Translate

maandag 13 mei 2013

Pendragon IV

Het is alweer tijd voor een nieuwe Pendragon aflevering. Ik moet zeggen dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen in dit rollenspel. Dat wordt natuurlijk aan de ene kant afgdwongen door de druk van de regels. De ridders voelen echt enige druk om voor nageslacht te zorgen, zodat zij een erfgenaam hebben. Aan de andere kant, zijn de avonturen aan het begin van de Great Pendragon Campaign ook niet heel erg diepgravend. Het is meer een interactieve geschiedenisles.

Geschiedenis tot nu toe
Bledri van Winterbourne Gunnet
Bradwen de Moedige
Eliot van Burcombe (Niet aanwezig)
Gilmere van Tisbury
Grigor de Geweldenaar
Marcus Livius van Broughton (Niet aanwezig)

Kerstmis 486 Anno Domini, Salisbury

Koning Uther heeft besloten om kerst dit jaar te vieren in Sarum. Dat betekent dat hij met zijn hele hofhouding naar Sarum is gekomen. Hij, zijn familie, zijn bedienden, zijn belangrijkste leenmannen, hun familie en hun bedienden logeren in het kasteel van Sarum. Zijn minder belangrijke leenmannen en aanhangers en hun families en hun bedienden logeren bij de verschillende leenmannen van Sir Roderick, Earl van Salisbury.

Uther, Koning van Logres

Sir Gilmere van Tisbury heeft een oog voor de verschillende intriges aan het hof. Zo vangt hij op dat Preator Syagrius nog steeds aan het lobbyen is om steun te krijgen bij de verdediging van zijn rijk Soissons tegen de brute Franken, in het verre Gallië (intrigue succes). Verder vraagt hij aan Sir Roderick om te mogen huwen met Lady Adwen (courtesy succes). Deze jonge dame is erg mooi en heeft ook verschillende landgoederen geërfd van haar vader. Bij dit huwelijk zou Sir Gilmere ineens een Banneret zijn, een ridder die weer eigen ridders heeft, die trouw aan hem zijn. Sir Roderick is onder de indruk van de manier waarop Sir Gilmere zijn zaak voorlegt aan zijn leenheer, maar hij vindt Sir Gilmere nog te jong en onervaren om een belangrijk leenman met eigen leenmannen te zijn. Hij wijst het verzoek van Sir Gilmere af (tot frustratie van Gilmere).

Sir Bradwen van Steeple Langford

Sir Bradwen de Moedige heeft een familie uit Orkney onderdak moeten geven in zijn landgoed van Steeple Langford. Het hoofd van deze familie is een soort diplomaat voor Koning Lot aan het hof van Koning Uther en Koning Uther neemt hem en zijn familie mee op dit soort reizen om Koning Lot niet voor het hoofd te stoten. Maar aangezien hij Koning Lot niet vertrouwt, is deze familie nooit betrokken bij de centrale intriges aan het hof. Vandaar dat zij in Steeple Langford logeren en niet in Sarum.
Maar Sir Bradwen laat zijn oog vallen op de mooie dochter van de diplomaat, Kayleigh. Hij flirt wat met haar en zij is zeer onder de indruk van deze beschaafde man uit de zuidelijke landen (flirt succes). Maar haar broer Sean ziet dat niet zitten en hij sommeert Sir Bradwen om zich niet met zijn zusje te bemoeien. Aangezien Sir Bradwen hier een gastheer is, kan hij niet zomaar zijn gasten in elkaar slaan wanneer ze dronken en beledigend zijn. Dus hij stelt voor om het geschil buiten op te lossen. Het bier en testosteron hebben al rijkelijk gevloeid, dus binnen de korste keren staat de hele hofhouding van Sir Bradwen buiten, samen met de gasten uit Orkney.

Intussen heeft Sir Grigor de Geweldenaar besloten dat het tijd is dat bij moet trouwen. Hij wil dat doen met een zuster van Sir Bradwen, want die lijken heel goed in het beheer van een landgoed (Sir Grigor is maar zeer halfhartig geïnteresseerd in het vrouwelijk geslacht). In de winter maakt hij de lange tocht van Berwick St. James naar Steeple Langford om Sir Bradwen om de hand van een van zijn zussen te vragen. Wanneer hij aankomt bij Steeple Langford, is hij net op tijd om te zien hoe Sir Bradwen met een hele knappe, stoere, breedgeschouderde, noordelijk man gaat vechten.

Sir Grigor van Berwick St. James

Het gevecht duurt niet lang en met een houw van zijn zwaard maakt Sir Bradwen duidelijk dat zijn intenties ten aanzien van de zuster van Sean oprecht en eerbaar zijn (sword succes). Sean accepteert dat, nu dit voor de ogen van zijn familie zo duidelijk bewezen is. Sir Grigor wordt nu opgemerkt en Sir Bradwen stelt Sir Grigor voor aan Sean. Sir Grigor kan het niet laten om te flirten met Sean en dat valt in goede aarde (flirt succes). Later die avond wordt er een vervolg gegeven aan alle double entendres over een weer (lustful succes).
De volgende morgen probeert Sir Grigor met een gepassioneerde toespraak Berta van Steeple Lanford ervan te overtuigen dat hij haar tot zijn vrouw wil maken. Maar zijn toespraak maakt weinig indruk (orate failure). Desondanks weet hij zijn lust naar Sean voor haar verborgen te houden (deceitful succes).

Sir Bledri hangt rond in Sarum en probeert aan te haken bij de hoge en machtige heren van Logres. Hij hoort Madoc, zoon van Uther spreken over het aanvallen van de Saksische kusten. Dat spreekt tot zijn verbeelding, Saksen aanvallen en glorie behalen in veel bloederige gevechten.

Kerstdag 486 A. D. 

Op deze dag worden er giften uitgedeeld. De ridders krijgen hun giften van hun heer, Sir Roderick, Earl van Salisbury. Maar Koning Uther deelt ook giften uit aan zijn leenmannen. En ook Madoc heeft een grote gift voor zijn vader, namelijk Saksische schatten. Veel daarvan zijn eigenlijk Britse schatten, maar teruggeroofd van de Saksen. Koning Uther is erg in zijn nopjes met zijn dappere zoon. Hij geeft zijn zoon dan ook grote landgoederen als gift, is dit een eerste stap naar erkenning van zijn zoon als kroonprins? 
Dan komt Merlijn de tovenaar binnen en ook hij heeft een gift voor Koning Uther, namelijk het Zwaard der Overwinning, Excalibur. Het zwaard lijkt een vreemde uitwerking te hebben op Koning Uther en zijn leenmannen, zij lijken wel gehypnotiseerd door het blinkende zwaard. Koning Uther prevelt dat hij met dit zwaard aan zijn zijde heel Britannië kan verenigingen. Merlijn antwoordt dat het zwaard hem zal dienen zolang hij een rechtvaardig heerses is. Koning Uther lijkt hem nauwelijks te horen. 
Sir Roderick schuift Sir Bradwen en Sir Gilmere naar voren als de dappere ridders die geholpen hebben om het zwaard uit het meer te halen. Sir Bradwen weet zonder stotteren verslag te doen van zijn avonturen voor de hoge heren (orate succes). 

Winterphase 486/ 487 A. D. 

Iedereen wordt weer een jaar ouder en wijzer. Sir Bradwen en Sir Gilmere weten dit jaar een zeer goede oogst te realiseren en kunnen een jaar lang door het leven als een rijke ridder, voor Sir Bradwen het tweede jaar op een rij. 
Sir Bradwen trouwt met zijn Kayleigh van Dalmeny. Zij blijkt het jongste kind uit een groot gezin te zijn. Zij heeft nog 4 oudere zussen en 3 broers.
Sir Grigor trouwt met Berta van Steeple Langford, een zusje van Sir Bradwen en verbindt zich daarmee nog nauwer met Sir Bradwen. Sir Grigor verliest verder zijn enige zus, Gwenda, aan de dood. Ook sterft het rijdier van Sir Grigor. Hij zal het komende jaar vanaf een rouncy moeten vechten. Dit is wel heel veel ongeluk voor een ridder in een jaar, maar hij zal vast niet vervloekt zijn, vast niet.
Sir Bledri heeft de dood van zijn tante Clarissa (een zuster van zijn moeder) te verwerken.
Sir Gilmere van Tisbury verliest ook zijn moeder, Lore. Maar zij sterft niet, maar verdwijnt gewoon. Sir Gilmere was al niet blij met het huwelijk van zijn moeder met de veel jongere Sir Floridas, maar nu zal hij toch echt actie moeten ondernemen bij Kasteel Vagon om uit te zoeken wat er met zijn moeder aan de hand is.
Verder worden ook de schildknapen ouder. Bavo, de jongere broer van Sir Bradwen is te oud om nog een schildknaap te zijn. Samen met zijn vrouw Antje en hun dochter Maria komt hij weer in Steeple Langford wonen. Hij is nu een ridder in dienst van zijn oudere broer.
Sir Gilmere heeft een nieuwe schildknaap nodig en Sir Grigor zegt dat zijn jongere broer Gilbert nog wel wat lesjes kan gebruiken van een ervaren ridder. 

Lente 487 A. D. 

In de vroege lente melden de ridder zich weer bij Sir Roderick. Sir Roderick geeft aan dat er dit jaar verschillende dingen staan te gebeuren. Koning Uther gaat met een paar vooraanstaande leenmannen, waaronder Sir Roderick naar de Hertog van Lindsey, om hem te bewegen Uther als Hoge Koning over heel Britannië te aanvaarden. Daarnaast gaat Prins Madoc de Saksische Kust plunderen. Daarbij heeft hij ook dappere mannen nodig.
Madoc, Prins van Logres

Sir Roderick geeft Sir Bradwen en Sir Gilmere de mogelijkheid om hun missie te kiezen en geeft Sir Grigor en Sir Bledri de opdracht om zich te voegen bij Prins Madoc in Hantonne, aan de monding van de Rivier Test. Sir Bradwen kiest ervoor om met zijn leenheer naar Lindsey te reizen.
Sir Gilmere geeft aan graag naar de Sasksische kust te willen en vraagt of Sir Grigor dan met zijn heer mee mag reizen naar Lindsey.

Plunderen


View Raiding on the Saxon Shore in a larger map

Sir Bledri en Sir Gilmere gaan naar Hantonne, waar zij Prins Madoc en Admiraal Gwenwynwyn ap Naf treffen. Samen met andere jonge ridders uit verschillende delen van Logres. Zij schepen in en gaan op avontuur.
Eerst naar Pevensey, waar zij strijden met de krijgers van Aelle, de leider van de Zuidelijke Saksen. Gilmere wordt bruut bewusteloos geslagen door een Saksische krijger, maar toch overwint de groep van Madoc. Dan reizen zij verder naar Dover, bij de imposante witte kliffen. Daar verbranden zij de schepen van de Juten.
Steeds verder reizen de dappere Britten, naar Maldon, waar zij een paar slecht bewaakte schepen in brand steken. Dan gaan zij dieper de monding van de Blackwater River in, waar zij weer strijd leveren met een Saksische vloot. Deze laffe Saksen vluchten naar de nabij gelegen monding van de Colne.
Inmiddels zijn de ridders en de schepen flink gehavend geraakt. In Yarmouth komt iedereen weer op krachten. Maar nog zijn niet alle Saksische schepen vernietigd en de tocht gaat door, naar de Wash dit keer, een vreemde baai met sterke stromingen en ondiepten. In deze strijd wordt Sir Gilmere weer zo hard geslagen dat hij bewusteloos raakt. Maar Sir Bledri ziet zijn vriend vallen en blijft bij hem, totdat zijn schildknaap Gilbert hem in veiligheid kan brengen. Wanneer Gilmere weer bij zijn positieven is, wil hij Sir Bledri bedanken voor zijn dapperheid.

Missie naar Lindsey

Koning Uther reist met een aantal mannen naar Lincoln, waar zij Hertog Lindsey ontmoeten. Het onthaal van de Hertog is kil en net binnen de grenzen van het betamelijke. Maar er wordt ook gezongen door minstrelen. Na verloop van tijd wordt Sir Bradwen gevraagd om te vertellen over zijn avonturen met Merlijn. Sir Bradwen vertelt hoe hij monsters versloeg, terwijl Merlijn een zwaard uit het water haalde.
Dan laat Merlijn het zwaard Excalibur zien. In de duistere en rokerige hal van het Kasteel van Lincoln lijkt het zwaard wel licht te geven. De Hertog van Lindsey lijkt wel gebiologeerd door het zwaard. Vanaf nu is hij een loyaal vazal van Koning Uther.
Sir Grigor heeft totaal geen idee wat hier nu gebeurd is en denkt dat de Hertog van Lincoln beetje verliefd is op Koning Uther (intrigue fumble).
Heraut Apres, de Centurion Koning

Na de succesvolle missie naar Lindsey, vraagt Koning Uther aan Sir Bradwen en Sir Grigor of zij misschien eenzelfde soort missie willen uitvoeren naar Malahaut en de Centurion Koning, in Eburacum. Eenmaal aangekomen in Eburacum, horen zij dat de Centurion Koning helemaal niet in Eburacum is, maar juist op Saksen is gaan jagen, verder naar het oosten. Ze besluiten naar zijn legerkampement te rijden en hem te vertellen over het zwaard Excalibur.
De Centurion Koning is helemaal niet geïnteresseerd in de zwaarden van collega-Koningen en hij zegt dat ook tegen de ridders. Koning Uther en zijn glitter-zwaard zijn allemaal reuze leuk en aardig, maar hij heeft Saksen te doden. Sir Bradwen en Sir Grigor bieden aan daarbij te helpen. De Centurion Koning is niet echt onder de indruk en zegt hen pas serieus te nemen wanneer zij met 5 Saksische hoofden terugkomen.
"De man?" vraagt Sir Bradwen nog.
"Ja! Natuurlijk de man, wat anders?" roept de Centurion Koning terug, niet denkend dat hij de ridders ooit nog levend zal zien.

Maar Sir Bradwen en Sir Grigor zijn niet voor een kleintje vervaard en zij laten zich inspireren door hun haat voor Saksen en hun eergevoel en gaan erop uit (Passion succes). Na een korte tijd stuiten zij op een klein kamp van precies 10 Saksen, die net aan het genieten zijn van hun geplunderde waar. Terwijl zij zich vergrijpen aan een eerbare Britse vrouw, storten een woedende Sir Bradwen en Sir Grigor zich op hen. De verschillende Saksen worden al snel vakkundig over de kling gejaagd, door de woedende ridders. Af en toe zijn de afgehakte hoofden nog maar nauwelijks als zodanig herkenbaar. Met de 10 hoofden keren zij terug bij de Centurion King (wat er met de Britse vrouw gebeurd interesseert niemand meer). Deze is gepast onder de indruk en beloofd om binnenkort met Koning Uther in contact te treden.    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten