Translate

zondag 8 mei 2016

Pendragon XXXIV - Nieuwe allianties

Deze post komt wat later dan verwacht. Onze sessie in april kon niet doorgaan, omdat +Sander Hartogensis en ik een weekeinde in Antwerpen en Mechelen romantisch aan het doen waren. Dat moet ook gebeuren. Dus de sessie van april was wat verschoven naar eind april. Maar dat betekent wel dat deze post snel opgevolgd zal worden door de sessie van mei!
Nu de naweeën van de Rebellie van Salisbury enigszins zijn weggeëbd, moet Sir Robert gaan uitkijken naar nieuwe mogelijke allianties.

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Brikus van Botley
Caulas van Devon
Dafi de Grote (niet aanwezig)
Ebel van Burcombe
Ignaeus van Broughton

Maart 505 A. D. Sarum, Salisbury.

Sir Ignaeus heeft zijn broer, Antonius verbannen uit Salisbury, nadat Antonius na de verdwijning van Ignaeus meteen zijn positie en zijn vrouw inpikte (en nooit de moeite deed een zoektocht naar Ignaeus te starten).
Sir Brikus neemt ook het leen van zijn vader, Sir Benno, over in Salisbury. Hij is nu een Banneret en heerst over 3 lenen. Het is tijd voor hem om een vrouw te vinden.

Sir Ignaeus hoort van een optrekkend leger vanuit Wessex. Na de dood van Koning Cerdic van de Gewissie, is Wessex ingenomen door een nieuwe Saksische koning, Port. Deze hernoemd een kustplaats ook meteen naar hemzelf, Portsmouth. Deze nieuwe koning probeert ook meteen zijn rijk uit te breiden naar het noorden.

Port, Koning van Wessex

En ook in oostelijk Brittannië zijn de Saksen onrustig. Er landen weer nieuwe Saksen in Caercolun, ondanks dat de ridders een paar jaar geleden nog dat gebied helemaal schoon veegden. Madoc, Koning van Malahaut kan het nog moeilijk krijgen in de komende jaren. Ook Nanteleod, Koning van Escavalon is nog steeds bezig met het uitbreiden van zijn koninkrijk. Zal hij zijn ook laten vallen op Salisbury of juist kijken naar Gloucester?

Robert, de nieuwe Earl van Salisbury vraagt advies aan zijn trouwe adviseur, Ignaeus van Broughton. Caulas verblijft in Exeter en is nu een Earl in zijn eigen naam. En de erven van Benno, Eliot en Garnisch hebben nog zo weinig krediet opgebouwd en waren betrokken bij de Rebellie van Salisbury, dat Robert hen nog niet om adviezen wil vragen.
Sir Ignaeus vertelt dat Brittannië nog steeds vele gevaren kent. Logres heeft na de dood van Cerdic nog steeds geen koning. Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een sterke Koning op zal staan die het land zal kunnen leiden. Koning Nanteleod is onlangs getrouwd met Morgaine, adoptie-dochter van Benno de Verraderlijke. Misschien dat daar een Alliantie te vormen is?

Sir Ignaeus verzoekt om de aanwezigheid van Caulas, Earl van Devon en eist de aanwezigheid van de ridders Brikus, Dafi en Ebel. Sir Caulas stelt voor dat Sir Robert trouw zweert aan Nanteleod. Deze man heeft bewezen een capabel en succesvol koning te zijn. Dan zijn de landen van Salisbury tenminste beschermd, wanneer de Saksen weer aan zullen vallen.
Sir Robert stemt in met de slimme plan en stuurt Sir Ignaeus als ambassadeur naar Caerwent, waar Nanteleod zetelt.

Walrustanden.

Onderweg naar Caerwent komen Ignaeus, Caulas, Brikus en Ebel een stel plunderende Saksen tegen. Een daarvan draagt een helm, gemaakt van de schedel van een Walrus. Met de enorme slagtanden naast zijn hoofd en voor zijn borst ziet hij er wel indrukwekkend uit, maar hij en zijn mannen zijn toch geen partij voor de ridders.
De Saksen worden gedood, de ridder met de slagtanden wordt gevangen genomen en een stel Britse krijgsgevangenen worden bevrijd. Sir Ignaeus is wel ernstig gewond geraakt. 

Caerwent

In Caerwent staat Koning Nanteleod welwillend tegenover het verzoek van Sir Robert. Hij heeft zelfs al een dochter in gedachten, Sinead. Hij stelt voor dat het huwelijk plaats zal vinden op 1 mei. Dat is de start van de zomer in het heidense jaar. Hoewel Nanteleod zelf een Brits Christen is, zijn veel van zijn onderdanen nog steeds zeer heidens. En 1 mei is dan een goede dag om een huwelijk te sluiten. Zijn jonge vrouw Morgaine staat aan zijn zijde terwijl hij dit zegt. 
Sir Ignaeus moet herstellen van zijn verwondingen en doet dat in Caerwent. Sir Caulas besluit ook om aan het hof van zijn heer te verblijven. Sir Ebel en Sir Brikus zullen terugkeren naar Sarum met dit goede nieuws. 

Brikus praat ook met Koningin Morgaine, die natuurlijk zijn adoptiezus was. Samen halen zij herinneringen op aan Benno. Ook vraagt Brikus of Morgaine niet nog een aantrekkelijke hofdame heeft, waar hij mee kan trouwen. Maar Morgaine begrijpt hem verkeerd en denkt dat hij met haar flirt. Dit leidt tot een kleine crush (amor Brikus 4) en zij flirt meteen terug (flirt critical, Amor 5). Brikus begrijpt wat er gaande is en ziet in dat haar crush ontstaat uit rouw om Benno, blijdschap om een bekend gezicht en het feit dat zij nog maar 17 is.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten