder geval zal moeten sterven voor zijn misdaden. Elgin is nog een kind en de halfbroer van Robert bovendien. Een een definitieve verbanning van Elgin naar een ander koninkrijk, Frankrijk bijvoorbeeld, is eventueel acceptabel. Sir Benno heeft 48 uur om zich te bedenken. 

Met deze boodschap begeeft Sir Caulas zich naar de poorten van Sarum, waar hij al snel Sir Benno te spreken krijgt. Sir Benno kan instemmen met een duel tot de dood over wie de Earl van Salisbury moet zijn. Maar hij stelt als eis dat de jonge Earl in ballingschap zelf aan de muur verschijnt om deze afspraak te maken met Sir Benno.
Sir Caulas vindt het maar niets om als loopjongen heen en weer gestuurd te worden tussen de ruziënde partijen, maar vrede in Salisbury is hem een hoop waard. Ook Sir Robert vindt het niet fijn om naar de muren van Sarum te moeten komen om Sir Benno aan te horen. Maar hij ziet er ook niet naar uit om zijn geboortestad met de grond gelijk te moeten maken om zijn geboorterecht te kunnen claimen. Dus hij komt.
Sir Benno en Sir Robert spreken over mogelijke vrede. Sir Benno vraagt om genade voor de jonge Elgin, dezelfde genade die hij ook aan Sir Robert betoond heeft, nadat hij en Sir Eliot kozen voor Elgin als rechtmatige opvolger van de Earl. Sir Benno en Sir Eliot zorgden er toen voor dat Sir Robert naar Levcomagus kon ontsnappen.

Sir Robert denkt hier even over na. En dan stemt hij toe Sir Benno kan zijn zaak bepleiten in een duel. En wat er ook gebeurt, Sir Robert zal zijn gerechtvaardigde woede niet botvieren op de jonge Elgin, of op andere ridders of burgers die betrokken zijn geraakt bij het verraad van Sir Benno en Sir Eliot.
Dat is alles wat Sir Benno wilde horen. En terwijl hij zegt: "It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to than I have ever known." springt hij van de stadsmuren af naar zijn dood, aan de voeten van Sir Robert.

De woorden van Sir Benno zijn de laatste woorden van 'A Tale of Two Cities',  een roman van Charles Dickens, die ik nu dus hoognodig eens moet lezen. En van een hoge positie naar je dood springen, om je maten te redden, is een directe kopie van Jan van Schaffelaer, die van DÉ toren in Barneveld sprong. 

Sir Robert, Sir Caulas en de mensen in Sarum zijn geschokt door de de plotselinge dood van Sir Benno. Even doet niemand iets. Dan roept Sir Ebel: "Open de poort!" Sir Ebel van Burcombe en Sir Dafi van Berwick St. James gaan naar buiten en werpen zich aan de voeten van Sir Robert om aan hem trouw te zweren.

Sir Ebel en Sir Dafi zweren dan wel trouw aan Sir Robert, maar hun hart ligt er niet echt in. Sir Ebel Loyalty Lord 3 en Sir Dafi Loyalty Lord 6. 

De jonge Elgin vertrekt niet naar Frankrijk, maar naar Malahaut. Sir Ebel is getrouwd met Milli van Malhaut en hij heeft contacten daar.
Morgaine
Koningin van Escavalon

Wanneer de rust enigszins is weergekeerd, verschijnt daar een ander leger aan de horizon. Zij voeren een groene banier met een witte zwaan. Het is het wapen van Morgaine, Hertogin van Cornwall, Koningin van Escavalon en pleegdochter van Sir Benno. Zij is gekomen met haar leger, toen zij hoorde van het beleg van Sarum. Zij wil haar pleegvader bijstaan. Wanneer zij hoort dat hij heeft gekozen voor vrede, besluit zij om zijn wens te respecteren. Maar in een privé onderhoud met Sir Robert laat zij hem op niet mis te verstane wijze weten dat wanneer hij het in zijn hoofd haalt om zijn beloften aan Sir Benno niet na te komen, zij ervan zal weten en bloedig wraak zal nemen.

Sir Caulas zorgt dat hij zo snel mogelijk het oor heeft van Sir Robert. Sir Robert heeft adviseurs nodig. En de ridders uit de families Berwick St. James, Burcombe en Steeple Langford zullen voorlopig niet in een goede reuk staan.
Het is zaak om de banden van vriendschap aan te halen met Koning Nanteleod van Escavalon. Deze ambiteuze Koning is hard op weg om een groot deel van Wales aan zich te onderwerpen, hij heeft nu een band met Cornwall. Als Salisbury niet een vriendschappelijke hand uitsteekt, dan kan Koning Nanteleod zijn blik wel eens naar Salisbury keren. Een huwelijk met een dochter van Nanteleod zou overwogen moeten worden!

Winterphase 504/ 505

Sir Ebel en zijn vrouw Milli krijgen een dochter, die zij Madoca noemen. Maar helaas is alle stress van de afgelopen tijd teveel geworden voor Enida, een zus van Sir Ebel. Zij kan niet meer goed uit haar woorden komen. Sir Ebel is bang dat haar kinderen ook achterlijk zullen zijn. 

Sir Caulas krijgt weer een zoon bij zijn vrouw Cygna. Hij noemt hem Benno, hij is nog steeds onder de indruk van het offer dat Sir Benno deze zomer heeft gebracht.

Sir Benno is nu dood. Zijn enige erfgenaam was zijn zoon Brikus, die een elfenmoeder heeft. Sir Brikus wordt meteen al met wat problemen geconfronteerd. Zo krijgt Bradwen, die vorig jaar een nichtje van Sir Antonius bezwangerde, alweer een kind bij zijn piepjonge vrouw. Ook dit kind wordt Benno genoemd.

Sir Dafi heeft nog een jongere broer, Darin. Deze krijgt een dochter, een meisje genaamd Deirdre. Het is overduidelijk een elfenkind, waarvan de moeder niet voor haar wil zorgen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten