Translate

zaterdag 9 juli 2016

Pendragon XXXVII - De herovering van Londen

De ridders rijden weer uit! Na de Rebellie van Salisbury leek de rust in Logres enigszins weergekeerd. Er was dan wel geen Koning in Logres meer, maar Nanteleod, Koning van Escavalon was zijn positie aardig aan het consolideren en Robert, Earl van Salisbury, had zelfs trouw gezworen aan Koning Nanteleod. Zal dan vanuit Escavalon de Saksen verdreven worden uit Logres en Brittannië?

Pendragon Pagina
Geschiedenis van Logres
Brikus van Botley
Caulas van Tisbury
Dafy de Grote van Berwick St. James
Ebel van Burcombe
Ignaeus Livius van Broughton


Winterphase 506/ 507

Voor de ridders Brikus en Ebel volgt nog een Winterphase, omdat zij de vorige keer niet aanwezig waren.
Sir Brikus en Sir Ebel verdedigen Salisbury tegen verschillende aanvallen van de Saksen uit Wessex. Omdat Koning Port gevangen is genomen bij de Slag om Levcomagus, nemen zijn zonen Bieda en Maegla wraak aan het nemen door Salisbury te plunderen.

Sir Brikus krijgt een zoon, die hij Oberon noemt. En het wordt ook eindelijk duidelijk waar zijn moeder Taxus is gebleven. Deze is in het geheim getrouwd met Bradwen van Steeple Langford, deze jongeman heeft drie jaar geleden een kind verwekt bij Antonia van Broughton, wat leidde tot een gedwongen huwelijk. Inmiddels is Antonia alweer overleden. En nu is hij ineens getrouwd met een Elfse vrouw, die vele malen ouder is dan hij. Dit gaat zeker voor problemen zorgen.

In de familie van Ebel vinden dat jaar niet al te veel bijzonderheden plaats.

Vroege lente, 507, Sarum, Salisbury

Sir Robert, Earl van Salisbury en Sir Caulas, Earl van Devon, krijgen te horen dat Corneus, Hertog van Lindsey optrekt tegen de Saksen, die in 503 Londen hebben ingenomen. Indertijd is Londen ingenomen door een samenwerking tussen de Saksen uit Essex en uit Kent. En nu moet Londen in het ene jaar schatting aan Essex betalen en in het andere jaar aan Kent. Dit kan natuurlijk niet.
Sir Caulas informeert onmiddellijk Koning Nanteleod. Deze moet zich door Lindsey niet de kaas van het brood laten eten. Op zijn minst moet hij samen met Lindsey optrekken. Zeker wanneer Nanteleod nog overweegt om Hoge Koning te worden, zou hij hier veel krediet mee opbouwen. Bovendien is Londen ook een zetel van het Supreme Collegium.

Corneus
Hertog van Lindsey

Koning Nanteleod luistert naar zijn adviseur en trekt op met zijn leger. Hij roept zijn Graven op om mee te strijden. Sir Robert en Sir Caulas geven daar uiteraard gehoor aan. En dit betekent dat Sir Brikus, Sir Dafy en Sir Ebel ook ten strijde moeten trekken.


Lente 507, Londen

Het leger onder leiding van Koning Nanteleod trekt op naar Londen. Hertog Corneus van Lindsey is blij met de steun van één van de belangrijkste Britse Koningen. Wanneer zij aankomen bij Londen, wapperen op de muren fier de banieren van Essex en Kent.

Kent
Essex


Omdat hij de meest ervaren leider is, verdeelt Koning Nanteleod zijn troepen voor de aanval op Londen. 
Sir Robert zal een deel van het leger leiden en Sir Caulas een ander deel. Sir Robert stelt zijn troepen op een ongunstige manier op, en laat zich ook niet beïnvloeden door zijn adviseurs (battle fail). Zijn ondergeschikten proberen er het beste van te maken, maar zij staan in een laagte, omringd door doornstruiken en maken zich zorgen. 
Sir Caulas is wat ouder en ervarener en stelt zijn mannen beter op (battle succes). 
Ondanks hun slechte uitgangspositie zijn de ridders van Sir Robert inmiddels erg ervaren en weten zij links en rechts Saksisch voetvolk over de kling te jagen. 

Sir Dafy over het bloed en ingewanden die alle kanten opspatten: Mijn paard wordt vies!

Maar dan komen de ridders de gevreesde Berserkers van de Saksen tegen. Deze brute krijgers zijn gevreesd door heel Brittannië en terecht. Met hun enorme bijl en strijdlust, zijn zij zelfs voor ridders een gevaar!
En dat blijkt meteen ook maar weer, wanneer Brikus wordt neergehaald door een Berserker en zijn bewusteloze lichaam naar Londen gesleept wordt, waar hij ongetwijfeld als gijzelaar gehouden zal worden. Als hij niet eerst sterft aan zijn wonden. Sir Ebel weet met een houw een Berserker te doden, maar sir Ignaeus raak ook flink gewond en wordt ook gevangen genomen!

Aan de kant van Sir Robert verloopt de strijd maar moeizaam. Maar Sir Caulas heeft er minder moeite mee. Gestaag rukken zijn manschappen op naar Londen. Hij ziet dat de onervaren Sir Robert worstelt met zijn tegenstanders. Sir Caulas  leidt zijn mannen om sir Robert bij te staan.
De Saksen worden verslagen en verdreven uit Londen. Koning Nanteleod trekt in triomf de stad binnen en neemt zijn intrekt in de Witte Toren. Hoewel hij zichzelf niet tot Koning van Logres of Hoge Koning van Brittannië uitroept, is de implicatie wel duidelijk, voor de goede verstaander. 

Maar ondertussen in Salisbury

Net terwijl de ridders feestvieren in Londen, komt een dodelijk vermoeide boodschapper uit Salisbury op een uitgeput paard aan gegaloppeerd. Hij treft de ridders Dafy en Ebel en laat hen weten dat Salisbury nog steeds geplunderd wordt door de Saksen uit Wessex, onder leiding van Bieda en Maegla. Ditmaal worden zelfs de landgoederen van de ridders die strijd leveren in Londen ingenomen! Broughton, Berwick St. James en Burcombe zijn allemaal ingenomen door Saksen. Er wordt geplunderd! De lokale bevolking in slavernij gevoerd en de Saksen nemen Britse vrouwen als echtgenote!
Bieda en Maegla van Wessex.

Dit gruwelijke nieuws slaat in als een kei uit een bleide en Sir Dafy en Sir Ebel roepen onmiddellijk hun ridders bijeen om te vertrekken naar Salisbury om hun familieleden bij te staan en de Saksen een fataal lesje te leren. Zij sturen de boodschapper nog door naar Sir Robert, die met de andere hooggeplaatste edelen feest viert in de Witte Toren. 
Dit is natuurlijk een vreselijk grove fout. Ze hadden zelf hun Leenheer op de hoogte moeten stellen van dit nieuws en zijn toestemming moeten vragen om te mogen vertrekken. Maar hun gevoelens van trouw aan hun Leenheer zijn minder sterk dan de liefde voor hun familie (Fail loyalty Lord, Succes Love Family)
Vol frustratie en zorgen blijven Sir Brikus en Sir Ignaeus achter in Londen. Zij zijn te zeer gewond geraakt om te kunnen reizen. Zij zullen in de herfst pas kunnen zien hoe het met hun familie en landerijen is. 

De boodschapper geeft zijn boodschap nogmaals aan Sir Robert. Deze raakt ook helemaal van de kook van het idee dat zijn mooie, spiksplinternieuwe graafschap bezoedeld wordt door die smerige Saksen. Ook hij springt meteen op en brult over zijn schouder naar zijn Koning dat hij Salisbury moet bevrijden van de Saksen en of Nanteleod het wil begrijpen. Zijn haat voor de Saksen wint het ook van zijn trouw aan zijn Koning (Succes Hate Saxon, Fail Loyalty Lord).
Koning Nanteleod is natuurlijk ook geschrokken van dit nieuws, maar meer nog van het feit dat zijn leenmannen maar weinig benul lijken te hebben van de banden van trouw en gehoorzaamheid tussen leenmannen en leenheren. Hij wendt zicht tot Sir Caulas en zegt hem om zich ook naar Salisbury te begeven, aangezien hij weet dat Caulas nog uitgebreide landgoederen heeft in Salisbury. En een heethoofd als Sir Robert kan waarschijnlijk wel wat ondersteuning gebruiken. 
Koning Nanteleod begrijpt dat de emoties zijn ondergeschikten teveel werden en ook hij heeft een haat voor de Saksen opgevat, nu hij heeft gezien wat zij hebben aangericht in Londen (Hate Saxon Succes, Loyalty Vassals Succes).

Zomer in Salisbury

De ridders arriveren in Salisbury en Broughton is het eerste landgoed op hun route vanaf Londen. Dit landgoed is ingenomen. De horigen zijn verjaagd van hun land, akkers zijn vernield, de kudden geslacht of verspreid, de verdedigingswerken van Broughton vernield. 
Sir Robert stelt zijn mannen op en laat zien dat hij veel geleerd heeft van zijn tijd in Londen en de adviezen van Sir Caulas, er valt werkelijk niets aan te merken op de opstelling van zijn troepen (Battle critical). Maar sir Robert is ook enorm uit het lood geslagen door deze vernielingen van zijn nagelnieuwe Graafschap (Hate Saxons fail)
De ridders zijn helemaal wild van woede wanneer ze zien wat de Saksen hebben aangericht in Broughton en Salisbury en zonder al te veel moeite wordt het landgoed ingenomen, de Saksen verjaagd en de Britse gevangen bevrijd. 
Balinette heeft op tijd kunnen vluchten met de kinderen naar Handley in Dorset. Maar Imogene, de oudste dochter van Ignaeus moest trouwen met de Saksische veroveraar. Gelukkig is zij nu weer weduwe. 

Ondanks dit succes stort Sir Robert toch in. Zal dit zijn toekomst zijn? Altijd maar strijd leveren, toe moeten zien hoe zijn volk leidt? Hij zakt weg in een diepe depressie en komt daar voorlopig niet meer uit. Sir Caulas zucht eens inwendig en gaat verder met de bevrijding van Salisbury. 

De bevrijding van Salisbury verloopt voorspoedig. De woedende ridders zijn niet te stoppen en de Saksen uit Wessex weten niet wat hen overkomt. In het verleden hebben Sir Eliot en Sir Caulas geïnvesteerd in het versterken van hun burchten en zij zien nu welke voordelen dat heeft opgeleverd. Hun landgoederen zijn misschien wel vernield, maar hun burchten niet ingenomen. Maar hoe het er voorstaat met Steeple Langford en met Berwick St. James weet nog niemand.     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten