Translate

maandag 12 september 2016

Pendragon XXXIX - Woelige tijden

Het is weer tijd voor Pendragon. Vorige keer was een brute aflevering, waarin links en rechts belangrijke leiders van Brittannië neergingen. Koning Nanteleod en Robert, de jonge Earl van Salisbury stierven beiden in de Slag bij Netley Marsh. De ridders Ebel, Dafy, Brikus en Ignaeus werden gevangen genomen door de Saksen van Wessex, onder leiding van Koning Bieda. Het wordt een sombere winter voor de ridders uit Salisbury.

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Brikus van Steeple Langford
Caulas van Devon
Dafy van Berwick St. James
Ebel van Burcombe
Ignaeus van Broughton


Herfst 508, Old Sarum, Salisbury

Na de desastreuze Slag bij Netley Marsh, trekken de verslagen troepen van Escavalon en Salisbury terug naar huis, in de hoop zonder al te veel problemen de winter door te komen. Koning Nanteleod is dood en het is wat onduidelijk wie zijn opvolger zal zijn. Hij had een Koningin in Morgaine, maar bij haar geen kinderen, hoewel er wordt gezegd dat zij nu dan zwanger is. Ook had hij een zoon uit een eerder huwelijk, Sir Alain, misschien dat deze een gooi naar de troon doet.

Sarum, het nieuwe thuis van Earl Caulas

In ieder geval installeert Sir Caulas zich als Earl de facto en pro tem in Sarum en regeert vanaf nu over Salisbury. Hij probeert daar ook nog een legitimerende uitspraak voor te krijgen van wie dan ook over Escavalon gaat regeren, dus hij houdt zich buiten een eventuele strijd tussen Morgaine en Alain.

Herfst 508, in een eenzame torenkamer in Portsmouth, Wessex

In Portsmouth zucht Sir Ebel nog steeds onder zijn lot als krijgsgevangene van de Saksen in Wessex. Hij stuurt zijn schildknaap naar Burcombe met de opdracht om losgeld te regelen voor hemzelf en zijn Ridder - Broeders Sir Ignaeus en Sir Dafy. Dit kost hem wel L600, maar met al zijn landgoederen is hij inmiddels een aanzienlijk ridder.

Sir Brikus is ernstig gewond geraakt tijdens de gevechten in Netley Marsh en hij moet herstellen. Sir Caulas realiseert zich dat wanneer hij zich als leenheer op wil stellen, hij ook zijn vazallen vrij zal moeten kopen. Hij betaalt ook het losgeld voor Brikus en andere Salisbury ridders die zich nog in gevangenschap in Portsmouth bevinden. Dit kost hem ook L 600, maar kan hij met de opbrengsten van Devon en Salisbury wel lijden (Brikus heeft nu een loyalty Caulas van 15).

Nadat Sir Brikus terugkeert naar Salisbury terugkeert, geeft hij natuurlijk overal hoog op over Sir Caulas als nieuwe Earl van Salisbury (Met zijn hoge Orate is dat geen enkel probleem). Er zijn nog wat andere mensen die een claim op Salisbury zouden kunnen leggen. Zoals Sir Elgin de Jonge, die tegenwoordig in Malahaut woont, en een paar jaar geleden de oorzaak was voor de Rebellie van Salisbury. Maar Koning Bademagu van Somerset is getrouwd met Jenna van Salisbury, de oudere zus van de overleden Robert. Maar deze laten niets van zich horen.

Zonder problemen wordt tijdens Kerst en de Midwintervieringen Sir Caulas uitgeroepen tot Earl van Salisbury in de Oecumenische Kathedraal van Sarum.
Een van Earl Caulas' eerste daden als Earl is het conflict tussen de Saksische Gladys van Ticehurst uit Sussex en Sir Dafy oplossen. Toen de Saksen Salisbury plunderden in 507, nam Gladys als weduwe van sir Garnish van Berwick St. James de landgoederen van haar vroegere echtgenoot in. En zij is niet bereid dat af te staan aan een bastaardbroer van haar overleden echtgenoot.
De familie van Sir Dafy woont nu noodgedwongen in bij een naburige familie, Sir Hector van Winterbourne Stoke. Sir Caulas denkt daar echter anders over en laat haar weten dat hij bereid is hierover strijd te voeren. Vrouwe Gladys keert hierop terug naar Ticehurst. Sir Dafy is erg dankbaar en accepteert Sir Caulas nu ook als zijn Leenheer (Loyalty Caulas 11).

Ondertussen probeert Sir Brikus ook naar huis terug te keren. Steeple Langford is nog steeds bedekt in braamstruiken en niemand weet hoe het is met de familie van Sir Brikus. Sir Brikus voert een ritueel uit om in contact te komen met zijn moeder (Faerie Lore). Zij vertelt hem waarom zij zo boos is. Sinds hij Faerie heeft verlaten om bij zijn vader te gaan wonen, laat hij zijn oren teveel hangen naar de Christenen die nu in dit land wonen. Hij zal zijn heidense wortels weer moeten herontdekken. Daarnaast staat zij er ook op dat hij de Saksen feller zal bestrijden. Pas dan is zij bereid om de moorddadige braamstruiken rond zijn landgoed te verwijderen.  

Winterphase 508/ 509

Het nieuws bereikt Sarum dat Morgaine een zoon heeft gebaard. Ondanks dat Koning Nanteleod er niet meer is, zal zijn lijn voortleven. Zij noemt haar zoon Val de Mort. Het is nu nog onduidelijk of Morgaine voor haar zoon zal strijden voor het Koningschap van Escavalon, maar wie weet wat de toekomst brengt.

Sir Elias van Burcombe krijgt alweer een zoon. Hij noemt hem James.

Sir Caulas krijgt alweer een zoon bij zijn vrouw Cygna, ze noemen hem Nanteleod. Een oom van Sir Caulas, Arnold, krijgt een dochter. Dit is nog enigszins pikant, aangezien Arnold een priester is. Deze dochter is dan ook een bastaard. Deze dochter wordt Mary genoemd.

Sir Dafy is erg blij dat hij zijn familie weer bij elkaar heeft en is dankbaar aan Sir Hector, vindt hij het toch vreemd dat Sir Cadfan is verdwenen. Cadfan was een van de broers van de vrouw van de vader van Dafy.

Sir Brikus krijgt nog meer nieuws te verwerken. Nu de relatie met zijn moeder weer enigszins hersteld is, krijgt hij te horen dat zij een nieuwe zoon heeft, bij Bradwen, die zij al eerder had meegenomen naar Faerie.


Lente 509, Sarum, Salisbury  

Gwenda, dochter van Grigor de Geweldenaar is al een aantal jaar de schildknaap van Sir Dafy. Inmiddels is zij 21 en wil zij tot ridder geslagen worden. Sir Dafy vindt dat geen probleem en Sir Caulas ook niet. Die heeft in het verleden ook al een Joodse dienaar verheven in de ridderstand. Maar omdat zij misschien toch nog enige tegenstand verwachten van de bevolking van Sarum, geven zij opdracht dat er deze lente veel liederen gezongen moeten worden over beroemde vrouwelijke krijgers, zoals Boudicca
Later dat jaar wordt Gwenda zonder al te veel problemen geridderd en wordt een household knight in het huishouden van Sir Dafy. 

Sir Caulas besluit dat nu hij Earl van Salisbury is, hij ook een hofhouding zal moeten aanstellen. Hij stelt Sir Brikus aan als butler en maakt hem daarmee verantwoordelijk voor de drankvoorraad van zijn hofhouding. Deze aanstelling valt erg slecht bij Sir Dafy. Deze wantrouwt alles wat elfs is, zeker sinds hij in het Forest Sauvage te maken heeft gehad met de Duivelse Gorboduc en de heilige invloed van Ste. Helen (in 506). En nu is een heidense half-elf verantwoordelijk voor alle drank aan het hof van Sir Caulas. Dat kan alleen maar verkeerd aflopen!
Sir Dafy spreekt zijn heer, Earl Caulas hierop aan. Sir Caulas heeft niet heel veel zin om tussen een ruzie tussen zijn twee leenmannen in te zitten. Dus hij vraagt de ridders om het op te lossen. Sir Dafy vindt dat elfen maar onnatuurlijke wezens zijn. Sir Brikus werpt terug dat ze in de familie Berwick St. James alles afweten van onnatuurlijke praktijken. 
Beide ridders willen het niet op een duel aan laten komen en schudden elkaar met enige tegenzin de hand. (Een deceitful succes van Dafy, hij zal blijven konkelen tegen Sir Brikus)

Ondertussen heeft Sir Caulas meer problemen. Hij krijgt bericht van Koning Bieda van Wessex. Zij vragen tribuut, anders vallen zij dit jaar nog Salisbury aan. Ze willen graag L1.000 ontvangen. Bij voorkeur in zilver, maar in koeien en schapen mag ook. Sir Caulas zit nog niet echt zeker op zijn positie en besluit dat hij dit jaar geen oorlog wil voeren. Dus hij heft belastingen en betaalt daarmee de dreiging van een Saksische aanval af. 

Zomer 509

Er komen berichten uit het noorden. Koning Lot van Lothian en Orkney trekt op tegen Koning Madoc van Malahaut. Ten noorden van Malahaut komt het tot een grote slag. Hierbij sneuvelt Koning Madoc, maar zijn dappere strijders weten wel Koning Lot te verslaan. Hiermee zakt ook Malahaut weg in chaos. Het is onduidelijk wie hem op kan volgen. Hij had een zoon, Eliwlod, maar die is jaren geleden al verdwenen.

Lot van Lothian

Ook krijgt Sir Caulas bericht van andere leden van het Supreme Collegium dat er begin volgend jaar een bijeenkomst in Londen georganiseerd zal worden. De Saksen trekken aan alle kanten op, Logres ligt in puin. Het is hoog tijd dat er een nieuwe Hoge Koning wordt aangewezen. Volgend jaar, zullen alle notabelen van Brittannië bijeen komen om een nieuwe Hoge Koning aan te wijzen, die orde in de chaos zal moeten scheppen en de Saksische dreiging terug zal moeten dringen. 
Er zal een "toernooi" georganiseerd worden. De winnaar wordt dan uitgeroepen tot Hoge Koning. Dit klinkt goed en Sir Caulas is zeker van plan om deze bijeenkomst bij te wonen, met alle ridders die daarin geïnteresseerd zijn. 

Winter phase 509/ 510

Cygna, de vrouw van Sir Caulas sterft in het kraambed, haar dochter Morgana blijft leven.

Sir Ebel wordt weer oudoom, wanneer zijn neef Gumret weer een dochter krijgt.

De vrouw van Sir Dafy overlijdt ook in het kraambed, samen met haar kind. Ondanks dat zij al erg oud was, te oud misschien om een kind te krijgen, denkt Sir Dafy toch dat dit de verderfelijke invloed van de elfen moet zijn! Hij spreekt zich in de lente uit tegen de aanstelling van Sir Brikus en kijk nu, zowel zijn vrouw, als die van Sir Caulas zijn nu dood. Dat kan geen toeval zijn! Dafy houdt nu actief de gangen van Sir Brikus in de gaten.

Sir Brikus heeft het zwaar gehad dit jaar en zocht troost bij zijn pleegzus Morgaine. De wat onderdrukte gevoelens die zij toch al jarenlang voor elkaar hadden, komen daarmee tot bloei (Love Morgaine). Ook probeert Sir Brikus wat meer toe te geven aan zijn heidense impulsen, die toch al sterker zijn in de zomer (+1d6 op zijn lustful). Dit leidt tot een nieuwe zoon voor Morgaine. Zij houdt nog even stil voor de rest van de wereld wie de vader is van haar zoontje Brynmor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten