Translate

zondag 3 juni 2018

Pendragon LVII - Een boot vol kinderen

Eindelijk weer eens een Pendragon aflevering. In mei konden we niet spelen omdat er teveel mensen niet konden. Maar deze bijeenkomst is ook een vreemde. In mei overleed ook totaal onverwacht een van onze spelers. We zijn al eerder een speler kwijt geraakt, maar die stelde andere prioriteiten. Dit is toch anders.

Pendragon pagina
Geschiedenis van Logres
Aloysius Livius van Broughton
Marc, Zoon van Eliot de Wispelturige en Inga met de Grote Vlechten, Dochter van Octa, Cynning van Kent, Zoon van Hengest van de Saksen (Afwezig)
Morgaine van Cornwall
Pellogres van Tisbury

Lente 522, Camelot

Vorig jaar kwam Morgause van Lothian met het verschrikkelijke nieuws dat het jaar daarvoor alle adellijke jongetjes uit Lothian ontvoerd waren. Morgaine heeft de winter doorgebracht met het doen van allerlei magische onderzoeken en nu is het tijd om op onderzoek uit te gaan en de jongetjes terug te halen. Een tweede doelstelling is om wraak te nemen op Merlijn. Gawaine, de licht ontvlambare Prins van Lothian gaat mee met zijn nicht Morgaine. Hij maakt zich veel zorgen om zijn broertje en pleegbroertje.

Gawaine, Prins van Lothian

Op hun weg naar het Noorden, komen de ridders ook langs Eburacum en Sir Pellogres stelt voor om even de tijd te nemen stil te houden bij het graf van Madoc ap Uther, Koning van Malahaut en een vriend van hun vaders. Vooral Caulas was altijd erg gecharmeerd van Madoc. Madoc ap Uther is in 509 omgekomen toen Lot van Lothian en Orkney optrok tegen Hoge Koning Arthur. 

Gotham 

De ridders komen aan bij een klein dorpje, dat er erg idyllisch uitziet. Nette huisjes, kringelende rook uit schoorsteentjes en goed onderhouden akkertjes. De bewoners zijn bezig met hun dagelijkse taken. Maar wanneer de ridders dichterbij komen, gaan de bewoners zich vreemd gedragen. Ze harken de zon uit een vijver, zingen de lente toe, proberen vissen te verdrinken. De ridders vinden het maar vreemd. Morgaine ontdekt al snel dat hier geen vreemde magie aan ten grondslag ligt. Maar wat is er dan wel aan de hand? Pellogres vermoedt dat de boertjes maar doen alsof. Hij ziet af en toe dat zij in de gaten gehouden worden (Awareness Critical).
De ridders besluiten na een tijdje weer door te rijden. De boertjes gaan weer over tot de orde van de dag.

Het Glazen Kasteel

Morgaine leidt de ridders op basis van haar eerdere visioenen. De ridders rijden door een steeds ruiger wordend landschap. Alleen Morgaine realiseert zich dat zij een deel van Faerie inrijden (Faerie Lore succes). In de verte horen zij het geruis van water. En dan komen zij bij een woest stromende rivier. Over de rivier ligt een reusachtig zwaard naar een eilandje in het midden van de rivier. Aan de andere kant van de rivier ligt een groot, glinsterend kasteel, in een volledig verdort landschap. Op het eiland lijkt een klein gebouwtje te staan.
Pellogres trekt zijn wapenrusting uit. Hij maakt zichzelf met een touw vast aan het reusachtige zwaard en schuifelt over de scherpe snede van het zwaard naar het eilandje. Zijn voeten bloeden nu uit diverse diepe sneden. Maar wanneer hij zijn (bebloede) voeten op het eilandje zet, kalmeert de rivier. De andere ridders kunnen nu veilig oversteken. Sir Aloysius geneest de voeten van Sir Pellogres.

Balan le Sauvage
Balin le Sauvage
De Ridder met de Twee ZwaardenDe ridders gaan op het eiland op onderzoek uit. De gebouwtje trekt hun aandacht. Het is een kleine, wit marmeren tombe. Er staan twee wapenschilden op, die sterk op elkaar lijken. Het zijn zilveren schilden, met een zwarte kop van een Everzwijn. Een heeft nog een aantal blauwe sterren en de andere niet. Dit zijn de schilden van de broers Balin en Balan. 
In 502 hebben verschillende vaders van de Ridders de heethoofdige Balin al eens ontmoet. En Balin heeft natuurlijk eeuwige schande over zich afgeroepen door een vooraanstaande gast van Koning Arthur te doden in zijn eigen troonzaal in 512. Later doodde hij ook nog Lanceor, zoon van de Koning van de Ieren. En nu is hij hier aan zijn einde gekomen, samen met zijn broer. 

Op de tombe staat in het Latijn iets geschreven. Sir Aloysius vertaalt het voor de rest:

Hier ligt Balin Le Sauvage.
Ook bekend als de Ridder met de Twee Zwaarden,
die de Smartelijke Slag uitdeelde.

De ridders kijken nog verder rond. En dan vinden zij aan een kan van het eiland nog een groot blok rood marmer, dat op de een of andere manier drijft op het water. In het blok is een zwaard gestoken, zoals het zwaard dat Arthur in Londen uit de steen trok in 510. Ook hier staat iets geschreven en Aloysius vertaalt weer:

Niemand zal mij hier vandaan nemen, 
behalve hij aan wiens zijde ik moet hangen
En hij zal de beste ridder ter wereld zijn. 

De ridders trekken verder naar het kasteel aan de andere oever. Daar komen de bewoners hen al tegemoet. Morgaine ziet meteen dat deze wezens niet menselijk zijn. Zij zijn diep in het land van Faerie. Maar de bewoners zijn vriendelijk en nodigen de ridders uit in het Glazen Kasteel in naam van Prinses Alis. Charmante dienstmaagden en een knappe schildknaap leiden de ridders en Morgaine naar hun kamers. Daar vragen de dienstmaagden Ingrid, Belinda en Zandraket meteen naar de interesses van Sir Pellogres, Sir Aloysius en Vrouwe Morgaine. 
Die avond heeft Prinses Alis een groot feestmaal georganiseerd voor het bezoek. Aloysius twijfelt eerst nog, maar na alle ontberingen van de reis, eet hij alles op wat hij tegenkomt. Prinses Alis vertelt wat meer over wat er gaande is in de omgeving. 
Balin Le Sauvage kwam naar dit land en deelde een Smartelijke Slag uit aan de koning van dit land, die daardoor gewond raakte en niet kan genezen. En zoals de koning ziek is, is het land ook ziek. Toen Balin verder trok, kwam hij hier bij de voorde de Rode Ridder tegen. Samen voerden zij strijd. En zij brachten elkaar dodelijke verwondingen toe. En toen bleek de Rode Ridder eigenlijk Balan Le Sauvage te zijn, zijn broeder.

Zandraket

Die avond brengt Morgaine de avond door met Zandraket. En zij vat een diepe passie op voor hem (Love Zandraket 16). Sir Pellogres vraagt Ingrid om hem meer te vertellen over wat er gaande is in dit land. En hij is zeer onder de indruk van haar kijk op de intriges in dit vreemde land (Amor Ingrid 12). Sir Aloysius vindt Belinda een knappe meid, maar ze haalt het niet bij zijn vrouw Evalina (Amor Belinda 6). 
Die avond krijgt Sir Pellgres alle details te horen over Sir Balin Le Sauvage. Sir Balin zwierf door het land, nadat hij de Vrouwe van het Meer gedood had in 512. In 514 kwam hij terecht hier, in Listeneisse aan het hof van Koning Pellam, de bewaarder van de Graal. Sir Balin krijgt ruzie met de Onzichtbare Ridder en onder het dak van Koning Pellam vechten zij. De Onzichtbare Ridder sterft hierbij. Maar hij was de jongere broer van Koning Pellam. Deze achtervolgt Sir Balin door zijn hele kasteel. Sir Balin rukt een speer van de muur verwondt Pellam in zijn *ahem* dijbeen *ahem*. Het kasteel van Pellam stort ook in. En de verdorring van het omliggende land begint ook. 
Sir Balin vluchtte weg en trof bij de voorde over de rivier een Rode Ridder. Zoals gebruikelijk daagde de Rode Ridder Sir Balin uit tot een strijd. Hierbij brachten zij elkaar dodelijke verwondingen toe. En zij stierven samen. 
Sir Pellogres is gefascineerd door dit vreemde verhaal. Hij zou graag willen dat hij Koning Pellam kan genezen, maar hier kan Ingrid hem niet mee helpen. 

De volgende morgen spring Aloysius uit bed en wil meteen aan de slag. Morgaine zou graag nog bij haar nieuwe minnaar blijven, maar de liefde voor haar zoon Gwydion is toch belangrijker. Alleen Pellogres is zozeer in gedachten verdiept over Koning Pellam, zijn verwonding en de Graal. Hij blijft nadenken over een mogelijke oplossing. Hij wil niet meer verder reizen. 

De kust van Lothian

De reis brengt Vrouwe Morgaine, Sir Aloysius en Prins Gawaine naar de ruige, rotsachtige kust van Lothian. Daar ziet vrouwe Morgaine een klein stenen kerkje, met een paar kleine gebouwtjes. Er zijn wat kinderen aan het werk in de velden eromheen. Er worden schaapjes geweid, vis gevangen en een moestuintje bewerkt. Wanneer Morgaine, Sir Aloysius en Prins Gawaine naderen, roepen twee van de kinderen "Gawaine!" en rennen op hem af. De kinderen zijn gevonden!

De kerk van St. Marcouf de L'Isle

Twee mannen komen uit het kerkje naar buiten, het zijn twee monniken. De een is een jaar of vijftig en de ander wat jonger, een jaar of dertig. De oudere man stelt zich voor als Albinus van Angiers en zijn collega monnik Marcouf van Gwened. Enige jaren geleden wilden zij een missie in BritanniĆ« starten. Maar hun bootje strandde hier, op deze ruige kust. Maar het bleek wel dat God hun missie had gezegend, want twee jaar geleden spoelden deze knappe knapen hier aan. Met hun inzet en spierkracht kunnen zij op deze ruige kust een klooster inrichten en de Glorie van God verkondigen. 

Albinus van Angiers
Marcouf van Gwened


Morgaine is onder de indruk van hun inzet en gedrevenheid. En zij vraagt verder. Albinus wil vooral ten strijde trekken tegen de gruwelijke zonde van Incest! Overal in den landen huwen de rijke families keer op keer met elkaar om hun wereldlijke belangen veilig te stellen. Neef huwt nicht, ondanks dat dit streng verboden is. Nog even en een broer ligt neer met zijn zuster! 
En Marcouf heeft de gave tot het genezen van huidaandoeningen. Morgaine moet even slikken, maar blijft onder de indruk van hun gedrevenheid. 

(Enige jaren geleden waren wij met onze familie op vakantie in St. Marcouf de L'Ilse en in St. Aubin sur Mer. Ik vond het wel grappig om deze mannen terug te laten komen in het rollenspel.)  

Prins Gawaine is ferm. De jongemannen zijn adellijke jongens van Lothian, die kunnen hun tijd niet verdoen met monnik worden, zij zullen terug moeten keren naar Camelot en Lothian, om met hun families herenigd te worden. Albinus en Marcouf vinden het niet fijn om hun missie op te moeten geven, maar aan het Hof van Hoge Koning Arthur krijgen zij misschien meer gehoord voor hun boodschap over Incest. 

Camelot

Wanneer de groep terugreist, kunnen zij het Glazen Kasteel niet meer vinden. Sneller dan gedacht arriveren zij weer in Camelot. Iedereen is verbaast en blij om de kinderen weer terug te zien. En dat laat bij sommigen een belletje rinkelen. De Adelaar in het Morgaine woud waarschuwde in 520 voor de Hubris van de Pendragons. "Een boot vol kinderen zal je versteld doen staan, en angst aanjagen." Iedereen denkt daar nu aan terug. Een deel van de voorspelling is inmiddels uitgekomen.
Verder besluit Morgaine ook om Albinus en Marcouf te ondersteunen bij hun missie hier in Logres. Zij zijn erg dankbaar.
Verder is Gwydion nu een jongen van 10 jaar oud. Oud genoeg om als page geplaatst te worden in het hof van haar beste vriendin, Cwene Guinevere van Kent.

Nu Arthur alweer een jaar lang weduwnaar is, zien de ridders meteen dat alle huwbare vrouwen en mannen met huwbare dochters staan te dringen om Arthur naar het altaar te brengen. Een hele domme ridder suggereert zelfs aan Prins Gawaine dat wanneer Arthur sterft zonder zonen, Gawaine als zijn volle neef een goede kans maakt op de troon... Prins Gawaine ontsteekt in woede. De volgende morgen leert hij deze dappere ridder een lesje, door hem volledig te verpulveren. Prins Gawaine legt een gelofte af voor het hele Hof. Hij zweert dat hij alles zal doen om Arthur en zijn linie te beschermen.

Winterphase 522/ 523

Aloysius en zijn vrouw Evalina krijgen een zoon, Ignaeus. Zijn oudoom, die inmiddels de 70 is gepasseerd krijgt weer een kind, een meisje Livia. 

Morgaine krijgt een dochter van Zandraket, ze noemt haar Petunia. Verder is door alle stress om de verdwenen kinderen haar tante Morgause gaan eten om haar verdriet te vergeten. Ze is gruwelijk dik geworden. Maar nog steeds aantrekkelijk. 

Ondanks dat Pellogres is overleden, is het nog steeds onrustig in het huis van Tisbury. Zijn broer Herrindale neemt zijn nicht, Ygraine, dochter van Arthur mee uit rijden. Het is een wilde rit en Ygraine komt dodelijk ten val. Prins Gawaine is woedend en jaagt Herrindale over de kling. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten